مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب گدایی کردن ، تعبیر گدایی کردن در خواب

تاريخ : 6 مهر
بازديد : 2348

تعبیر خواب گدایی کردن و یا تعبیر گدایی کردن در خواب

دیدن گدا در خواب چه مفهومی دارد؟

گدا در رؤیا انسان بزرگ منس و نیکوکاری است که بدون شناخت قبلی به ما محبت کرده و خیر و خوبی می‌رساند. به گفته ابن سیرین اگر در خواب خود را در حالت گدایی مشاهده کردید و مردم چیزی به او می‌دادند نشانه خیر و برکت برای بیننده خواب است.
تعبیر خواب گدایی کردن ، تعبیر گدایی کردن در خواب, جدید 1400 -گهر
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید خودتان گدا شده‌اید خوب است و خواب شما می‌گوید نیکی می‌کنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده‌اید و از مردم کمک می‌خواهید خواب شما می‌گوید به دیگران محبت و کمک می‌کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی‌شود.

تعبیر خواب گدایی کردن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب دید گه گدایی کرده و از مردم چیزی می‌خواست و نمی‌دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن گدایی کردن بر چهار وجه است.
  1. خیر و برکت
  2. منفعت
  3. معیشت
  4. عز وجاه
برایت می‌گوید:
  • اگر در خواب شخصى را مشغول به گدایى ببینید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى شده‌اید.
  • اگر خواب ببینید که خودتان گدایى مى‌کنید، بیانگر آن است که در انجام کارتان موفق هستید.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • گدا: شکست و مشکلات
  • چیز به گدا دادن: برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد
  • گدا بودن: هدیه خواهید گرفت

تعبیر خواب گدایی با صدای بلند

مطیعی تهرانی: اگر دیدید به صدای بلند گدایی می‌کنید و کمک می‌خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی‌دانند و سپاسگزاری نمی‌کنند.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي