تعبیر خواب روغن حیوانی

تاريخ : 3 خرداد

روغن حیوانی در خواب دارای تعابیر متفاوتی است. ممکن است ببیند روغن گاو می خورید یا ممکن است در حال خوردن یا استفاده روغن گوسفندی در خواب باشید. به هر حال تعبیر خواب روغن زرد به عنوان روغن حیوانی دارای تعابیر متفاوتی است که در این مطلب می توانید به صورت کامل در مورد این تعبیر خواب اطلاعات کامل تری را مشاهده کنید.

روغن حیوانی در خواب چیست؟

تعبیر خواب روغن حیوانی, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر


تعبیر کلی دیدن روغن در خواب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن، مال و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرکنندگان گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است، ‌‌‌‌‌ ولی اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر روغن غم و اندوه می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خوردن و مالیدن روغن به خود، آرایش می‌باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است.

انواع روغن

روغن گاو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روغن گاو، داری و یا کسی به تو بخشیده است و از آن می‌خوری، یـعـنـی هم مال و اموال به دست می‌آوری و هم ارث و میراث و به طور کلی تعبیر روغن گاو از سایر روغن‌ها بهتر می‌باشد.
روغن دنبه و کنجد: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن دنبه و روغن کنجد، علم و دانش و حکمت می‌باشد.
روغن زیتون: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن زیتون، علم و دانش و حکمت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مال و نعمت و خیر و برکت می‌باشد (تعبیرهای مختلف). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روغن زیتون را تصفیه و صاف می‌کنی و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن خیر و منفعت به دست می‌آوری، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیر خوردن روغن زیتون، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می‌مالی، یـعـنـی سوگند دروغ می‌خوری و خلاف وعده می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ _ آنان همین را می‌خواهند که تو سازش کنی و آن‌ها هم با تو بسازند (قلم-۹).
روغن گل یا بنفشه: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک می‌باشد. اگر ببینی در داخل شیشه روغن گل یا روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.
روغن خیری: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن خیری، سود و منفعت از طرف مرد «عرب» می‌باشد.
روغن نرگس: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن نرگس، سود و منفعت از طرف مرد روستائی می‌باشد.
روغن شاه بلوط یا قسط: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن شاه بلوط و روغن قسط، سود و منفعت از طرف رومی‌ها می‌باشد.

تعبیر خواب روغن زرد گوسفندی چیست؟

چونکه روغن حیوانی بهترین نوع روغن است معنی خواب این است که مال پاک و خالصی به دست شما می رسد.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي