X بستن تبلیغات
دسته بندی : از سراسر اینترنت

15

۰

تعبیر خواب مورچه ، تعبیر دیدن مورچه در خواب

تعبیر خواب مورچه و یا تعبیر دیدن مورچه در خواب دیدن مورچه در خواب نماد چیست؟ مورچه‌ها حشرات بسیار جالبی هستند که در رویا‌ها پدیدار می‌گردند. رویا‌هایی که معمولا...

14

۰

تعبیر خواب مو ، تعبیر دیدن مو در خواب

تعبیر خواب مو و یا تعبیر دیدن مو در خواب تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا حالت‌های مختلف دیدن مو در خواب را بیانگر نمادهای متفاوتی برای بیننده...

32

۰

تعبیر خواب منی ، تعبیر دیدن آب منی در خواب

تعبیر خواب منی و یا تعبیر دیدن آب منی در خواب برای تعبیر و تفسیر این گونه خواب‌ها همواره بایستی در نظر گرفته شود که خواب شیطانی نبوده و...

12

۰

تعبیر خواب منظره ، تعبیر دیدن منظره در خواب

تعبیر خواب منظره و یا تعبیر دیدن منظره در خواب بسیاری از ما ممکن است در رویاهایمان شاهد مناظر زیبایی به مانند باغ و بوستان و یا دشت‌هایی سرسبز...

12

۰

تعبیر خواب منزل ، تعبیر دیدن منزل در خواب

تعبیر خواب منزل و یا تعبیر دیدن منزل در خواب خانه: اگر خانه ای را که در رویا دیده اید، می‌شناختید، قبلا در آن زندگی کرده‌اید و یا اکنون ساکن...

15

۰

تعبیر خواب ملخ ، تعبیر دیدن ملخ در خواب

تعبیر خواب ملخ و یا تعبیر دیدن ملخ در خواب تعبیر خواب ملخ چیست؟ ملخ از آفاتی است که باعث نابودی و از بین رفتن محصولات می‌شود بنابراین دیدن...

6

۰

تعبیر خواب مگس ، تعبیر مگس در خواب

تعبیر خواب مگس و یا تعبیر مگس در خواب به ندرت اتفاق می‌افتد که مگسی را به تنهایی در خواب رویت کنیم. معمولاً این حشرات مزاحم روی لاشه یا...

9

۰

تعبیر خواب مکه ، تعبیر رفتن به مکه در خواب

تعبیر خواب مکه و یا تعبیر رفتن به مکه در خواب کعبه و مکه از جمله مقدس‌ترین مکان‌های زیارتی مسلمانان هستند که دیدن این محل‌ها در خواب به تعبیر...

6

۰

تعبیر خواب مقنعه ، تعبیر دیدن مقنعه در خواب

تعبیر خواب مقنعه و یا تعبیر دیدن مقنعه در خواب تعبیر خواب مقنعه چیست؟ دیدن مقنعه، شال، روسری و به طور کلی حجاب در خواب تعابیر یکسانی دارند. حجاب...

18

۰

تعبیر خواب مقبره ، تعبیر دیدن مقبره در خواب

تعبیر خواب مقبره و یا تعبیر دیدن مقبره در خواب دیدن آرامگاه در خواب نشانگر احساسات یا بصیرت فرد در مورد مرگ، ترس‌هایی که هنگام شروع به مواجهه با...

9

۰

تعبیر خواب مغازه ، تعبیر دیدن مغازه در خواب

تعبیر خواب مغازه و یا تعبیر دیدن مغازه در خواب تعبیر خواب مغازه (دکان) یوسف پیامبر دیدن مغازه و دکان را در خواب به خوش حالی تعبیر کرده است....

9

۰

تعبیر خواب معلم ، تعبیر معلمی کردن در خواب

تعبیر خواب معلم و یا تعبیر معلمی کردن در خواب تعبیر خواب معلم چیست؟ دیدن معلم و استاد در خواب بیشتر در رابطه با مدرسه، محل تحصیل و یا...

12

۰

تعبیر خواب معلق بودن در هوا ، تعبیر معلق بودن در هوا

تعبیر خواب معلق بودن در هوا و یا تعبیر معلق بودن در هوا تعبیر خواب معلق بودن در هوا دیدن معلق بودن و رها شدن در هوا نماد آرامش...

11

۰

تعبیر خواب مضطرب بودن ، تعبیر مضطرب بودن در خواب

تعبیر خواب مضطرب بودن و یا تعبیر مضطرب بودن در خواب تعبیر خواب مضطرب بودن مضطرب بودن و داشتن استرس در خواب بیشتر از وقایعی که در بیداری رخ...

11

۰

تعبیر خواب مسجد ، تعبیر رفتن به مسجد در خواب

تعبیر خواب مسجد و یا تعبیر رفتن به مسجد در خواب به تعبیر معبرین امروزی دیدن مسجد در خواب نماد امور بایسته است. رویای مسجد، این مکان مقدس به...

10

۰

تعبیر خواب مشروب ، تعبیر خوردن مشروب در خواب

تعبیر خواب مشروب خوردن و یا تعبیر خوردن مشروب در خواب شراب خوردن در خواب را معبرین اسلامی و کهن نشانه‌ای برای خوردن مال حرام توسط بیننده خواب می‌دانند....

19

۰

تعبیر خواب مستی ، تعبیر دیدن مستی در خواب

تعبیر خواب مستی و یا تعبیر دیدن مستی در خواب منوچهر مطیعی تهرانی به طور کلی در مورد خورد شراب و مستی ناشی از آن می‌گوید: اگر در خواب ببینید...

18

۰

تعبیر خواب مسافرت ، تعبیر دیدن مسافریت در خواب

تعبیر خواب مسافرت و یا تعبیر دیدن مسافریت در خواب اکثر ما رویای سفر کردن به مکان‌هایی را می‌بینیم که تا کنون به آنجا سفر نکرده‌ایم. اگر در خواب،...

11

۰

تعبیر خواب مزه ترش ، تعبیر دیدن مزه ترش در خواب

تعبیر خواب مزه ترش و یا تعبیر دیدن مزه ترش در خواب معبران اصولاً مزه ترش را در خواب خوب نمی‌دانند و غم و رنج تعبیر می‌کنند. پس با...

19

۰

تعبیر خواب مرغ ، تعبیر دیدن مرغ در خواب

تعبیر خواب مرغ و یا تعبیر دیدن مرغ در خواب تعبیر خواب مرغ چیست؟ معبرین غربی گویند: دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری است. اگر در...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي