هزینه عصب کشی دندان ۱۴۰۱

تاريخ : 15 آگوست

هزینه عصب کشی دندان ۱۴۰۱ بر اساس عوامل مختلفی متغیر است به همین دلیل در ادامه مطلب جدول کلی تعرفه های درمان دندان به وسیله ی عصب کشی در سال ۱۴۰۱ را برای شما بیان کرده ایم.

هزینه عصب کشی دندان ۱۴۰۱

هزینه عصب کشی دندان ۱۴۰۱, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

جدول هزینه عصب کشی دندان ۱۴۰۱

هزینه پر کردن دندان سال ۱۴۰۱ را اینجا ببینید

این یک جدول کلی و بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت یا دانشگاه های علوم پزشکی است. ممکن است در کلینیک های تخصصی و پیشرفته این هزینه بیشتر شود و لزوما قرار نیست تمام کلینیک ها بر اساس مندرجات اینن جدول هزینه دریافت کنند.

نوع درمانهزینه عمومیتعرفه متخصص
هزینه پالپوتومی اورژانس دندان دائمی۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
هزینه درمان ریشه یک کاناله۶,۶۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
هزینه درمان ریشه دو کاناله۷,۵۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه سه کاناله۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه چهار کاناله۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه یک کاناله دندان ٧۶,۷۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
تعرفه درمان ریشه دو کاناله دندان ٧۷,۵۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
نرخ درمان ریشه سه کاناله دندان ٧۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه چهار کاناله دندان ٧۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه درمان ریشه یک کاناله دندان ۸۶,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
هزینه درمان ریشه دو کاناله دندان ۸۷,۵۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه سه کاناله دندان ۸۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تعرفه درمان ریشه چهار کاناله دندان ۸۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
نرخ درمان مجدد یک کاناله۷,۶۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت درمان مجدد دو کاناله۹,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان مجدد سه کاناله۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه درمان مجدد چهارکاناله۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان ٧۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان ٧۹,۲۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
نرخ درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان ٧۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
نرخ درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان ٧۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان ۸۷,۵۰۰,۰۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
هزینه درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان ۸۹,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۷۰۰,۰۰۰
هزینه درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰
نرخ درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان ۸۱۰,۷۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان ١ و ٢)۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان ۴ و ۵ ) ریشه۷,۰۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان ۶ و ٧ و ۸ ) ریشه اول۷,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی هر ریشه اضافی۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
رتروگراد-به ازاء هر ریشه۷,۰۰۰,۰۰۰
اپکسیفیکاسیون -کل جلسات۶,۰۰۰,۰۰۰
اپکسوژنزیس هر دندان۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
درمان پرفوراسیون با MTA یا cem-cement۴,۷۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰

تعرفه بر اساس ریال است.

روش های کاهش هزینه عصب کشی دندان ۱۴۰۱

کاهش هزینه با بیمه

خوشبختانه برخی بیمه های پایه بخش زیادی از هزینه درمان ریشه را کاهش می دهند، همچنین بیمه های تکمیلی ممکن است تمام هزینه عصب کشی در سال ۱۴۰۱ را پرداخت کنند.

کاهش هزینه با مراجعه به دندانپزشک عمومی

همانطور که اشاره کردیم، دندانپزشکان عمومی هزینه های به مراتب کمتری برای ترمیم ریشه دندان دریافت می کنند. بنابراین به جای مراجعه به یک متخصص، می توانید جهت کاهش هزینه به دندانپزشک عمومی مراجعه کنید.

استفاده از کارت تخفیف دندانپزشکی

برخی شرکت ها با دریافت مبالغی به صورت ماهانه و یا سالانه، مقداری از هزینه های دندانپزشکی از جمله درمان ریشه را کاهش می دهند. در سال ۱۴۰۱ تعداد این بیمه ها بیشتر شده است.

مراجعه به مراکز دولتی

مراکز دولتی مانند دانشکده های دندانپزشکی، مراکز وابسته به جهاد دانشگاه، درمانگاه های خیریه و … هزینه های به مراتب کمتری از افراد دریافت می کنند. بنابراین یکی از روش های کاهش هزینه عصب کشی دندان در سال ۱۴۰۱ می تواند مراجعه به این مراکز باشد.

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي