هزینه سونوگرافی با بیمه تامین اجتماعی

تاريخ : 19 فروردین

سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری و همچنین برای تشخیص بیماری ، بارداری ، بررسی اندام های داخلی بدن و … کاربرد دارد. اما هزینه سونوگرافی با بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟ در ادامه بخوانید

هزینه سونوگرافی با بیمه تامین اجتماعی, پورتال خبری فرهنگی گهر

هزینه سونوگرافی با بیمه تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

(قیمت ها مربوط به اواخر سال ۱۴۰۰ می باشد) قیمت ها به تومان می باشد

 

تعرفه در مراکز دولتی با بیمهتعرفه در مراکز خصوصی با بیمهتعرفه در مراکز خصوصینوع سونوگرافی
   ۴۳,۵۰۶      ۸۴,۷۴۷   ۱۱۵,۱۹۵            سونوگرافی ر حم و تخمدان از روی شکم
  ۴۱,۹۳۱      ۸۱,۲۴۴   ۱۱۰,۵۹۰               س ونوگرافی بیضه ها
  ۴۹,۵۸۸      ۹۷,۰۷۵   ۱۳۱,۷۸۰سونوگرافی کلیه و مجاری ادرارو مثانه پر و خالی(با تعیین رزیجوی ادراری)
   ۵۶,۳۵۰    ۱۱۰,۳۱۳   ۱۴۹,۷۵۰سونوگراف ی بارداری(شامل  سن،وضع جفت،جنین و ضربان قلب)
   ۹۰,۱۶۰    ۱۷۶,۵۰۰   ۲۳۹,۶۰۰سونوگرافی NTو NB (تمامی کد های سونوگرافی بارداری معمولی  در این کد لحاظ شده است وبه صورت جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد)
   ۷۴,۸۴۶    ۱۴۴,۸۳۸   ۱۹۷,۲۲۰سونو گرافی برای تشخیص مالفورماسیون مادرزادی جنین
   ۶۷,۶۲۰    ۱۳۲,۳۷۵   ۱۷۹,۷۰۰سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل (بررسی حرکت ،تون ،تنفس جنین و مایع آمنوتیک)
  ۴۵,۰۸۰      ۸۸,۲۵۰   ۱۱۹,۸۰۰سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری(شامل مثانه پر)
  ۷۱,۲۳۳    ۱۳۸,۶۰۷   ۱۸۸,۴۶۰سونوگرافی پستان به همراه فضاهای آگزیلاری با پروب مخصوص؛ یک یا دو طرفه
   ۷۵,۰۶۲    ۱۴۶,۵۲۲   ۱۹۹,۰۵۵            سونوگرافی کامل شکم و لگن
   ۲۳,۶۱۸      ۵۲,۵۴۵     ۶۹,۰۷۵رادیوگرافی استخوان های مخصوص بینی ؛نمای نیم رخ راست و چپ روی یک فیلم
  ۲۰,۷۸۳      ۴۶,۲۴۰     ۶۰,۷۸۶رادیو گرافی سینوس  های قدامی صورت (واترز یا کالدول)
  ۲۳,۳۰۳      ۵۱,۸۴۴     ۶۸,۱۵۴رادیوگرا فی قفسه صدری (روبرو یا نیم رخ و یا هر نمای دیگر)
  ۴۵,۹۵۲      ۹۹,۴۶۵   ۱۳۱,۶۲۷ رادیوگرافی قفس ه سینه روبرو و نیم رخ همزمان
  ۲۴,۸۷۷      ۵۵,۳۴۷     ۷۲,۷۵۹            رادیوگرا فی لگن خاصره؛هرفیلم
   ۲۵,۳۶۴      ۵۷,۳۹۵     ۷۵,۱۴۸            رادیوگرافی  زانو دو جهت روی یک فیلم
   ۳۶,۵۳۵      ۸۰,۴۴۱   ۱۰۶,۰۱۲ رادیوگرافی سا ق پا دو اکسپوز روی یک فیلم
  ۳۱,۱۷۵      ۶۹,۳۵۹     ۹۱,۱۷۹            رادیو گرافی مچ پا دو جهت
  ۳۴,۳۲۴      ۷۶,۳۶۵   ۱۰۰,۳۸۹ رادیوکرافی ک ف پا دو جهت روی یک فیلم
  ۲۱,۷۲۸      ۴۸,۳۴۱     ۶۳,۵۴۹            رادیوگرافی  شانه یک جهت ،هر فیلم
   ۲۵,۳۶۴      ۵۷,۳۹۵     ۷۵,۱۴۸ رادیوگرافی  ساعد دو جهت روی یک فیلم
   ۲۶,۱۸۰      ۵۸,۴۸۷     ۷۶,۸۱۰            رادیوگرا فی مچ دست دو جهت
  ۳۴,۳۲۴      ۷۶,۳۶۵   ۱۰۰,۳۸۹ رادیوگرافی تع یین سن استخوانی هر کلیشه
  ۵۳,۵۳۳    ۱۱۹,۱۰۲   ۱۵۶,۵۷۰            رادیوگرافی  لومبوساکرال دو جهت
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي