تعبیر خواب النگو طلا در دست زن متاهل

تاريخ : 24 فروردین

اگر خوابی با موضوع النگو طلا در دست زن متاهل دیده اید و می خواهید بدانید تعبیر آن چیست در ادامه تعبیرهای مختلفی را درباره النگوی طلا در دست زن را مشاهده می کنید.

تعبیر خواب النگو طلا در دست زن متاهل, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

تعبیر خواب النگو طلا در دست زن متاهل چیست؟

اگر تازه عروسی در خواب خود النگوی طلایی ببیند، به این معنی است که قبل از عروسی نسبت به ازدواج و عروسی خود استرس دارد و یا می تواند به این معنی باشد که بین دو زوج تعهد ایجاد می شود.

اگر پیش از وارد شدن به زندگی مشترک خواب النگوی طلا را ببینید، این خواب به این معنی است که شما مسئولیتی را قبول می کنید و فردی بسیار مسئولیت پذیری هستید و مسئولیتی که قبول کردید را به نحو احسن انجام خواهید داد.

النگوی طلا در دست

اگر زنی در خواب ببیند که النگوی طلا در دست دارد، به این معنی است که رابطه اش با شوهرش خوب است.

اگر زنی در خواب ببیند که النگوی طلای خود را گم کرده است به این معنی است که نگرانی هایی در زندگی خود دارد.

حضرت یوسف می فرماید:

اگر خانمی خواب ببیند که النگوی طلای سالم دارد، نشانه ی این است که در نظر همسر خود از احترام و عزت بالایی برخوردار است. اما اگر مردی این خواب را ببیند، خوب نیست و باید مراقب آبروی خود باشد.

تعبیر امام صادق (ع):

دیدن النگو در خواب برای زنان خوب است و به زیاد شدن عزت و احترام آن ها اشاره دارد.

دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و به غم، غصه و قرض اشاره دارد.

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر زنی در خواب خود ببیند که النگوی طلا در دستش دارد، معنی خواب او این است که تعهد و دینی به کسی دارد که آن را فراموش کرده و ادا نکرده است یا اخلاقا به کسی مدیون است.

ولی اگر مردان در خواب خود ببینند که النگوی طلا بر دست دارند، تعبیر خوبی نخواهد داشت.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي