سوالات عقیدتی سیاسی با جواب

برای استخدام در ادارات و سازمان ها و بانک ها و موسسات دولتی دیگر معمولا امتحاناتی برگزار می گردد که اطلاعات و دانستنی های دینی ، تاریخی، وقایع مهم انقلاب، سوالات سیاسی را باید بلد باشید. در مطلب امروز سوالات عقیدتی سیاسی با جواب را برایتان می گذاریم . موفق باشید.

سوالات عقیدتی سیاسی با جواب

چهارده معصوم را نام ببرید؟ حضرت محمد و حضرت فاطمه و ۱۲ امام
۲) مبدا تاریخ هجری چگونه است؟ اول ربیع الاول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه است
۳) کدام سوره دوبسم ا… دارد؟ سوره نمل به نام مورچه
۴) کدام سوره بسم ا… ندارد؟ سوره توبه
۵) سید الشهید لقب چه کسی بود؟ امام حسین وحمزه عموی پیامبر
۶) قبرحمزه درکجا وجود دارد؟ دراحد
۷) اصول دین را نام ببرید؟ توحید ، نبوت ، عدل ، امامت ، معاد
۸) فروع دین را نام ببرید؟ نماز، روزه ، خمس ، زکات ،‌ حج ، جهاد ، امربه معروف ، نهی ازمنکر، تبری و تولی
۹) اصول دین مذهب کدامند؟ عدل وامامت
۱۰) تبری چیست؟ دشمن داشتن دشمنان خدا را گویند
۱۱) تولی یعنی چه؟ دوست داشتن دوستان خدا را گویند
۱۲) موالات یعنی چه؟ پی درپی بودن اجزای نمازرا گویند
۱۳) حدیث ثقلین چیست؟ کتاب قرآن واهل بیت که پیامبرآنها را نزد مردم به امانت گذاشت
۱۴) آیه ولایت چیست؟ إِنّما وَلیکُمُ اللهُ و رَسولُهُ والّذینَ ءَامَنوا الَّذینَ یقِیمُونَ الصَّلوةَ و یؤتُونَ الزَّکوة و هُم راکِعونَ، (ولی شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنانی هستند که نماز را به پا داشته، در رکوع زکات می‌دهند.)
۱۵) مرجع تقلید کیست؟
۱۶) حضرت علی بعد ازپیامبردرچند جنگ شرکت کردنند؟ ۳ جنگ ( نهروان، جمل وتبوک )
۱۷) عاشیه که بود؟ همسرحضرت محمد (ع)
۱۸) عاشیه کدام جنگ را، راه انداخت؟ جنگ جمل
۱۹) فدک چیست؟ ارثیه حضرت فاطمه که درآن سرزمین پنبه کاشته می شد وباغی بود که پیامبر ازیکی ازجنگها به غنیمت گرفته بود
۲۰) قرآن درچند سال نازل شد؟ در۲۳ سال دارای ۳۰ جزء ۱۲۰ حزب و ۶۶۶۶ آیه و۱۱۴ سوره و۷۸ کلمه دارد.
۲۱) جعفرطیار که بود؟ پسرعموی پیغمبر و از شهدای بزرگ صدر اسلام و برادرش عقیل، طالب و علی(ع) است.
۲۲) نام مادرحضرت علی که بود؟ فاطمه بنت اسد
۲۳) نام پدرحضرت علی که بود؟ ابوطالب
۲۴) ولادت فاطمه درچه روزی است؟ ۲۰ جمادی الثانی همزمان با ولادت امام خمینی
۲۵) حضرت علی درکجا بدنیا آمده است؟ درکعبه
۲۶) نام پدرومادر حضرت محمد چه بود؟‌ آمنه و عبدا…
۲۷) فرزندان امام حسین را نام ببرید؟‌ علی اکبر، علی اصغر، سکینه، امام سجاد، رقیه
۲۸) جنگهای امام علی با چه کسانی بود؟ جنگ صفین(معاویه) نهروان(خوارج)
۲۹) نمازباچه کلماتی آغازوبه پایان میرسد؟ ا… اکبرآغازوباسلام پایان می یابد
۳۰) قتل عام برمکیان درچه زمانی رخ داده است؟ هارون رشید
۳۱) جابربن عبدا… ازیاران چه امامانی بود؟ ازپیامبرتا امام پنجم
۳۲) معنی آیه ولایت چیست؟ ولی شماخداورسول خداست وکسانی که ایمان آوردندونمازمی خوانند ودرحال رکوع زکات پرداخت می کنند
۳۳) حدیث یوم الداردرچه وقتی بود؟ وقتی حضرت محمد دعوت علنی شد وخویشاوندان خود دعوت کرد
۳۴) حدیث غدیردرچه وقتی نازل شد؟ حجه الوداع درسال دهم هجرت
۳۵) نام همسران حضرت علی را نام ببرید؟حضرت فاطمه (س) دختر رسول الله، خوله دختر جعفر بن قیس الحنفیه، ام حبیبب دختر ربیعه، ام البنین دختر حزام بن خالد بن درام، لیلی دختر مسعود کلابیه، ام مسعود دختر عروه بن مسعود الثقفی، امامه دختر ابی العاص و دختر زینب بنت خدیجه و رسول الله (ص)، محیاه دختر امری القیس، اسماء بنت عمیس.
۳۶) بعدازوفات حضرت فاطمه امام علی به چه کسی فرمودنند یک زن باچه شرایطی برای اوپیدا کنند؟ به برادرخود عقیل فرمودنند زنی پهلوان زاده،که ام البنی بود وابوالفضل را بدنیا آورد
۳۷) قبرام البنی در کجاست؟ قبرستان بقیع
۳۸) سال عام الفیل چه سالی است؟ سالی که ابرهه با سپاهی به خانه کعبه حمله کرد که خانه کعبه راخراب کنند که خداوند پرندگانی به نام ابابیل فرستاد که لشگر ابرهه را نابود کرد
۳۹) چهارده معصوم را نام ببرید؟ حضرت محمد و حضرت فاطمه و ۱۲ امام
۴۰) پنج تن ال عبا را نام ببرید؟‌ حضرت محمد، حضرت علی وفاطمه، امام حسین، امام حسن
۴۱) پیامبران الولعزم را نام ببرید؟‌ حضرت محمد(کتاب قرآن) موسی(تورات) نوح(صحف) عیسی(انجیل) ابراهیم(زنوز)
۴۲) چند پیغمبرداریم؟ ۱۲۴ هزار
۴۳) اسم چند پیامبر در قرآن آمده است؟ ۲۷ پیامبر
۴۴) تابعین چه کسانی هستند؟ کسانیکه که پیامبرندیدند ولی یاران ایشان را دیدند
۴۵) انصار چه کسانی هستند؟ یاران پیامبر درمدینه
۴۶) مهاجرین چه کسانی هستند؟ کسانیکه با پیامبربه مدینه هجرت کردنند
۴۷) احزاب چه گروهی بودنند؟ گروهی ازقریش که برای مبارزه ونبرد با پیامبرهم پیمان شدند
۴۸) لقب امام علی(ع) چیست؟ امیرالمومنین
۴۹) لقب امام حسن(ع) چیست؟ مجتبی
۵۰) لقب امام حسین(ع) چیست؟‌ سیدالشهدا
۵۱) لقب امام زین العابدین(ع) چیست؟ سجاد
۵۲) لقب امام محمد باقر(ع) چیست؟ باقرالعلوم
۵۳) لقب امام جعفرصادق(ع) چیست؟
۵۴) لقب امام موسی کاظم(ع) چیست؟
۵۵) لقب امام رضا(ع) چیست؟
۵۶) لقب امام تقی(ع) چیست؟ امام جواد
۵۷) لقب امام نقی(ع) چیست؟‌ امام هادی
۵۸) چند فرسخ ازشهردورشویم نمازشکسته است؟ ۳۶ کیلومتر
۵۹) روزپاسدارچه روزی است؟ ۳ شعبان ولادت امام حسین(ع)
۶۰) روز جانباز چه روزی است؟ ۴ شعبان روزولادت ابوالفضل
۶۱) ولادت امام زین العابدین چه روزی است؟ ۵ شعبان
۶۲) ۱۵ شعبان چه روزی است؟ ولادت امام مهدی(ع)
۶۳) ۲۸ صفرمصادف با چه روزی است؟ شهادت امام حسن وحضرت محمد(ع)
۶۴) ۳۰ صفرمصادف با چه روزی است؟ شهادت امام رضا(ع)
۶۵) حضرت رقیه درواقعه کربلا چند ساله بود؟‌ ۳ ساله بود
۶۶) هدف ازواقعه کربلاچه بود؟ نمازوامربه معروف ونهی ازمنکر
۶۷) نمازاحتیاط به چه صورتی خوانده می شود؟ ۱- نیت نمازرا نباید به زبان آورد ۲- سوره وقنوت ندارد ۳- احتیاط واجب آن است که حمد را آهسته بخوانند
۶۸) مواردی که درنمازخواندن مستحب است رانام ببرید؟ ۱- نمازدرمسجد خواندشود ۲- اذان واقامه ۳- اذان گوعادل ووقت شناس باشد وصدای بلندی داشته باشد
۶۹) شکیات نمازکدامند؟ ۱- شکهایی که نبایدبه آنها اعتناءکردکه عبارتنداز: الف- شک درنمازمستحبی
ب- شک در نماز جماعت
ج- شک در چیزهایی که محل به جا آوردنش گذشته است

سوالات عقیدتی سیاسی


۲- شکهای که نمازرا باطل می کند که عبارتنداز: الف- شک درنمازدورکعتی وسه رکعتی ب- درنمازهای چهاررکعتی( دررکعتهای نمازشک کنداصلانداندچند رکعت خوانده است- یک رکعت خوانده یا بیشتر- پیش ازسجده دوم شک کند) ۳- شکهای صحیح: الف- اگردرتعداد نماز۴ رکعتی شک کند باید بلافاصله فکرکند اگربه یکی یقین پیدا کرد همان را می خواند ونمازرا تمام می کند ب- اگردرنمازچهاررکعتی به یک ازدویقین پیدا نکرد بنا را به رکعت بیشترگذارده ونمازرا تمام می کند ممکن است کمتردرست باشد به تعداد رکعتهای که نمازنخوانده نمازاحتیاط بخواند تا یقین کند نمازرا درست انجام داده اگربعد ازسجده دوم شک کند که ۲ رکعت خوانده یا ۳ رکعت بنا را بر۳ میگذارد ویک رکعت دیگرمی خواند ونمازرا تمام می کند وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده یا دورکعت نمازاحتیاط نشسته میخواند درشک بین ۲و۳و۴ بنا بر۴ گذاشته وبعد دورکعت نمازاحتیاط ایستاده وبعد دورکعت نمازاحتیاط یشسته می خواند درشک بین ۳و۴ می گذارد وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده می خواند
۷۰) سجده سهودرچه مواردی خوانده می شود؟‌ ۱- یک سجده رافراموش کند ۲- دربین نمازسهوأ حرفی بزند ( درشک بین ۴و۵ درحالت نشیته باید بعد ازسلام سجده برویم) درچه صورت احتیاط واجب است؟ ۱- تشهد را فراموش کند ۲- فراموش کرده سلام بدهد
۷۱) سجهده سهوچگونه خوانده می شود؟‌ بعد ازسلام نمازنیت سجده سهوکند وپیشانی را برچیزی که سجده صحیح است بگذارد وبگوییم بسم ا…وبا ا…الهم صلی علی محمد وآل محمد ودوباره برود سجده وسپس بعد ازخواندن تشهد، سلام بدهد
۷۲) عادل چه کسی است؟ کسی که گناه کبیره نداشته باشد
۷۳) وظیفه مأموم چیست؟ مأموم نباید تکبیره الاحرام را قبل ازامام بگوید احتیاط واجب آن است که تکبیره امام تمام نشده تکبیرنگوید ومکروه است مأموم نمازرا طوری بگوید که امام بشنود
۷۴) نمازجمعه چند رکعت است وتوضیح دهید؟ دورکعت است وواجب نیست نمازظهررا بخواند وبجای دورکعت نمازدیگردوخطبه خوانده می شود
۷۵) نمازجمعه چگونه خوانده می شود؟ دورکعت است ودوقنوت دارد وقنوت اول قبل ازرکوع اول وقنوت دوم بعد ازرکوع دوم است ومانند نمازصبح دورکعت ومستحب است حمد وسوره با صدای بلند خوانده شود ودررکعت اول بعد ازحمد سوره جمعه ودررکعت دوم پس ازحمد سوره منافقون خوانده می شود. ودرخطبه ها باید سوره ای کوتاه ازقرآن خوانده شود. ومردم را به پرهیزگاری وتقوی ازگناهان دعوت کرد وحمد وثنا بخوانند
۷۶) نمازعید فطربه چه صورتی خوانده می شود؟ دورکعت است دززکعت اول پس ازحمد وسوره پنج تکبیردارد وبعد ازهرتکبیریک قنوت دارد و تکبیرپنجم را گفته ورکوع ودوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازهرتکبیریک قنوت دارد سپس بعد ازتکبیرچهارم رکوع ودوسجده وسپس تشهد وسلام دارد ووقت خواندن نمازازاول آفتاب روزعید تا ظهرودوخطبه دارد که بعد ازنمازایراد می گردد
۷۷) نمازآیات درچه مواردی خوانده می شود؟ ۱- خوسوف ۲- کسوف ۳- زمین لرزه ۴- رعدوبرق
۷۸) نمازآیات چگونه خوانده می شود؟‌ دورکعت است ودرهررکعت پنج رکوع دارد وبعد ازتکبیروخواندن حمد آیه های یک سوره را به پنج قسمت تقسیم می کند. یک آیه را خوانده به رکوع میروید وسپس بون خواندن حمد قسمت بعد ازآن سوره را می خواند وبه کوع پنجم می رود وتاآخرعمر برانسان واجب است این نمازرا بخواند.
۷۹) نمازقضا درچه مواردی خوانده می شود؟ ۱- وقت نمازگذشته باشد ۲- بعد ازنمازبفهمد نمازش باطل بوده ۳- کسی که یک نمازچهاررکعتی خوانده ونمیداند ظهربوده یا عصریا عشاء
۸۰) چندتا ازنمازهای مستحب را نام ببرید؟‌ ۱- نمازشب ۲- نمازغفیله ۳- وغیره
۸۱) چه چیزهایی روزه را باطل می کند؟‌ ۱- خودرن وآشامیدن ۲- دروغ بستن به خدا وپیامبر ۳- فروبردن تمام سردرآب ۴- رسیدن غبارغلیظ به حلق ۵- قی کردن ۶- استمنا ماندن برجنابت
۸۲) روزهای واجب کدامنند؟ ۱- روزه ماه رمضان ۲- روزه های قضا ۳- قضای پدربرپسربزرگتر ۴- روزه به سبب نذرواجب
۸۳) روزه های حرام؟ عید فطر، روزه مستحبی که فرزند سبب اذیت پدرومادرشود وپدرومادراونهی کرده باشند
۸۴) روزه های مستحب؟ روزعرفه، پنج شنبه وجمعه، میلاد ومبعث حضرت پیامبر، عید نوروز، ماه رجب وشعبان
۸۵) سوره های سجده دارکدامنند؟ سوره ۳۲ سجده، سوره ۴۱ فضیلت، سوره ۵۳ النجم، سوره ۹۶ العلق
۸۶) احکام مسافر؟ مسافری که باید نمازشکسته بخواند نباید درسفرروزه بگیرد ولی باید قضای آن را بگیرد ولی کسی که شغل اوسفراست باید روزه را کامل بگیرد ونمازرا کامل بخواند
۸۷) زکات فطریه چیست؟‌ ۳ کیلو گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت
۸۸) کفاره کسی که ازعمد روزه خود را قضا می کند چیست؟ آزاد کردن یک برده یا دوماه روزه گرفتن ویا سیرکردن ۶۰ فقیر
۸۹) حکم روزه مسافرچیست؟ اگربعد ازظهرمافرت کند روزه اوصحیح است. اگرپیش ازاذان مسافرت کند وقتی به حد رسید روزه اوباطل است وباید روزه را بشکند وقبل رسیدن به حدی که روزه باطل میشود حق خوردن روزه را ندارد واگراین کارکرد باید کفاره بدهد، واگرازسفربرگشت اگربعد ازظهررسید روزه اوباطل است ولی اگرقبل ازاذان برسد روزه اوصحیح است واگرعمد کاری کند که روزه اوباطل شود باید قضای آن را بگیرد
۹۰) احکام وقت نمازچیست؟ به اندازه ای وقت تنگ است که بواسطه بجا آوردن بعضی مستحبات نماز اصلی مقداری ازآن قضا می شود نباید مستحبات را انجام داد مثلا با خواندن قنوت مقداری نماز قضا می شود نباید قنوت را خواند.
۹۱) احکام قبله؟ اگربرای پیدا کردن قبله راهی وجود نداشت باید به هرچهارطرف نمازخواند
۹۲) رئیس نظام تشخیص مصلحت؟ آقای هاشمی رفسنجانی
۹۳) رئیس قوه مجریه؟ آقای احمدی نژاد
۹۴) رئیس قوه قضائیه؟ آقای صادق لاریجانی
۹۵) رئیس قوه مقنعه؟ آقای لاریجانی
۹۶) سخنگوی هئیت دولت؟ الهام
۹۷) وزیرارشاد؟ سیدمحمد حسینی
۹۸) وزیرآموزش وپرورش؟
۹۹) وزیراطلاعات؟ حیدر مصلحی

 بهترین و کاملترین سوالات عقیدتی سیاسی و دینی


۱۰۰) وزیرجهاد گشاورزی؟ صادق خلیلیان
۱۰۱) وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؟ رضا تقی پور
۱۰۲) وزیر اقتصاد ؟ سید شمس الدین حسینی
۱۰۳) وزیر امور خارجه ؟ منوچهر متکی
۱۰۴) وزرات بازرگانی ؟ مهدی غضنفری
۱۰۵) وزارت بهداشت ؟ مرضیه وحید دستجردی
۱۰۶) وزیر تعاون ؟ محمد عباسی
۱۰۷) وزیر دادگستری ؟ سیدمرتضی بختیاری
۱۰۸) وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ؟ احمد وحیدی
۱۰۹) وزیر راهو ترابری ؟ حمید بهبهانی
۱۱۰) وزیر رفاه ؟
۱۱۱) وزیر صنایع و معادن ؟ علی اکبر محرابیان
۱۱۲) وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ؟ کامران دانشجو
۱۱۳) وزیرکار؟ عبدالرضا شیخ الاسلامی
۱۱۴) وزیرکشور؟ مصطفی محمد نجار
۱۱۵) وزیرمسکن ؟ علی نیکزاد
۱۱۶) وزیرنفت ؟ سید مسعود میر کاظمی
۱۱۷) وزیر نیرو ؟
۱۱۸) سخنگوی سازمان ملل؟
۱۱۹) سخنگوی امورخارجه؟
۱۲۰) سخنگوی قوه قضائیه؟
۱۲۱) شهردارتهران؟ قالیباف
۱۲۲) استاندارتهران؟
۱۲۳) رئیس شورای نگهبان؟ آقای جنتی
۱۲۴) رئیس مجلس شورای اسلامی؟ آقای لاریجانی
۱۲۵) اولین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا… قاضی طبازبائی
۱۲۶) دومین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا… مدنی
۱۲۷) سومین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا… دسقیب
۱۲۸) چهارمین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا… صدوقی
۱۲۹) پنجمین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا… اشرافی اصفهانی
۱۳۰) سازمان تامین اجتماعی اصل چندم قانون اساسی است؟ اصل بیستم
۱۳۱) قنوت نمازجمعه دررکعت چندم است؟ رکعت اول قبل ازرکوع ورکعت دوم بعد ازرکوع
۱۳۲) غزوهای پیامبر؟ پیامبردر۲۷ غزوه شرکت کردند اولین غزوه بواط وآخرین آن تبوک است
۱۳۳) جنگ بدردرکجا اتفاق افتاد؟ برسرچاههای بدر
۱۳۴) جنگ احد درکجا اتفاق افتاد؟ درکوه احد که باعث شهادت حمزه شد ومسلمانان شکست خوردنند
۱۳۵) جنگ خندق درکجا اتفاق افتاد؟ درشهرمدینه به پیشنهاد سلمان فارسی دورشهرخندق کنند
۱۳۶) جنگ خیبردرکجا وچگونه اتفاق افتاد؟ پیامبریهودیان را محاصره کرد ویکی یکی قلعه های آنان را گرفت ولی آنان را تبعید نکرد
۱۳۷) جنگ تبوک درکجا وچگونه اتفاق افتاد؟ بین ایران وروم که خبرشایعه ( مرگ حضرت محمد (ص) درآن بود وآخرین جنگ حضرت محمد بشمارمی رود)
۱۳۸) تعداد شورای نگهبان چند نفراست؟ ۱۲ نفرهستند که ۶ نفرتوسط رهبرانتخاب و۶ نفرتوسط حقوقدان که توسط قوه قضائیه انتخاب می شود
۱۳۹) مجلس خبرگان چند نفرنند؟ ۲۷۳ نفر
۱۴۰) اعضای شورای امنیت چه کشورهایی هستند؟ فرانسه، ژاپن، انگلیس، چین، امریکا
۱۴۱) کارتشخیص مصلحت نظام چیست؟‌ حل اختلاف بین شورای نگهبان ومجلس
۱۴۲) اسامی مهم شهدای کربلا؟ علی اصغر، علی اکبر، ابوالفضل و حربن یزید
۱۴۳) امامت یعنی چه؟‌ خلافت بلافضل معصوم بعد ازپیامبر
۱۴۴) چرا شیعه را جعفری می گویند؟ چون تدریس اززمان امام جعفر صارق آغازشد
۱۴۵) ابوالفضل که بود؟ پسرحضرت علی وام البنین وبرادرامام حسین
۱۴۶) حضرت قاسم که بود؟ پسرامام حسن
۱۴۷) جنگ انتفاضه یعنی چه؟‌ قیام فلسطین که با سنگ وچوب بود
۱۴۸) لیله المبیت چیست؟ شبی که امام علی جای پیامبراسلام خوابید
۱۴۹) مسج فحراترچیست؟ مسجدی که آتش زدنند چون بنایش منافقین بودند وبراصل تقوی نبود
۱۵۰) صلح حدیبیه؟ صلح بین کفارومسلمانان که هیچ کدام حق جنگ بین هم را ندارند
۱۵۱) غسیل الملائکه؟ حنظله بود که توسط ملائک غسل داده شد
۱۵۲) شبهای قدرچه شبهائی است؟ شبهای نزول قرآن
۱۵۳) شبهای احیا چه شبهای است؟ ۱۹،۲۱،۲۳ ماه مبارک رمضان
۱۵۴) اعمال شبهای قدر؟ نمازقدر، نمازصد رکعتی دعای جوشن کبیر، زیارت عاشورا وقران سرگرفتن
۱۵۵) مجموعه سخنان امام علی درچه کتابی جنع آوری شده است؟ نهج البلاغه
۱۵۶) وضوه جبیره چیست؟ آن قسمت ازبدن که ضرر دارد روی آن چیزی بسته و وضو می گیریم
۱۵۷) بلاغ مبین چیست؟ یعنی ابلاغ وتبلیغ واقعی وروشن
۱۵۸) نضح چیست؟ به معنی خیرخواهی
۱۵۹) حماسه به چه معنا است؟ شجاعت
۱۶۰) بزرگترین وکوچکترین سوره قرآن چیست؟ بزرگترین بقره وکوچکترین کوثر
۱۶۱) واقعه ۱۵ خرداد سال ۴۲ برای چه بود؟‌ امام درآن سال دستگیرشد زیرا با لایحه انجمن های ایالتی وولایتی مخالفت کرد وقتل عام کفن پوشان ورامین رخ داد
۱۶۲) استحاله چیست؟‌ ماهیت یک چیزعوض شود مثلا اگرچوب نجس شد وچوب را آتش زد وتبدیل به خاکسترآن خاکسترپاک است
۱۶۳) چه اتفاق مهمی درسال ۶۸ رخ داده است؟ رحلت امام خمینی
۱۶۴) اول ذیقعده؟ تولد امام رضا
۱۶۵) ۲۹ فروردین؟ روزارتشچ
۱۶۶) ۹ ذیحجه؟‌ روزعرفه
۱۶۷) ۱۰ ذیحجه؟‌ عید قربان
۱۶۸) ۱۸ ذیحجه؟ عید غدیرخم
۱۶۹) ۵ اردبیهشت؟ شکست حمله امریکا به طبس
۱۷۰) ۱۲ اردیبهشت؟ روز معلم وشهادت ا… مطهری
۱۷۱) ۳ خرداد؟ آزادی خرمشهردرعملیات بیت المقدس ۶۱
۱۷۲) ۹ محرم؟ تاسوعای حسینی
۱۷۳) ۱۰ محرم؟ عاشورای حسینی
۱۷۴) ۱۲ محرم؟ شهادت امام سجاد
۱۷۵) ۱۴ خرداد؟‌ رحلت امام خمینی سال ۶۸
۱۷۶) ۱۵ خرداد؟ قیام سال ۴۲
۱۷۷) ۲۰ صفر؟ اربعین حسینی
۱۷۸) ۲۸ صفر؟ رحلت امام خمینی وشهادت امام حسن
۱۷۹) ۳۰ صفر؟ شهادت امام رضا
۱۸۰) ۷ تیر؟ شهادت دکتربهشتی و۷۲ تن ازیارانش
۱۸۱) ۱۲ تیر؟ سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا سال ۶۷
۱۸۲) ۲۷ تیر؟ سال ۶۷ پذیرش قطعنامه ۵۹۸
۱۸۳) ۵ مرداد؟ اولین نمازجمعه
۱۸۴) ۲۷ مرداد؟ آتش بس رسمی بین ایران وعراق
۱۸۵) ۲ شهریور؟ هفته دولت
۱۸۶) ۸ شهریور؟ شهادت دکتررجائی وباهنر
۱۸۷) ۵ جمادی الثانی؟ ولادت حضرت زینب
۱۸۸) ۱۷ شهریور؟ جمعه خونین تهران
۱۸۹) ۳۱ شهریور؟ حمله عراق به ایران وآغازهفته دفاع مقدس
۱۹۰) شهادت حضرت فاطمه درچه تاریخی است؟‌ به دو روایت ۱۳ جمادی الثانی و۳ جمادی الثانی
۱۹۱) ولادت حضرت فاطمه ؟ ۲۰ جمادی الثانی وولادت امام خمینی
۱۹۲) هفته وحدت درچه تاریخی است؟ از۱۲ ربیع الاول تا ۱۷ ربیع الاول
۱۹۳) میلاد حضرت رسول؟ ۱۷ ربیع الاول
۱۹۴) میلاد امام جعفرصادق؟‌ ۱۷ ربیع الاول
۱۹۵) وفات حضرت خدیجه؟ ۱۰ رمضان
۱۹۶) وفات حضرت خدیجه؟ ۱۵ رجب
۱۹۷) ۲۶ مرداد سال ۶۹ مصادف با چه روزی است؟ بازگشت آزادگان
۱۹۸) ۱۹ شهریورسال ۵۸ ؟‌ شهادت آیت ا… طالقانی
۱۹۹) ۱۳ آبان؟ روزدانش آموز

 

سوالات عقیدتی سیاسی و دینی مذهبی و اجتماعی

۲۰۰) ۱۶ آذر؟ روزدانشجو
۲۰۱) ۵ آذر؟ روزبسیج مستضعفین
۲۰۲) ۲۷ آذر؟ وحدت حوزه ودانشگاه
۲۰۳) ۲۶ دی ؟ فرارشاه معدوم
۲۰۴) اول شوال؟ عید غدیر
۲۰۵) ۱۲ بهمن ؟ بازگشت امام خمینی به ایران سال ۵۷
۲۰۶) ۲۲ بهمن ؟ پیروزی انقلاب سال ۵۷
۲۰۷) ۲۹ اسفند ؟ روزملی شدن صنعت نفت
۲۰۸) دبیرکل سازمان ملل؟ بان کیمون
۲۰۹) شاه عربستان؟‌ فهد
۲۱۰) صدراعظم آلمان؟ انگلا مرکر
۲۱۱) شاه اردن؟
۲۱۲) شاه مراکش؟
۳۰۰) امام علی به دست چه کسی به شهادت رسید؟ درنجف بدست ابن ملجم مرادی
۳۰۱) امام حسن به دست چه کسی به شهادت رسید؟ اسماء همسرش مسموم وبه دستورمعاویه
۳۰۲) امام حسین به دست چه کسی به شهادت رسید؟ درکربلا بدست یزید بن معاویه
۳۰۳) امام سجاد به دست چه کسی به شهادت رسید؟ هشام بن الملک وبدستورولید بن عبدالملک
۳۰۴) امام محمد باقر به دست چه کسی به شهادت رسید؟ هشام بن عبدالملک
۳۰۵) امام جعفرصادق به دست چه کسی به شهادت رسید؟ منصور
۳۰۶) امام موسی کاظم به دست چه کسی به شهادت رسید؟ هارون الرشید درکاظمین
۳۰۷) امام محمد تقی به دست چه کسی به شهادت رسید؟ ام الفضل دخترمامون درکاظمین
۳۰۸) امام علی نقی به دست چه کسی به شهادت رسید؟ معتمد عباسی درسامرا
۳۰۹) امام رضا به دست چه کسی به شهادت رسید؟ مامون عباسی درمشهد
۳۱۰) امام حسن عسگری به دست چه کسی به شهادت رسید؟ معتمد عباسی درسامرا
۳۱۱) غیبت صغری حضرت مهدی چند سال به طول انجامید؟ ۶۹ سال به طول انجامید
۳۱۲) امام زمان درطول غیبت کبری با چه کسانی درارتباط بود؟
۳۱۳) شرایط آب وضورا نام ببرید؟ راکت نباشد، پاک باشد، مباح باشد، غصبی نباشد
۳۱۴) درچه شرایطی وضوباطل می شود؟ با ادرارکردن، خوابیدن، مستی، بول کردن، جماع کردن، چیزهایی که عقل را ازبین میبرد، انجام ندادن غسلهای واجب
۳۱۵) کارهای که درجنب انجام دادنش حرام است؟ رساندن جایی ازبدن به خط قرآن، اسم خداومستحب واحتیاط واجب اسم پیامبران وحضرت فاطمه، رفتن به مسجد الحرام ومسجدالنبی، توقف درمسجد، خواندن سوره های واجب ( سجده، نجم، علق، فصلت )، توقف درحرامامان
۳۱۶) غسلهای مشترک بین مرد وزن؟ جنابت، میت، مس میت
۳۱۷) غسلهای بانوان؟‌ حیض، استحاضه، نفاس بعد اززایمان وبعد ازده روز
۳۱۸) تنها با چه غسلی می توان نمازخواند؟ غسل جنابت
۳۱۹) ترتیب تیمم؟ پیشانی ودودست پاک باشد، پیشانی ودستها را ازبالا به پائین مسح کند،به چیزکه تیمم میکند پاک ومباح باشد، ترتیب، بین پیشانی وکف دست وپشت دست فاصله نباشد
۳۲۰) درغسل ارتماسی باید بدن پاک باشد ولی درغسل ترتیبی احتیاج نیست تمام بدن پاک باشد
۳۲۱) ماههای حرام را نام ببرید؟
۳۲۲) نمازآیات چگونه است؟
۳۲۳) قمربنی هاشم لقب چه کسی است؟
۳۲۴) چرا امام حسین حج را نیمه راها کرد وبه کربلارفت؟
۳۲۵) هدف امام حسین چه بود؟‌
۳۲۶) جنگ جمل درزمان کدام امام بود وبرای چه بود؟
۳۲۷) سوره کوثرمربوط به چه کسی است؟
۳۲۸) قرآن چند حزب دارد؟
۳۲۹) ال عباء چه کسانی هستند؟
۳۳۰) ایه تطهیر؟
۳۳۱) درمراسم مذهبی به کجا می روی؟
۳۳۲) اعمال شبهای قدرچیست؟
۳۳۳) زمانیکه قرآن به سرمی گیرند چه ذکرهایی می گوییم؟
۳۳۴) رئیس شورای نگهبان ووظیفه آن چیست؟
۳۳۵) حادثه کوی دانشگاه درچه سالی وروزی اتفاق افتاد وپیرامون آن توضیح دهید؟
۳۳۶) وظایف رهبررا نام ببرید؟
۳۳۷) جنگ افغانستان با طالبان را توضیح دهید؟
۳۳۸) جنگ بیین عراق وامریکا را تشریح کنید؟
۳۳۹) حادثه اخیرکوی دانشگاه (خرداد ۸۲) را تشریح کنید؟ ونظرخود را بگویید؟
۳۴۰) معاد جسمانی است یا روحانی؟
۳۴۱) اگربین رهبرومراجع تقلید اختلاف نظرپیش آمد کدام را باید قبول کرد؟
۳۴۲) اصول دین را نام ببرید؟
۳۴۳) مبطلات روزه را نام ببرید؟
۳۴۴) نظرتان را راجع به اینترنت بیان کنید؟
۳۴۵) نظرتان درمورد برخی ازبرنامه های صدا وسیما چیست؟
۳۴۶) نظرتان درمورد آرایش بانوان دراجتماع چیست؟
۳۴۷) با چه چیزی آرام می شوید؟
۳۴۸) نظرخود را درمورد موسیقی بگویید؟
۳۴۹) نظرخود را درمورد برخورد خانمها وآقایان چیست؟
۳۵۰) نظرخود را درمورد تحصیلات بیان کنید؟
۳۵۱) نظرخود را درمورد ازدواج بیان کنید؟
۳۵۲) نظرشما درمورد کارکردن خانمها چیست؟
۳۵۳) تا چه انداره با کتابهای عقا ید وپیرامون اینها آشنا هستید؟
۳۵۴) درچه مواردی مطالعه می کنید؟
۳۵۵) کدام یک ازروزنامه های روزرا مطالعه می کنید؟
۳۵۶) تا چه اندازه به مسائل روزآشنا هستید؟
۳۵۷) اخبارگوش می دهید وچه نوع اخباری را گوش می کنید؟
۳۵۷) اخبارگوش می دهید وچه نوع اخباری را گوش می کنید؟
۳۵۸) نظرخود را درمورد مدهای مختلفی که درجامعه وجود دارد بیان کنید؟‌
۳۵۹) طرزپوشش خانمها چگونه باید باشد؟
۳۶۰) طرزپوشش آقایان چگونه باید باشد؟
۳۶۱) تا چه حد درمراسم مذهبی شرکت می کنید؟
۳۶۲) مردم تا چه حدی میتوانند درمسائل کشورخود دخالت کنند؟
۳۶۳) مردم برای چه نماینده انتخاب می کنند؟
۳۶۴) با انتخاب نماینده مجلس مردم خود را دیگرکنارمی کشند؟
۳۶۵) آیا مردم می توانند درمورد کاررهبرشخصاً دخالت کنند؟
۳۶۶) آیا درواجبات هم باید تقلید کرد؟
۳۶۷) تا چه حد درمورد مسائل روزدنیا آشنائی دارید؟
۳۶۸) مادیات چه نقشی درزندگی فرد ایجاد می کند؟
۳۶۹) رابطه شما با اطرافیان چگونه است؟‌
۳۷۰) آیا به زندگی پس ازمرگ اعتقا د دارید؟
۳۷۱) آیا به اعتقادات خود پایبند هستید؟
۳۷۲) به اعتقاد دیگران احترام می گذارید؟
۳۷۳) معمولاً به سینما می روید وبرای چه؟
۳۷۴) تا چه حد به تفریحات اهمیت می دهید؟
۳۷۵) درمورد نهضت آزادی خواه چقدراطلاعات دارید؟
۳۷۶) مجاهدین خلق درچه زمینه هایی فعالیت می کردند؟‌
۳۷۷) مردم تا چه اندازه درسرنوشت خود می توانند سهم داشته باشند؟
۳۷۸) سهم ارث بین دختروپسرچگونه تقسیم می شود؟
۳۷۹) اگررهبردرکارخود دچارانحراف شد چه کسی می تواند به این کاراعتراض کند؟
۳۸۰) امام خمینی نزد مردم محبوبتربود یا آیت ا… خامنه ای وچرا؟
۳۸۱) علت گرانیهای اخیررا چه می دانید؟
۳۸۲) آیا دولت درگرانیهای اخیرنقش مهمی دارد یا عواملی دیگرنقش دارند؟
۳۸۳) آشنایی قبل ازازدواج تا چه حد ازنظراسلام وقرآن صحیح است؟‌
۳۸۴) واقعه هفت تیردرچه سالی وموضوع آن چیست؟
۳۸۵) دعای توسل چه شبی درهفته خوانده می شود؟ سه شنبه شب برای ۱۲ امام
۳۸۶) دعای ندبه چه روزی خوانده می شود؟ صبح جمعه
۳۸۷) دعای جوشن کبیرچه روزی خوانده می شود؟‌ احیای ماه رمضان شبهای نوزدهم، بیست ویکم، بیست وسوم
۳۸۸) مادرحضرت ابوالفضل که بود؟‌ ام البنی
۳۸۹) سوره کوثرمنصوب به کیست؟ حضرت فاطمه
۳۹۰) دعای کمیل درچه روزی خوانده می شود؟ شبهای جمعه
۳۹۱) دعای سمات چه روزی خوانده می شود؟‌ عصرجمعه
۳۹۲) اسراف ازچه نوع گناه است؟ گناه کبیره
۳۹۳) واجبات نمازچند تا است؟ قیام، تکبیرالاحرام، رکوع، سجده، قرائت، ذکر، تشهد، سلام، ترتیب، موالات
۳۹۴) ترتیب؟ تکبیره الاحرام، قرائت، رکوع، سجده، دررکت دوم بعد ازسجده، تشهدوسلام
۳۹۵) موالات؟ پشت سرهم بودن اجزای نمازوفاصله نینداختن بین آنها
۳۹۶) قرائت؟‌ خواندن حمد وسوره یا تسبیحات اربعه دررکعت سوم وچهارم را قرائت گویند وهمچنین حمد وسوره دررکعت اول ودوم نمازرا گویند
۳۹۷) ذکر؟‌ سه مرتبه سبحان الله
۳۹۸) قیام ؟‌ ایستاده بودن است

 کامل ترین سوالات عقیدتی سیاسی و دینی مذهبی و اجتماعی


۳۹۹) ارکان نماز؟ نیت، تکبیره الاحرام، قیام (( گفتن تکبیره الاحرام، وقیام متصل به رکوع )) رکوع، دوسجده، تسبیحات اربعه
۴۰۰) تکبیره الاحرام؟‌ گفتن الله اکبراست وباید بدن آرام باشد ودستها را تا مقابل گوش بالا برد
۴۰۱) تسبیحات حضرت فاطمه زهرا؟ ۳۴ بارالله اکبر، ۳۳ بارالحمدالله، ۳۳ بارسبحان الله
۴۰۲) نمازاحتیاط را برای چه مواردی می خوانند؟ درموقع شک کردن درنماز
۴۰۳) چیزهایی که می توان برآن سجده کرد؟‌ برروی زمین، سنگ مرمر، سنگ سیاه، سنگ گچ وآهک، آجر، کاغذ، چیزهایی که غیرخوراکی که اززمین می روید ( چوب،برگ درخت،سنگهای معدنی)، سجده برفرش وموکت وچیزهای خوراکی صحیح نیست
۴۰۴) صنعت ملی شدن نفت ایران توسط چه کسی صورت گرفت؟ دکتر مصدق
۴۰۵) اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب در چه سالی بود ؟ پنجم بهمن ۱۳۵۸
۴۰۶) روز هفتم تیر به چه مناسبتی است ؟ شهادت دکتر بهشتی و ۷۲ تن
۴۰۷) روز قوه قضایه را به چه مناسبتی نام گذاری کردند؟ شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن
۴۰۸) روز زن و پرستار به چه روزی نام گذاری شده است ؟ حضرت زهرا – حضرت زینب
۴۰۹) ولادت حضرت قائم عجل الله چه روزی نام گذاری شده است؟ روز جهانی مستضعفان
۴۱۰) مدت ریاست قوه مقننه چند سال است ؟ یک سال
۴۱۱) فرمانده کل قوا برعهده کیست ؟ رهبر
۴۱۲) اعضای شورای نگهبان چند نفر است ؟ ۱۲ نفر
۴۱۳) رئیس قوه قضاییه توسط چه کسی انتخاب می شود ؟ رهبر
۴۱۴) دوره ریاست جمهوری در کشور ما چند سال است ؟ ۴ سال
۴۱۵) فقهای شورای نگهبان توسط چه کسی انتخاب می شود ؟ پیشنهاد مستقیم رهبری
۴۱۶) اعضای مجلس خبرگان توسط چه کسی تعیین می شود؟ رای مردم
۴۱۷) تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط چه کسی صورت میگیرد؟ رهبری
۴۱۸) رئیس قوه مجریه چه کسی است ؟ رییس جمهور
۴۱۹) رییس قوه مقننه توسط چه کسی انتخاب می شود؟ رای نمایندگان مجلس
۴۲۰) اولین پادشاه قاجار چه کسی بود؟ آقا محمدخان
۴۲۱) قدیمی ترین روزنامه توسط چه کسی انتشار یافت ؟ میرزا صالح شیرازی
۴۲۲) روزنامه قانون توسط چه کسی منتشر شد؟ میرزا ملکم خان
۴۲۳) قرارداد گمرکی ایران روسیه در زمان کدام پادشاه قاجار بسته شد؟ مظفرالدین شاه
۴۲۴) سازمان فدائیان اسلام توسط چه شخصیتی پایه گذار شده ؟ نواب صفوی
۴۲۵) کودتای ۲۸ مرداد توسط چه دولتی برنامه ریزی شد؟ امریکا
۴۲۶) سیزده آبان به چه روزی نام گذاری شده است؟ روز دانش آموز – تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه – تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان
۴۲۷) شورای انقلاب اسلامی در چه سالی به وجود آمد؟ ۲۲ دری ماه توسط امام خمینی
۴۲۸) مجمع تشخیص مصلحت در چه تاریخی به وجود آمد؟ زمستان ۱۳۶۶
۴۲۹) در چه تاریخی بین ایران و عراق آتش بس اعلام شد؟ ۲۹ مرداد ۱۳۶۷
۴۳۰) موسس مدرسه دارلفنون چه کسی بود؟ امیرکبیر
۴۳۱) نام عملاتی که منجر به فتح خرمشهر شد چه بود؟ فتح خرمشهر
۴۳۲) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به چه روز جهانی نام گذاری شده است؟ روز قدس
۴۳۳) روز معلم چه روزی است ؟ ۱۲ اردیبهشت
۴۳۴) مقام بازنگری قانون اساسی کیست ؟ رهبر
۴۳۵) قانون اساسی ایران به چه روشی وضع و تصویب رسید؟ خبرگان و رفراندوم
۴۳۶) قانون اساسی در چه سالی و با چه درصدی به تویب رسید؟ ۱۲ اذر ماه ۱۳۵۸ با ۵/۹۹ درصد
۴۳۷) در نظام سیاسی ایرام مصدر مشروعیت نظام و اصل حاکمیت از آن کیست؟ خداوند
۴۳۸) عید رسمی اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری را نام ببرید؟ جمعه – قربان – فطر
۴۳۹) تعیین رهبر در نظام اسلامی بر عهده کیست ؟ خبرگان منتخب مردم
۴۴۰) عضو شورای موقت رهبری را نام ببرید؟ رئیس جمهور – رییس قوه قضاییه – یکی از فقهای شورای نگهبان ( رئیس مجلس عضو شورا نیست )
۴۴۱) از ارکان قوه مقننه را نام ببرید؟ شورای نگهبان و نماینده مجلس
۴۴۲) استیضاح رئیس جمهور با درخواست چه تعدادی از نماینده ها صورت می گیرد؟ یک سوم
۴۴۳) استیضاح وزرا با درخواست چه تعدادی از نمایندها صورت می گیرد؟ ده نفر
۴۴۴) دیوان محاسبات کشور زیر نظر کدام مرجع انجام وظیفه می کند؟ مجلس شورای اسلامی
۴۴۵) وظایف مجلس شورای اسلامی؟ شرح و تفسیر قوانین عادی – تصویب لایحه بودجه – تنظیم و تصویب نظام پارلمانی کشور
۴۴۶) چه مرجعی حق تحقیق و تحص در تمام امور کشور را دارد؟ مجلس شورای اسلامی
۴۴۷) نحوه تعین و انتخاب شورای نگهبان چگونه است ؟ شش نفر فقیه به انتخاب مقام رهبری و شش نفر به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجلس
۴۴۸) اعضای شورای نگهبان برای چند سال انتخاب می شوند؟ ۴ سال
۴۴۹) تفسیر قانون اساسی برعهده کدام مرجع قانونی است ؟ شورای نگهبان
۴۵۰) وظایف شورای نگهبان را نام ببرید؟ تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی – تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی – نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری و قانون اساسی
۴۵۱) عزل رئییس جمهور بر عهده چه مرجعی است ؟ مقام رهبری
۴۵۲) مکانیسم عزل رئیس جمهور چگونه است؟ رای عدم کفایت ۲ سوم نمایندگان کل مجلس و تایید رهبری
۴۵۳) در صورت فوت یا عزل یا استعفای رئیس جمهور کدام مقام به انجام مسئولیت های وی خواهد بود؟ معاون اول با تایید مقام رهبری
۴۵۴) نحوه و مدت انتخاب رئیس قوه قضاییه چگونه است ؟ به انتخاب رهبر به مدت ۵ سال
۴۵۵) شروط انتخاب رئیس قوه قضاییه ؟ مجتهد عادل باشد- آگاه به امور قضایی باشد- مدیر و مدبر
۴۵۶) انتخاب قضات بر عهده کیست؟ رییس قوه قضاییه
۴۵۷) کار دیوان عدالت اداری؟ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین دولتی و واحدهای دولتی
۴۵۸) وظایف دادسرا؟ حفظ حقوق عامه – نظارت در حسن اجرای قوانین – تعقیب کیفی بزهکاران
۴۵۹) دیوان عالی کشور؟ مرجع قضایی ناظر به اجرای صحیح قوانین در محاکم
۴۶۰) سازمانهای وابسته به قوه قضاییه را نام ببرید؟ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- شرکت سهامی روزنامه رسمی – سازمان بازرسی کل کشور ( دیوان محاسبات کشور وابسته نیست)
۴۶۱) عهدنامه ترکمن چای و فین کنشتاین بین چه کشورهایی بسته شد؟ روسیه – فرانسه
۴۶۲) نخستین کشوری که امام به آنجا تبعید شد چه بود؟ ترکیه
۴۶۳) امام خمینی در چه تاریخی به ترکیه تبعید شد؟ ۱۳ آبان سال ۴۳
۴۶۴) مذهب شیعه را چه کسی در ایران رسمی کرد؟ شاه اسماعیل
۴۶۵) جمعیت فداییان اسلام را چه کسی پایه گذاری کرد؟ نواب صفوی
۴۶۶) جمعه سیاه چه روزی است؟ ۱۷ شهریور ۱۳۵۷
۴۶۷) دو رکن اصلی قوه مقننه؟ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
۴۶۸) قوه مجریه از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟ هیات وزیران ، رییس جمهور و معاونان رئیس جمهور
۴۶۹) دیوان عدالت اداری زیر نظر چه مرجعی است؟ رئیس قوه قضاییه
۴۷۰) اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را انتخاب می کند؟ رهبر
۴۷۱) عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما بر عهده کیست ؟ رهبر
۴۷۲) چه مقامی وظیفه حل اختلاف بین قوای سه گانه را دارد؟ رهبر
۴۷۳) امام جمعه را چه کسی انتخاب می کند؟ رهبر
۴۷۴) چه تعداد از نمایندگان می توانند استیضاح یک وزیر را در مجلس طرح کنند؟ ۱۰ نفر
۴۷۵) چه مرجعی وظیفه رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را دارد؟ دیوان عالی کشور
۴۷۶) وزیر دادگستری چگونه انتخاب می شود؟ توسط رئیس قوه قضاییه چند نفر به رئیس جمهور معرفی و او انتخاب می کند
۴۷۷) سفیر توسط چه کسی انتخاب می شود؟ وزیر امور خارجه
۴۷۸) مهمترین وظیفه رئیس جمهور چیست؟ اجرای قانون اساسی
۴۷۹) رییس دیوان عالی کشور چگونه انتخاب می شود؟ از طرف رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور
۴۸۰) اولین رئیس قوه قضاییه که بود؟ شهید بهشتی
۴۸۱) هفتم تیر مصادف با شهادت چه کسی است؟ شهید بهشتی
۴۸۲) سوم خرداد مصادف با چه روزی است؟ سالروز آزادی خرمشهر
۴۸۳) هفته دولت مصادف با چه چیزی است؟ شهادت رجایی و باهنر
۴۸۴) روز معلم چه روزی است؟ ۱۲ اردیبهشت – استاد مطهری
۴۸۵) ۱۴ خرداد چه روزی است؟ فوت آیت الله خمینی
۴۸۶) زیربنای انقلاب اسلامی کدام واقعه است؟ ۱۵ خرداد ۱۳۴۲
۴۸۷) وظیفه تشخیص مصلحت نظام؟ حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامیست؟ اول ربیع الاول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه است
۴۸۸) سوره حمد دارای چند نام است ؟
ده نام : المثانی – فاتحة الکتاب – البیع – ام الکتاب – الحمد – الصلاة – الوافیه – الاساس – الکافیه – الشفاء .
۴۸۹) ملائک مقرب خداوند را نام ببرید . جبرائیل – اسرافیل – عزرائیل – میکائیل .
۵۰۰) ماه های حرام را نام ببرید . محرم – رجب – ذیقعده – ذیحجه .
۵۰۱) مذاهب چهارگانه اهل سنت کدامند ؟ حنبلی – حنفی – شافعی – مالکی .
۵۰۲) نام کلیددار بهشت چیست ؟ رضوان .
۵۰۳) حضرت آدم و هوا چند ساعت در بهشت بودند ؟ هفت ساعت .
۵۰۴) آفرینش زمین و آسمان چند روز طول کشید ؟
مدت شش روز که هر روز آن برابر با پنجاه هزار سال است .
۵۰۵) دو ملک مأمور ثبت اعمال چه نام دارند ؟ عتید و رقیب .
۵۰۶) روز قیامت برابر با چند سال است ؟ پنجاه هزار سال .
۵۰۷) کدام کتاب به اخ القرآن (برادر قرآن) معروف است ؟ نهج البلاغه .
۵۰۸) کدام کتاب به اخت القرآن (خواهر قرآن) معروف است ؟ صحیفه سجادیه .
۵۰۹) خداوند متعال، دنیا را در چه روزی آفریده است ؟ روز یکشنبه .
۵۱۰) اصول دین چندتاست ؟ پنج تا ، توحید – عدل – نبوّت – امامت – معاد .
۵۱۱) فروع دین چندتاست ؟
ده تا ، نماز – روزه – خمس – زکات – حج – جهاد – امر به معروف – نهی از منکر – توّلی – تبرّی .
۵۱۲) به چه کسانی پنج تن آل عبا می گویند ؟
حضرت محمد (ص) – حضرت علی (ع) – حضرت فاطمه (ع) – حضرت امام حسن مجتبی (ع) – حضرت امام حسین (ع) .
۵۱۳) به چه کسانی چهارده معصوم می گویند ؟
حضرت محمد (ص) – حضرت فاطمه (ع) – و دوازده امام علیه السلام .
۵۱۴) اصول دین کدامند ؟ توحید – نبوّت – معاد .
۵۱۵) اصول مذهب کدامند ؟ عدل – امامت .
۵۱۶) معاد بر چند نوع است ؟ دو نوع : جسمانی – روحانی .
۵۱۷) از مجموع پیامبران الهی چه تعداد از آنها اولوالعزم هستند ؟
پنج نفر : حضرت محمد (ص) – حضرت عیسی (ع) – حضرت موسی (ع) – حضرت نوح (ع) – حضرت ابراهیم (ع) .
۵۱۸) نام چند نفر از پیامبران الهی در قرآن کریم آمده است ؟ ۲۵ نفر
۵۱۹) اجرا کردن دستورات مجتهد را چه می گویند ؟ تقلید
۵۲۰) احکام بر چند قسم است ؟ پنج قسم : واجب – مستحب – حرام – مکروه – مباح .
۵۲۱) آب ها بر چند قسم هستند ؟ دو قسم : آب مضاف – آب مطلق .
۵۲۲) مطهرات چندتاست ؟
۱۰ تا : آب – زمین – آفتاب – استحاله – انتقال – اسلام – تبعیت – برطرف شدن عین نجاست – استبراء حیوان نجاستخوار – غائب شدن مسلمان .
۵۲۳) نجاسات چندتاست ؟
۱۱ تا : بول – غائط – منی – مردار – خون – سگ – خوک – کافر – شراب – فقاع (آبجو) – عرق شتر نجاستخوار .
۵۲۴) غسل بر چند نوع است ؟ دو نوع : ترتیبی – ارتماسی .
۵۲۵) غسل های واجب چندتاست ؟
۷ تا : غسل جنابت – غسل حیض – غسل نفاس – غسل استحاضه – غسل مس میت – غسلی که به واسطه نذر و قسم واجب می شود .
۵۲۶) تیمم بر چند قسم است ؟ دو قسم : بدل از وضو – بدل از غسل .
۵۲۷) نمازهای واجب چندتاست ؟
۶ تا : نمازهای یومیه – نماز آیات – نماز میت – نماز طواف واجب خانه خدا – نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ واجب است – نمازیکه به واسطه اجیر شدن، نذر، قسم و عهد واجب می شود .
۵۲۸) واجبات نماز چند قسم است ؟ دو قسم : رکن – غیر رکن .
۵۲۹) رکن نماز چند چیز است ؟
پنج چیز : نیت – تکبیرة الاحرام – قیام – رکوع – دو سجده .
۵۳۰) واجبات نماز چند چیز است ؟
یازده چیز : نیت – قیام – تکبیرة الاحرام – رکوع – سجود – قرائت – ذکر – تشهد – سلام – ترتیب – موالات .
۵۳۱) مکانی که انسان در آن نماز می خواند باید دارای چه شرائطی باشد ؟
مباح باشد(غصبی نباشد) – بی حرکت باشد – تنگ و سقف آن کوتاه نباشد – جایی که پیشانی را می گذارد پاک باشد – مکان اگر نجس است طوری تر نباشد که به بدن یا لباس نمازگزار سرایت کند – جایی که پیشانی را می گذارد از جای زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پایش از چهار انگشت بسته پایین تر یا بلندتر نباشد .
۵۳۲) لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد ؟
پاک باشد – غصبی نباشد(مباح باشد) – از اجزاء مردار نباشد، مثلاً : از پوست حیوانی که مطابق دستور اسلام ذبح نشده، تهیه نگردیده باشد حتی کمربند و کلاه – از حیوان حرام گوشت نباشد مثلاً از پوست پلنگ یا خوک تهیه نشده باشد – اگر نمازگزار مرد است لباس او طلاباف یا ابریشم خالص نباشد .
۵۳۳) آیا شکستن نماز واجب از روی اختیار حلال است ؟ خیر، حرام است .
۵۳۴) شکیات چند نوع است و مجموعاً چند قسم می شود ؟
شکیات سه نوع است : شکهایی که نماز را باطل می کند (۸ قسم) – شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد (۶ قسم) – شکهایی که صحیح است(۹ قسم)، که مجموعاً ۲۳ قسم می شود
۵۳۵) قرآن چند«سوره» دارد؟ قرآن ۱۱۴ سوره دارد.
۵۳۶) قرآن چند«جزء» دارد؟ قرآن دارای سی جزء است .
۵۳۷) قرآن چند«حزب» دارد؟ قرآن دارای ۱۲۰ حزب است
۵۳۸) قرآن چند«آیه» دارد؟ قرآن ۶۲۳۶ آیه دارد .
۵۳۹) کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟ سوره نمل
۵۴۰) کدام سوره قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟ سوره توبه
۵۴۱) قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می شود ؟ یک
۵۴۲) قرآن چند«بسم الله» دارد؟ صد و پانزده
۵۴۳) سوره ای از قرآن را که نام آن یکی از اصول دین است ، نام ببرید. توحید
۵۴۴) کدام سوره از سوره های قرآن به اسم یکی از فروع دین می باشد ؟حج
۵۴۵) نام یک سوره یک حرفی را ذکر کنید. سوره ( ق )
۵۴۶) نام دو سوره دو حرفی را ذکر کنید. سوره های یس و طه
۵۴۷) نام سه سوره سه حرفی را ذکر کنید. سوره های نور و کهف و نمل
۵۴۸) چه تعداد از سوره های قرآن سجده واجب دارد؟ چهار سوره در قرآن کریم سجده واجب دارد: (نجم،فصلت،علق و سجده).
۵۴۹) کدام سوره قرآن به مادر قرآن معروف است؟ سوره حمد
۵۵۰) چه تعداد از سوره های قرآن با حروف مقطعه آغاز می شود؟ ۲۵ سوره قرآن
۵۵۱) زینت قرآن چیست؟ به فرمایش حضرت محمد(ص) صوت زیبا زینت قرآن است.
۵۵۲) اولین سوره ای که بر پیامبر اسلام نازل شد؟ سوره علق
۵۵۳) آخرین سوره ای که بر پیامبر اسلام نازل شد؟ سوره نصر.
۵۵۴) سوره هایی که با قل شروع می شوند کدام است؟ سوره های
جن،کافرون،اخلاص،فلق،ناس
۵۵۵) چه تعداد از سوره های قرآن “مکی” وچه تعداد “مدنی “هستند؟ ۸۶ سوره “مکی”و۲۸ سوره مدنی.
۵۵۶) کدام سوره به سوره “امام حسین” معروف است؟ سوره فجر
۵۵۷) کدام سوره قرآن به “نسب نامه “قرآن معروف است؟ سوره اخلاص
۵۵۸) سوره هایی که به “عزائم” مشهور هستند کدامند؟ سوره های سجده،فصلت،نجم،علق
۵۵۹) چند سوره “سجده واجب” دارد؟ سوره های سجده،فصلت،نجم،علق
۵۶۰) کدام سوره معادل “یک سوم”قرآن است؟ سوره توحید
۵۶۱) چه سوره ای همنام یکی از روزهای “هفته” است؟ سوره جمعه
۵۶۲) چند سوره ه با “حروف مقطعه” آغاز می شود؟ ۲۹ سوره
۵۶۳) کجای دنیاست که نمی شود نماز خواند؟ پشت بام خانه خدا
۵۶۴) کدام پاک است که به پاک دیگر بخورد، باطل کننده است؟ آب مسح سر اگر به آب پیشانی برسد، وضو باطل می شود
۵۶۵) کدام نماز است که در بالا شروع می شود و در بالا تمام می شود؟ نماز میّت
۵۶۶) یک مؤمنی پانزده سال نماز نخوانده، پانزده سال نماز بی وضو خوانده و پانزده سال هم نماز بدون سورة حمد خوانده، چطور چنین عملی ممکن است؟- پانزده سال به سن تکلیف نرسیده بود، پانزده سال دوّم نماز میّت خوانده و پانزده سال سوّم نماز جماعت خوانده بود.
۵۶۷) آن چیست که در وضو هست، در غسل نیست و در غسل هست، در وضو نیست؟ در وضو موالات شرط است، در غسل شرط نیست، می شود عضوی را شست، عضو دیگر را بعد از مدتی فاصله کمتر یا بیشتر شست. در غسل اعضا را می شود به طرف بالا و پایین شست، ولی در وضو فقط باید از بالا به پایین شسته شود.
۵۶۸) کدام نماز است که شک بین سی و دو و سی و سه دارد؟ نماز در موقعی که قبله مشخص نیست، فرد مجبور است به چهار طرف نماز بخواند، در آخرین سمت که نماز می خواند، در آخرین رکعت شک کند شکِ بین سی و دو و سه خواهد بود که در واقع شک بین چهار و پنج است.
۵۶۹) مومنی داشت نماز می خواند در رکعت اوّل یک سجده فراموش کرده و بلند شد، در رکعت دوّم حمد و سوره را خواند، رکوع یادش رفت، سجده اول را به جا آورد،متوجه شد که رکوع یادش رفته، چه باید بکند؟ آیا نمازش باطل است، یا نه؟ اگر باطل نیست، راه حل چیست؟ سجده اوّل رکعت دوّم را به جای سجده فراموش شده رکعت اوّل قرار می دهد، بلند می شود، رکعت دوّم را دوباره می خواند، نماز را تمام می کند، بعد از نماز به جای قیام و کلام بی جا سجده سهو به جا می آورد.
۵۷۰) آن چیست که در وضوگرفتن مستحب، در نماز خواندن واجب و در دستشویی حرام است؟ قبله.
۵۷۱) آن چه درختی است که پنج شاخه و هفده برگ دارد؟ نماز یومیه صبح و عصر و مغرب و عشا که مجموعاً هفده رکعت می باشد.
۵۷۲) کدام نماز است که در هر رکعت پنج رکوع دارد؟ نماز آیات.
۵۷۳) کدام نماز است که پنج قنوت در رکعت اوّل و چهار قنوت در رکعت دوّم دارد؟- نماز عید فطر و قربان

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه