X بستن تبلیغات
دسته بندی : تعبیر خواب

143

۰

تعبیر خواب شیر جنگل ، تعبیر دیدن شیر جنگل در خواب

تعبیر خواب شیر جنگل یا تعبیر دیدن شیر جنگل در خواب دیدن شیر جنگل همانگونه که در بیداری ترسناک و هراس انگیز است در خواب نیز افرادی که از...

183

۰

تعبیر خواب شیر دادن ، تعبیر شیر دادن به نوزاد در خواب

تعبیر خواب شیر دادن یا تعبیر شیر دادن به نوزاد در خواب به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید...

123

۰

تعبیر خواب شهر بازی ، تعبیر رفتن به شهربازی در خواب

تعبیر خواب شهر بازی یا تعبیر رفتن به شهربازی در خواب در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است: شهربازی در رویا نشان دهنده زندگی کودکانه، فرار از واقعیات، محک زدن خویشتن...

175

۰

تعبیر خواب شورت زنانه ، تعبیر دیدن شورت زنانه در خواب

تعبیر خواب شورت زنانه یا تعبیر دیدن شورت زنانه در خواب برای تعابیر خوابی مانند تعبیر خواب شورت زنانه بایستی بیشتر از تعابیر معبرین اسلامی و کهن استفاده کرد....

83

۰

تعبیر خواب شنا کردن ، تعبیر شنا کردن در خواب

تعبیر خواب شنا کردن یا تعبیر شنا کردن در خواب شنا کردن: اعتماد به نفس در هنگام مواجه شدن با ضربه‌های عاطفی و تشویش‌ها در مدیریت خانواده یا امور شغل...

74

۰

تعبیر خواب شمع ، تعبیر خواب شمعدان

تعبیر خواب شمع یا تعبیر خواب شمعدان شمع نماد و سمبل روشنایی است برخی معبرین مانند ابن سیرین شمع را به دولت و نعمت تعبیر و برخی دیگر به...

76

۰

تعبیر خواب شلوار ، تعبیر تن کردن شلوار در خواب

تعبیر خواب شلوار یا تعبیر تن کردن شلوار در خواب معبرین کهن و قدیمی شلوار را به زنی عجمی تعبیر کرده‌اند البته امام جعفر صادق دیدن شلوار در خواب در وجه...

76

۰

تعبیر خواب شکلات ، تعبیر خوردن شکلات در خواب

تعبیر خواب شکلات یا تعبیر خوردن شکلات در خواب تعبیر خواب شکلات معبرین غربی: معبرین غربی دیدن شکلات در خواب را سمبل افراط و احساس مقصر بودن در رابطه...

157

۰

تعبیر خواب شستن مدفوع ، تعبیر شستن مدفوع در خواب

تعبیر خواب شستن مدفوع یا تعبیر شستن مدفوع در خواب بیشتر ما ممکن است در رویاهایمان خواب‌هایی مربوط به ادرار و یا مدفوع را مشاهده کنیم. آیا این خواب‌ها...

56

۰

تعبیر خواب شطرنج ، تعبیر بازی شطرنج در خواب

تعبیر خواب شطرنج یا تعبیر بازی شطرنج در خواب شطرنج از دیرباز به دلیل داشتن مهره‌های خاص و صفحه سیاه و سفید همواره نماد و سمبل موارد مختلفی بوده...

48

۰

تعبیر خواب شستن بدن ، تعبیر شستن بدن در خواب

تعبیر خواب شستن بدن یا تعبیر شستن بدن در خواب منوچهر مطیعی تهرانی تعبیری به صورت کلی برای شستن بدن و غسل کردن بیان می‌کند و مضمون آن این...

170

۰

تعبیر خواب شربت ، تعبیر خوردن شربت در خواب

تعبیر خواب شربت یا تعبیر خوردن شربت در خواب شربت از نوشیدنی‌هایی است که مواد تشکیل دهنده آن میوه‌ها بوده و به تعبیر معبرین غربی سمبل تازگی و اهمیت...

102

۰

تعبیر خواب شراب ، تعبیر خوردن شراب در خواب

تعبیر خواب شراب یا تعبیر خوردن شراب در خواب شراب خوردن در خواب را معبرین اسلامی و کهن نشانه‌ای برای خوردن مال حرام توسط بیننده خواب می‌دانند. البته مطیعی...

55

۰

تعبیر خواب شتر ، تعبیر دیدن شتر در خواب

تعبیر خواب شتر یا تعبیر دیدن شتر در خواب شتر حیوانی است که در شرایط بسیار سخت مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد عرب‌های شبه جزیره عربستان در گذشته...

قرص متورال۵۰

232

۰

قرص متورال۵۰ + عوارض و موارد مصرف قرص متورال

قرص متورال۵۰ قرص متورال۵۰ یکی از گزینه های اصلی در زمینه مشکلات قلبی محسوب می گردد. این قرص از جمله گزینه هایی است که به صورت قطعی دارای عوارض...

182

۰

تعبیر خواب شترمرغ ، تعبیر دیدن شترمرغ در خواب

تعبیر خواب شترمرغ یا تعبیر دیدن شترمرغ در خواب تعابیری که معبرین کهن برای شترمرغ و دیدن آن در خواب آورده‌اند مربوط به دوران و اعصار خود بوده و...

58

۰

تعبیر خواب شاهین ، تعبیر دیدن شاهین در خواب

تعبیر خواب شاهین یا تعبیر دیدن شاهین در خواب شاهین پرنده‌ای است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است این تعبیری است که مطیعی تهرانی برای...

173

۰

تعبیر خواب شانه ، تعبیر شانه زدن به مو در خواب

تعبیر خواب شانه یا تعبیر شانه زدن به مو در خواب شانه و شانه زدن در خواب می‌تواند نماد سر و سامان دادن به مشکلات و مسائل پیچیده باشد....

64

۰

تعبیر خواب شادی ، تعبیر شادمانی در خواب

تعبیر خواب شادی یا تعبیر شادمانی در خواب بنابر گفته معبرین اسلامی دیدن ترس و یا غم و اندوه در خواب‌های ما نشانه خوشحالی و شادمانی در بیداری است...

174

۰

تعبیر خواب صیغه در خواب ، تعبیر اجرای صیغه در خواب

تعبیر خواب صیغه در خواب یا تعبیر اجرای صیغه در خواب متعه، ازدواج موقت و یا صیغه نوعی از ازدواج در اسلام و مذهب شیعه است که در آن...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي