دانلود فیلم خارجی رایگان

متن رضایت نامه والدین برای اردو

تاريخ : 31 ژانویه

در این مطلب متن رضایت نامه والدین برای اردو را برای شما عزیزان قرار داده ایم. شما می توانید از این متن ها به عنوان والد برای نوشتن متن رضایت نامه استفاده کنید. همچنین برای چاپ متن رضایت نامه برای مدیر مدرسه هم این مطالب کاربرد دارد.

متن رضایت نامه والدین برای اردو

متن رضایت نامه والدین برای اردو, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

متن رضایت نامه والدین برای اردو, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

متن رضایت نامه اردو ۱

بسمه تعا لی                                          شماره :                                           تاریخ: «فرم رضایتنامه» اینجانب …………………………… ولی دانش آموز کلاس :…………………. راهنمایی                      از مدرسه راهنمایی شهید چمران با آگاهی کامل از زمان و مکان اجرای برنامه بازدید/اردو ………………………. رضایت دارم که فرزندم به نام …………………………….. از تاریخ ……………………… لغایت …………………………… در برنامه فوق الذکر شرکت نماید و رضایت خود را با امضاء (اثر انگشت ) در ذیل این نامه اعلام میدارم. نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز                   اثرانگشت/امضا بدینوسیله صحت  اثر انگشت / امضا ولی قانونی دانش آموز…………….. مورد تائید این آموزشگاه می باشد.   رئیس مدرسه راهنمایی چمران

متن رضایت نامه اردو ۲

بسمه تعالی                            شماره:………….                                                                                                 تاریخ:……………                                                      رضایت نامه   ولی محترم دانش آموز……………………………کلاس………………       با سلام واحترام مدرسه راهنمایی …………………..در نظرداردارد اردوی دانش آموزی روز………….مورخ………………….در……….. برگزارکند چنانچه باشرکت فرزندتان موافقت دارید رضایت نامه زیر را تکمیل وبه مدرسه تحویل دهید.یادآوری می نمایددرصورتی که تغییراتی در برنامه لازم شودسرپرست اردوبامشورت مربیان اتخاذ تصمیم خواهندنمود.خواهشمنداست چنانچه فرزندتان به بیماری خاصی مبتلا است ویانکته ای در مورد ایشان مدنظر است که در طول اردوبایدرعایت شود در زیر مرقوم فرمائید   نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه راهنمایی …………….   مدیریت محترم مدرسه راهنمایی ……………………….                    با سلام بدین وسیله رضایت کامل خودرابابرنامه فوق الذکر واعزام فرزندم اعلام می کنم.                          امضاء ولی موارد قابل ذکر توسط اولیاء:                                                 قابل توجه اولیاءمحترم: ۱-هزینه این اردو باکلیه مخارج ………………  به صورت علی الحساب می باشد. ۲-ازآوردن وسایل اضافی خودداری نمائید.ومسئولیت باخودشماست. ۳-رعایت کلیه نکات ایمنی واخلاقی در طول اردو الزامی می باشد. ۴-کلیه دانش آموزان راس ساعت ۴۵/۶صبح در مدرسه باشند. ۵-دفترچه بیمه،حوله، شامپو،شرت مایو،روفرشی به همراه داشته باشید.     به امید موفقیت شماعزیزان درطول اردو   سفر خوب وخوشی داشته باشید

متن رضایت نامه اردو ۳

بسمه تعالی رضایت نامه ولی محترم دانش آموز: ………………………… کلاس ………………………. با سلام و احترام؛            این مدرسه در نظر دارد برنامه استخر دانش آموزی را که در روز ……………………………….. مورخه …………………………. در محل مدرسه به تصویب شورای مدرسه رسیده است را در روز ……………………….. مورخه ………………………………… از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶ در محل استخر شهید باکری برگزار نماید. چنانچه با شرکت فرزندتان در این برنامه موافقت دارید رضایت نامه زیر را تکمیل نموده و تا روز چهارشنبه به دفتر مدرسه تحویل نمائید. چنانچه نکته ای در موردفرزندتان مد نظر  سرپرستان باید قرار گیرد را مرقوم فرمائید. توضیح: مدرسه تنها در قبال آنچه شما قید می کنید مسئولیت دارد. مدیر مدرسه راهنمائی شاهد ۲ پسران                                                                                      محمد مجرد قره باغ   بسمه تعالی مدیریت محترم مدرسه؛ با سلام، اینجانب …………………………………… ولی دانش آموز مذکور، رضایت کامل خود را مبنی بر حضور فرزندم در برنامه استخر یاد شده را اعلام می دارم. توجه: ۱٫       همراه داشتن مایو، صابون و حوله الزامی است. ۲٫       از همراه داشتن وسایل گران قیمت خودداری شود. در صورت مفقود شدن، مسئولیت بر عهده صاحب آن خواهد بود. ۳٫       از دویدن و شوخی های بیمورد اکیداً اجتناب گردد. نام و نام خانوادگی ولی امضاء و اثر انگشتموارد قابل ذکر ولی: ۱٫       . ۲٫       . ۳٫       .

متن رضایت نامه اردو ۴

با سلام به اطلاع اولیاء محترم دبستان ولایت می رساندکه برنامه اردو وفرم مربوط به رضایت نامه در ذیل آورده شده است . فرم شماره ۱- رضایت نامه دانش آموز باسمه تعالی ولی محترم دانش آموز :……………………. کلاس : …………….. باسلام واحترام این مدرسه درنظر دارد برنامه اردو دانش آموزی راکه به تصویب شورای مدرسه رسیده است وباتوجه به مصوبه شماره     ۵۱/۴۵۹ -۳۱/۲/۸۹ انجمن اولیاء ومربیان دبستان ولایت ازروزیک شنبه ۱۳/۲/۸۹   از ساعت   ۳۰/۸ صبح    لغایت  همانروز   تا ساعت    ۳۰/۱۱   درمحل   پارک باغ وحش اراک    برگزار نماید .چنانچه باشرکت فرزندتان در این برنامه موافقت دارید رضایت نامه زیر را تکمیل  و تا تاریخ ۱۸/۲/۸۹روزسه شنبه  به مدرسه تحویل فرمائید . ضمنا برنامه های پیش بینی شده به شرح پیوست اعلام می گردد. خواهشمند است چنانچه فرزند شمابه بیماری خاصی مبتلاست یا بایدداروی خاصی رامصرف کند ویانکته ای درمورد ایشان مدنظر است که سرپرست ومربیان اردو باید درجریان باشنددرقسمت موارد قابل ذکر ، مرقوم فرمایید. قابل توجه اولیاء محترم : مبلغ ۱۰۰۰ تومان به همراه فرم رضایت نامه به دفتر دبستان تحویل نمایید . توضیح : مدرسه درقبال آنچه که شما قید می فرمایید مسئولیت دارد.                                                                                                        مدیر دبستان ولایت                                                                                                        زلفی گل عبدالله …………………………………………………………………………………………………………………………… باسمه تعالی مدیریت محترم مدرسه باسلام اینجانب                                    ولی دانش آموز                                       کلاس                         دوره ابتدایی رضایت کامل خودم را مبنی برحضورفرزندم در برنامه اردو دانش آموزی درپارک باغ وحش اراک  اعلام می دارم . مواردقابل ذکر : ۱- ۲- ۳-                                                                     نام ونام خانوادگی ولی دانش آموز                                                                                امضاء یا اثرانگشت تذکر: صحت امضاء باتطبیق سوابق مدرک تحصیلی موجودواثر انگشت بصورت حضوری ، احراز می گردد. …………………………………………………………………………………………………………………………… برنامه های پیش بینی شده اردو پارک باغ وحش اراک ۱-   آوردن موبایل ودوربین وهرگونه وسایل اضافی  ممنوع می باشد. ۲-  ساعت حرکت اتوبوس از درب مدرسه ۸ صبح  وساعت برگشت ۳۰/۱۱ برنامه …
رضایت نامه اردو
اینجانب ولی دانش آموز …….. دانش آموز مدرسه …………. پایه ………… رضایت خود را با اعزام فرزند خود به اردوی تفریحی از تاریخ ………. لغایت ………… تاریخ اعلام می دارم

متن رضایت نامه اردو ۵

اینجانب ولی دانش آموز ……..
دانش آموز مدرسه …………. پایه ………… رضایت خود را با اعزام فرزند به شیراز جهت شرکت در طرح ولایت بسیج دانش آموزی، از تاریخ ………. لغایت ……….. را اعلام می نمایم.
امضائ و اثر انگشت ولی دانش آموز
امضاء فرمانده واحد بسیج دانش آموزی
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي