X بستن تبلیغات
دسته بندی : اطلاعات داروها

3097

۰

داروی فلیبانسرین flibanserin برای افزایش میل جنسی زنان + موارد مصرف و عوارض

داروی فلیبانسرین flibanserin یک دارویی برای افزایش میل جنسی زنان می باشد در ادامه با موارد مصرف و عوارض این دارو آشنا می شوید بازبینی چند بررسی تازه نشان می‌دهد...

496

۰

داروی رازین Rasin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی رازین Rasin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال...

364

۰

داروی زارین Sankol + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی زارین Sankol را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

3105

۰

داروی جینکوسان Gincosan + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی جینکوسان Gincosan را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

527

۰

داروی آمانتادین Amantadine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمانتادین Amantadine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

887

۰

داروی آنتی میگرن Anti Migraine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آنتی میگرن Anti Migraine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک...

730

۰

داروی آمینوفیلین Aminophylline + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمینوفیلین Aminophylline را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

390

۰

داروی آمیودارون Amiodarone + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمیودارون Amiodarone را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

388

۰

داروی آمپی سیلین Ampicillin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمپی سیلین Ampicillin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می...

485

۰

داروی آمیل نیتریت Amyl Nitrite + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمیل نیتریت Amyl Nitrite را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک...

467

۰

داروی آمیکاسین Amikacin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمیکاسین Amikacin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

640

۰

داروی پنتوپرازول Pantoprazole + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی پنتوپرازول Pantoprazole را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

422

۰

مواد غذایی مضر برای رفلاکس معده

مواد غذایی مضر برای رفلاکس معده مطالب کامل تر را می توانید در ادامه این مطلب گهر بخوانید. از اینکه مثل همیشه گهر را همراهی می کنید سپاسگزاریم. قهوه،...

644

۰

داروی آدفوویر Adefovir + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آدفوویر Adefovir را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

477

۰

داروی آدنوزین Adenosine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آدنوزین Adenosine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

522

۰

داروی آلبندازول Albendazole + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آلبندازول Albendazole را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

430

۰

داروی آلبومین Albumin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آلبومین Albumin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

494

۰

داروی آلوپورینول Allopurinol + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آدنوزین Adenosine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

356

۰

داروی آلپرازولام Alprazolam + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آلپرازولام Alprazolam را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

795

۰

داروی آسیترتین Acitretin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آسیترتین Acitretin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي