دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب آبله ، تعبیر آبله در خواب

تاريخ : 16 آگوست

اگر خواب آبله دیده اید می توانید در ادامه تعبیر آبله در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب آبله یا تعبیر آبله در خواب

تعبیر خواب آبله ، تعبیر آبله در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن هر گونه آسیب بر پوست بیانگر احساسات شما درباره شکست‌هایتان در زندگی و یا داشتن این احساس که دیگران شما را خوب یا جذاب نمی‌یابند و از شکست‌های شما اطلاع دارند.

آبله می‌تواند نشانه خجالتی بودن و دشواری در همراهی با سایر مردمان باشد.

دیدن خواب آبله بر بدن

محمد بن سیرین گوید: 
  • آبله درخواب زیان مال بود.
  • اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود

تعبیر خواب آبله به روایت امام صادق (ع)

آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:
  1. زیادتی مال
  2. زن خواهد
  3. پسرش آید (از سفر یا سربازی یا جای دور)
  4. حاجت روا شدن
  5. از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.

تعبیر خواب زگیل، تاول و آبله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می‌باشد مثل تاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تألم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است. در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده. اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می‌گوید. چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای‌ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می‌باشد.
آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می‌آورید. آبله در پا کسالت است و خستگی.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود را عملی کنید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي