Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
X بستن تبلیغات
دسته بندی : تعبیر خواب

26

۰

تعبیر خواب مستی ، تعبیر دیدن مستی در خواب

تعبیر خواب مستی و یا تعبیر دیدن مستی در خواب منوچهر مطیعی تهرانی به طور کلی در مورد خورد شراب و مستی ناشی از آن می‌گوید: اگر در خواب ببینید...

21

۰

تعبیر خواب مسافرت ، تعبیر دیدن مسافریت در خواب

تعبیر خواب مسافرت و یا تعبیر دیدن مسافریت در خواب اکثر ما رویای سفر کردن به مکان‌هایی را می‌بینیم که تا کنون به آنجا سفر نکرده‌ایم. اگر در خواب،...

13

۰

تعبیر خواب مزه ترش ، تعبیر دیدن مزه ترش در خواب

تعبیر خواب مزه ترش و یا تعبیر دیدن مزه ترش در خواب معبران اصولاً مزه ترش را در خواب خوب نمی‌دانند و غم و رنج تعبیر می‌کنند. پس با...

20

۰

تعبیر خواب مرغ ، تعبیر دیدن مرغ در خواب

تعبیر خواب مرغ و یا تعبیر دیدن مرغ در خواب تعبیر خواب مرغ چیست؟ معبرین غربی گویند: دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری است. اگر در...

12

۰

تعبیر خواب مزرعه ، تعبیر دیدن مزرعه در خواب

تعبیر خواب مزرعه و یا تعبیر دیدن مزرعه در خواب تعبیر خواب مزرعه چیست؟ تعبیر دیدن مزرعه یا زمین زراعی در خواب همواره بسته به کیفیت محصول و نوع...

20

۰

تعبیر خواب مرگ ، تعبیر دیدن مرگ در خواب

تعبیر خواب مرگ و یا تعبیر دیدن مرگ در خواب مردن یا مرگ از خواب‌هایی است که با دیدن آن فرد بیننده دچار پریشانی و تشویش خواهد شد. منوچهر...

32

۰

تعبیر خواب مرده ، تعبیر دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب مرده و یا تعبیر دیدن مرده در خواب تعبیر خواب مرده بر اساس تحلیلگران خواب و رویا مرده در خواب بشارتی است برای دیدار با دوست یا...

31

۰

تعبیر خواب مدفوع ، تعبیر دیدن مدفوع در خواب

تعبیر خواب مدفوع و یا تعبیر دیدن مدفوع در خواب تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مدفوع را نشانه احساس انزجار، احساسات یا بخش‌هایی از تجارب که باید...

36

۰

تعبیر خواب مدرسه رفتن ، تعبیر مدرسه رفتن در خواب

تعبیر خواب مدرسه رفتن و یا تعبیر مدرسه رفتن در خواب تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا در رابطه با دیدن مدرسه در خواب می‌گوید:...

18

۰

تعبیر خواب مجسمه ، تعبیر دیدن مجسمه در خواب

تعبیر خواب مجسمه و یا تعبیر دیدن مجسمه در خواب تعبیر خواب مجسمه مطیعی تهرانی: از نظر علم تعبیر خواب مجسمه یا تندیس نماد هر عزیز و محبوبی است...

20

۰

تعبیر خواب مخفی شدن ، تعبیر مخفی شدن در خواب

تعبیر خواب مخفی شدن و یا تعبیر مخفی شدن در خواب در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ پنهان شدن نماد موضوعات زیر عنوان شده است: پنهان شدن:...

25

۰

تعبیر خواب مجامعت ، تعبیر دیدن مجامعت در خواب

تعبیر خواب مجامعت و یا تعبیر دیدن مجامعت در خواب آمیزش و نزدیکی در خواب اگر به سمت خواب‌های شیطانی نرود تعابیر مختلفی از دیدگاه مفسران خواب قدیمی مانند...

16

۰

تعبیر خواب مبلمان ، تعبیر دیدن مبلمان در خواب

تعبیر خواب مبلمان و یا تعبیر دیدن مبلمان در خواب تعبیر خواب مبل و مبلمان مبل از وسایلی است که امروزه برای آسایش و راحتی افراد استفاده می‌شود. دیدن...

26

۰

تعبیر خواب ماهی قرمز ، تعبیر دیدن ماهی قرمز در خواب

تعبیر خواب ماهی قرمز و یا  تعبیر دیدن ماهی قرمز در خواب تعبیر خواب ماهی قرمز (ماهی سفره هفت سین) چیست؟ با شنیدن تنگ ماهی و ماهی شب عید...

13

۰

تعبیر خواب ماهی ، تعبیر دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب ماهی و یا تعبیر دیدن ماهی در خواب ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی...

29

۰

تعبیر خواب ماه ، تعبیر دیدن ماه در خواب

تعبیر خواب ماه و یا تعبیر دیدن ماه در خواب دیدن ماه در خواب می‌تواند در حالت‌های مختلفی رخ دهد. از جمله خواب‌های فراوانی که در مورد ماه دیده...

17

۰

تعبیر خواب ماش ، تعبیر خوردن ماش در خواب

تعبیر خواب ماش و یا تعبیر خوردن ماش در خواب تعبیر خواب ماش چیست؟ ماش بمانند دیگر حبوبات بیانگر و نشان دهنده غم و اندوه برای بیننده خواب است....

33

۰

تعبیر خواب ماشین ، تعبیر دیدن ماشین در خواب

تعبیر خواب ماشین ، تعبیر دیدن ماشین در خواب به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا اتومبیل اشاره به غرایزی که محرک شما هستند، غرایز جسمانی، جاه طلبی، احساس شکست،...

51

۰

تعبیر خواب ماست ، تعبیر ماست در خواب

تعبیر خواب ماست و یا تعبیر ماست در خواب دیدن ماست در خواب از دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ به شرح زیر است: دیدن یا خوردن ماست در خوابتان...

15

۰

تعبیر خواب مارمولک ، تعبیر دیدن مارمولک در خواب

تعبیر خواب مارمولک و یا تعبیر دیدن مارمولک در خواب مارمولک گونه ای خزندگان است که در سراسر جهان می‌توان آن‌ها را یافت. دیدن مارمولک در خواب نشانه برخورد...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي