متن انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

کاربران عزیز و ارجمند اگر به دنبال مجموعه ای از متون انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی می گردید، در ادامه با گهر همراه باشید. یکی از موثرترین شیوه های تقویت زبان انگلیسی برای هر فردی در هر سن و سالی خواندن متن‌های کوتاه به همراه ترجمه آن است. علاوه بر این، این روش درک و توجه شما را به گرامر بیشتر می نماید. هرچند از این جملات می توایند در بیوهای صفحات اجتماعی یا از عکس نوشته ها برای پروفایل و غیره استفاده کنید.

متون انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

Life is what happens
when you’re busy making other plans
زندگی چیزیه
که وقتی درگیر برنامه ریزی هستی اتفاق می افته

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

The purpose of our lives is to be happy
هدف زندگی ما شاد بودنه

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

متن انگلیسی زیبا در مورد زندگی

You only live once
but if you do it right
once is enough
تو فقط یه بار زندگی می کنی
اما اگر اون رو درست انجام بدی
همون یه بار هم کافیه

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

If life were predictable
it would cease to be life
and be without flavor
اگه زندگی قابل پیش‌ بینی بود
دیگه زندگی نبود
و مزه ای نداشت

  • متن انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

In order to write about life
first you must live it
برای اینکه در مورد زندگی بنویسی
اول باید اون رو زندگی کنی

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Life is not a problem to be solved
but a reality to be experienced
زندگی مشکلی نیست که باید حل بشه
واقعیتیه که باید تجربه بشه

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

Life is like riding a bicycle
To keep your balance
you must keep moving
زندگی مثل دوچرخه سواریه
برای حفظ تعادل
باید به حرکت ادامه بدی

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Life is like a coin
You can spend it any way you wish
but you only spend it once
زندگی مثل یه سکه ست
تو می تونی اون رو هر طور که می خوای خرج کنی
اما فقط یک بار اون رو خرج می کنی

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

It’s your life
Don’t let others tell you how to live it
این زندگی توست
اجازه نده کسی بهت بگه که چطوری زندگی کنی

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  • متن انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

Don’t live life to impress
but live life to express
زندگی رو برای تاثیر گذاشتن بر دیگران زندگی نکن
برای بیان کردنش زندگی کن

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

متن در مورد زندگی به انگلیسی

Life isn’t about getting and having
it’s about giving and being
زندگی گرفتن و داشتن نیست
بخشیدن و بودنه

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Life is a succession of lessons
which must be lived to be understood
زندگی مجموعه ای از درس هاست
که باید زندگیشون کنی تا اونا رو بفهمی

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  • متن انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

Do what you need to do
and enjoy life as it happens
کاری رو که باید انجام بدی انجام بده
و از زندگی همون طور که اتفاق می افته لذت ببر

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

The greatest pleasure of life is love
بزرگترین لذت زندگی عشقه

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Life is either a daring adventure
or nothing at all
زندگی یا یه ماجراجویی جسورانه ست
یا اصلا هیچی نیست

  • متن انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Life is very interesting
in the end
some of your greatest pains
become your greatest strengths
زندگی خیلی جالبه
در نهایت
برخی از بزرگترین دردهای تو
به بزرگترین نقاط قوت تو تبدیل میشن

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

متن انگلیسی انگیزشی زندگی

If we don’t change
we don’t grow
If we don’t grow
we aren’t really living
اگر تغییر نکنیم
رشد نمی‌کنیم
اگر رشد نکنیم
واقعا زندگی نمی‌ کنیم

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  • متن انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

Life is an opportunity
benefit from it
Life is beauty
admire it
Life is a dream
realize it
زندگی یک فرصته
ازش استفاده کن
زندگی زیباست
اون رو تحسین کن
زندگی یک رویاست
اون رو درک کن

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

I have found that if you love life
life will love you back
من فهمیدم که اگه زندگی را دوست داشته باشی
زندگی هم تو رو دوست خواهد داشت

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  • متن انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

Life is really simple
but men insist on making it complicated
زندگی واقعا ساده ست
اما آدما اصرار دارن که اون رو پیچیده کنن

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

جملات انگلیسی زیبا درباره زندگی

Life is hard
it’s harder if you’re stupid
زندگی سخته
اگر احمق باشی سخت تره

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  • متن انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

Life is too short to be unhappy
زندگی کوتاه تر از اونه که غمگین باشیم

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

The meaning of life
is to give life meaning
معنای زندگی
معنا دادن به زندگی ست

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  • متن انگلیسی در مورد زندگی با ترجمه فارسی

The happiness of your life
depends upon the quality of your thoughts
خوشبختی زندگی تو
به کیفیت افکارت بستگی داره

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه