عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

دوازدهمین سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران، با حضور جمعی از بازیگران برگزار شد. در ادامه عکسهای هنرمندان در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران را مشاهده می کنید

بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

الیکا ناصری و نگار نیکدل 

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

هلیا امامی

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

 نجمه جودکی

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

نیلوفر کوخانی و شیدا خلیق

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

سامان صفاری

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

لیلا بلوکات

عکسهای بازیگران در سالگرد تاسیس باشگاه ستارگان هنر ایران

شیدا یوسفی و نگین خامسی

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه