متن سنگین مردونگی

متن سنگین مردونگی یکی از هزاران دسته بندی محبوبی است که این روز ها در دامنه فضای اینترنتی مورد توجه قرار گرفته است. بانک متن سنگین مردونگی رفاقتی و متن عاشقانه و غمگین .

ارسال یک متن زیبا به عزیزان می تواند نقطه ای برای پیوند عمیق ترین احساسات باشد.

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

متن سنگین مردونگی

متن سنگین مردونگی ، لاتی رفیق و رفاقتی

متن های سنگین مردونه

آرزوی کسی نباش
آرزوی آدم ها قیمت دارند
جایگزین دارند
تاریخ مصرف دارند!

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

جملات فاز بالا و سنگین

توی دین مردونگی ، نگاه به نامرد حرامه ، حرام

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

مردونگی نه زن میشناسه ، نه مرد ، نه پیر ، نه جوون ، نه فقیر و پولدار – مرام و معرفت داشته باشی آخر مرد بودنی مشتی
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

سلامتی رفیق هایی که از پل نامردی رد نمیشن
ولی تو دریای مردانگی غرق میشن

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

یه مرد برای برد به دنیا اومده نه باخت!

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

فقط مردها غیرت ندارند
باور کن زن ها هم رگ غیرتی دارند
که اگر گل کند….!
همه مردانگی ات زیر سوال می رود

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
پینوکیو کجایی ؟ یادت بخیر …
اینجا هر روز “دماغ ها” کوچکتر می شود و دروغ ها بزرگتر !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺮﺩﻱ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻴﺶ ﺭﺍﺧﺮﺝِ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺯﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻏﺮﻭﺭِ ﺍﻣﻨﻴﺘﺶ ﻛﻨﺪ !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
مردی و مردانگی هیچ ربطی به هم ندارند !!!
گول شباهت ظاهری کلمات را نخورید …

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
زندگی فرصت بس کوتاهیست
تا بدانیم که مرگ
آخرین نقطه پرواز پرستوها نیست
مرگ هم حادثه است
مثل افتادن برگ
که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک
نفس سبز بهاری جاریست

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

محبت بر خلایق انتهای سادگی ست
مردی و مردانگی آخرش آوارگی ست

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

جنسیت فرق نداره ، هر کی مرام و معرفت داشته باشه برچسب مردونگی بزن روش

متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
متن سنگین مردونگی
خودم را اهدا میکنم به تمام دختران گل فروش که عروسک های پارچه ای شان پشت چراغ های سبز ، زرد شد اما حیف فقط آنها بلد نیستند با من بازی کنند …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

یادش بخیر !
یه زمانی مهمترین دغدغه زندگیمون فرمولهای ریاضی بود …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

جملات فاز بالا و سنگین
کاش سر در بهشت کسی باشد که بپرسد : آدمی یا فرشته ؟ و من با صدای ضعیفم که رو به بی صدایی رفته بگویم :
زنم … و این بار همه نگاهم کنند …
نه بخاطر موی بلندم …
نه چشمان معصومم و نه لرزش صدایم …
بلکه به خاطر روح خدا که در من دمیده شده و همیشه تحسین کنند شجاعت … صداقت… وفا… و نجابتم را در آن کره ی خاکی !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
الان که کلی حرف واسه گفتن داریم دیگه زنگ انشایی نداریم …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
“ببخشید بابا ، نتونستم”
این جمله را پدر گفت و پیر شد …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
باران میبارید …
از درزهای کفش کهنه کودکی سردی باران را … وقتی که از کنار نانوایی رد میشد …
از نگاه ناتوان برای خرید نان داغ ، عشق را دیدم که در چشمانش به مروارید شبیه تر بود !!!
خدایا به آسمانت چیزی بگو !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
یادمه توی کتاب درسی دوران مدرسه یه شعر از سهیل محمودی بود که با این مصرع شروع میشد :
دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست …
حالا هم وضعیت دلها شبیه شیشه هاش شهره : دوجداره ، ضد صدا ، بدون انتقال حرارت و گاهی مشجر یا یک طرفه !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
تند رفت کودکی های من با آن دوچرخه ی قراضه اش که همیشه ی خدا پنچر بود …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
دلم به حالی پسری سوخت که وفتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کن ، گفت خاطرت جمع باشد مثل سرنوشتم برایت سیاه میکنم …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
میان مرغان مهاجر ، آنکه در انتهاست شاید ضعیف ترین باشد اما او دلبسته ترین است !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
داشتم با پدرم جدول حل میکردم که گفتم : نوشته دوست ، عشق ، محبت و چهار حرفیه … اتفاقا دو حرف اولشم دراومده یعنی ب و الف ! یه دفعه پدرم گفت فهمیدم عزیزم میشه بابا ؛ با اینکه میدونستم بابا میشه ولی بهش گفتم نه اشتباهه !!! گفت : ببین اگه بنویسی بابا عمودیشم درمیاد … تو چشام اشک جمع شده بود و گفتم میدونم میشه بابا ولی … اینجا نوشته چهار حرفی ولی تو که حرف نداری …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
غفلت کرده ای مـــــــــــادر …
پشت این قلب عاشق ، فرزندت آرام آرام جان میسپارد و تو فراموش کردنت را به او نیاموخته بودی !!!
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
آدمهای شکسته دو دسته اند :
آنهایی که یکباره از دست یک نفر افتاده اند و آنهایی ک یواش یواش از دست همه ترک برداشته اند …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
قطار باید اسیر ریل بماند چون نتیجه آزادیش فاجعه است !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
به یاد همه اونایی که از پیش ما رفتند …
چه اونایی که مرگ اونارو برده …
چه اونایی که باد اونارو برده …
ولی ما هنوز به خدا سفارششون میکنیم !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
زندگی سزای کسی ست که به شکم مادرش لگد میزند !!!
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
آدم حسابی نیستم
اشتباه زیاد دارم
کامل هم نیستم
حتی غیرمعمولی هم نیستم
بعضی وقتا دیوونم
شایدم همیشه ولی حداقل خودمم و خودم رو شبیه کسه دیگه ای نکردم …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
دنیای عجیبیست !!!
یکی پول پارو میکند و یکی اشکهایش را …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ …
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
مد شده ای در شهر … به همه می آیی جز من !!! شاید مقصر منم که قدیمی ام ؟!
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
اگه میخوای حال کسی رو بفهمی ، ازش نپرس چون بهت دروغ میگه …
هدفونشو در بیار ببین چی گوش میده !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
ماهی هم به آرزوی دیرینه اش رسید ، آرزوی پرواز ولی عجب چنگالی داشت عقاب !!!
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
اغلب فکر میکنیم اینکه یاد کسی هستیم و با خاطره ی کسی زندگی می کنیم ، منتی است بر گردن او
غافل از اینکه اگر یاد کسی هستیم ، این هنر اوست نه هنر ما !!!
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
ﻫﻤﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻠﻤﻪ GAME OVER ﻫﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ که میبازم ﺗﻤﻮﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ !
متن سنگین مردونگی, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي