X بستن تبلیغات
دسته بندی : تعبیر خواب

263

۰

تعبیر خواب هواپیما ، دیدن هواپیما در خواب

تعبیر خواب هواپیما و یا تعبیر دیدن هواپیما در خواب دیدن هواپیما در رویا نشان دهنده تغییرات سریع و چشمگیر زندگی است. هواپیما به دلیل پرواز در ارتفاع زیاد نمایانگر...

288

۰

تعبیر خواب هندوانه ، دیدن هندوانه در خواب

تعبیر خواب هندوانه و یا تعبیر دیدن هندوانه در خواب هندوانه میوه‌ای است که اندیشمندان اسلامی به خوردن آن بسیار توصیه کرده‌اند. دیدن این میوه سودمند در خواب چه تعبیری...

205

۰

تعبیر خواب هلو ، دیدن هلو در خواب

تعبیر خواب هلو و یا تعبیر دیدن هلو در خواب معبرین غربی و جدید دیدن هلو را به طور کامل به عشق و روابط احساسی نسبت داده‌اند. مطیعی تهرانی نیز دیدن این...

129

۰

تعبیر خواب هزارپا ، دیدن هزارپا در خواب

تعبیر خواب هزارپا و یا تعبیر دیدن هزارپا در خواب شاید برای بسیاری از افراد دیدن هزارپا در خواب رخ داده باشد و از دیدن این گونه خواب‌ها پریشان گردند....

152

۰

تعبیر خواب هدیه ، دیدن هدیه گرفتن در خواب

تعبیر خواب هدیه و یا تعبیر دیدن هدیه در خواب تعبیر خواب هدیه هدیه دادن و هدیه گرفتن در خواب به گفته معبرین اسلامی و غربی نیکوست. ابن سیرین بیان می‌کند اگر...

104

۰

تعبیر خواب یاقوت ، دیدن یاقوت در خواب

تعبیر خواب یاقوت و یا تعبیر دیدن یاقوت در خواب منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی که همسرش باردار باشد در خواب یاقوت ببیند، آن زن دختری صاحب جمال به...

139

۰

تعبیر خواب یوزپلنگ ، دیدن یوزپلنگ در خواب

تعبیر خواب یوزپلنگ و یا تعبیر دیدن یوزپلنگ در خواب   یوزپلنگ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمادی از درنده خویی، تند خویی و خشم است. در سبک شناسی و نمادگرایی مسیحیان...

334

۰

تعبیر خواب یخچال ، دیدن یخچال در خواب

تعبیر خواب یخچال و یا تعبیر دیدن یخچال در خواب معبرین غربی می‌گویند: دیدن رویاهایی در مورد یخچال نشانه‌ای از سرد بودن و عدم ارتباط بیننده خواب با دیگران است....

101

۰

تعبیر خواب یخ ، دیدن یخ در خواب

تعبیر خواب یخ و یا تعبیر دیدن یخ در خواب تعبیر خواب یخ چیست؟ معبرین کهن و اسلامی دیدن یخ در خواب را نشانه غم و اندوه می‌دانند به خصوص...

189

۰

تعبیر خواب آدم حقه باز ، دیدن آدم حقه باز در خواب

تعبیر خواب تعبیر خواب آدم حقه باز  و یا تعبیر دیدن آدم حقه باز در خواب به طور کلی دیدن حقه و نیرنگ در خواب بنا به گفته تعبیرگران اسلامی به...

176

۰

تعبیر خواب آدم لاغر / خواب لاغر شدن در خواب

تعبیر خواب آدم لاغر و یا تعبیر دیدن آدم لاغر در خواب دیدن لاغری و آدم لاغر از دیدگاه معبران به معنای رسیدن به خواسته ها و در بعضی موارد ثروت...

116

۰

تعبیر خواب بیمارستان ، خواب بیمارستان دیدن

تعبیر خواب بیمارستان و یا تعبیر دیدن بیمارستان در خواب بیمارستان نمایانگر نیاز به (و شاید شرکت در) روند معالجه و التیام جسم و ذهن است. فرد بیننده خواب در باب...

112

۰

تعبیر خواب بیلیارد ، خواب بیلیارد بازی کردن

تعبیر خواب بیلیارد و یا تعبیر بیلیارد بازی کردن در خواب دیدن میز و توپ بیلیارد در خواب بیانگر دوستی‌های نابخردانه است که شمار را ضعیف و در نهایت از بین...

204

۰

تعبیر خواب بیضه ، خواب بیضه دیدن

تعبیر خواب بیضه و یا تعبیر دیدن بیضه در خواب ونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا درباره بیضه‌ها این گونه بیان می‌کند که: این تصویر به برانگیختگی قابلیت جنس مذکر...

285

۰

تعبیر خواب بوسیدن ، خواب بوس کردن

تعبیر خواب بوسیدن و یا تعبیر بوس کردن در خواب تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس...

216

۰

تعبیر خواب بنزین ، خواب بنزین دیدن

تعبیر خواب بنزین و یا تعبیر دیدن بنزین در خواب بنزین، گازوئیل و دیگر مواد قابل اشتعال در خواب سمبلی از انرژی، انگیزه و نیروی محرک بیننده خواب است. دیدن...

123

۰

تعبیر خواب بلدرچین ، خواب بلدرچین دیدن

تعبیر خواب بلدرچین و یا تعبیر دیدن بلدرچین در خواب بلدرچین‌ها جثهٔ کوچک و خپلی دارند و زندگی بر روی زمین را ترجیح می‌دهند. از دانه‌ها و نیز حشرات و...

331

۰

تعبیر خواب بستنی ، خواب بستنی دیدن

تعبیر خواب بستنی و یا تعبیر دیدن بستنی در خواب به تعبیر معبرین غربی دیدن بستنی در خواب بیانگر شانس و یا موفقیت در انجام کارهایی که بر عهده...

149

۰

تعبیر خواب برنز ، خواب برنز دیدن

تعبیر خواب برنز و یا تعبیر دیدن برنز در خواب تعبیر خواب مجسمه برنزی آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری در خواب مجسمه ای برنزی ببیند، بیانگر آن است در...

186

۰

تعبیر خواب برکه ، خواب برکه دیدن

تعبیر خواب برکه و یا تعبیر دیدن برکه در خواب بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا آبگیر یا برکه در خواب نماد جهان درون افکار، خیال‌ها و احساسات ما، گاهی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي