دانلود فیلم خارجی رایگان

آدرس سازمان اموال تملیکی تهران + همه استانها

دسته بندي : 🔥 خبرهای متفرقه
تاريخ : 26 آوریل

سازمان اموال تملیکی که وظیفه جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبط شده و کالای قاچاق بدون صاحب و اموالی که صاحب متواری دارد را دارا می باشد . در ادامه اطلاعات کامل شامل آدرس سازمان اموال تملیکی و تلفن تماس را مشاهده می کنید

آدرس سازمان اموال تملیکی تهران + همه استانها, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر


آدرس سازمان اموال تملیکی تهران

بخش مرکزی ، شهر تهران، امانیه ، خیابان مهرشاد ، خیابان شهید علی انصاری (صداقت ) ، پلاک ۶۷ ، طبقه همکف  – کد پستی ۱۹۶۷۷۱۴۷۱۳

تلفن گویا

۲۷۶۵۲۱۹۸


آدرس و شماره تلفن سازمان اموال تملیکی استانها

نام و نام خانوادگیواحدسمتشماره تلفندورنگاراستانآدرس
سید عبدالمجید اجتهادیواحدهای ستادیرییس هیأت مدیره و مدیرعامل۲۷۶۵۲۱۹۸۲۷۶۵۲۳۵۵تهرانستاد مرکزی
صاحب حجتیواحدهای ستادیعضو هیأت مدیره و قائم مقام سازمان۲۷۶۵۲۳۳۲۲۷۶۵۲۳۵۵تهرانستاد مرکزی
علیرضا نورنژادواحدهای ستادیعضو هیات مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول۲۷۶۵۲۳۰۱۲۷۶۵۲۳۵۷تهرانستاد مرکزی
علی جمشیدیواحدهای ستادیعضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع۲۷۶۵۲۱۳۱۲۷۶۵۲۳۵۳تهرانستاد مرکزی
سعید غلامی باغیواحدهای ستادیعضو هیأت مدیره و معاون بهره برداری و فروش۲۷۶۵۲۱۶۴۲۷۶۵۲۳۵۵تهرانستاد مرکزی
علیرضا زمانیواحدهای ستادیرئیس هیأت عالی نظارت۲۷۶۵۲۳۵۴۲۷۶۵۲۳۵۳تهرانستاد مرکزی – پست الکترونیک : J-Hashemi@tamliki.ir
سید محمد سادات ابراهیمیواحدهای ستادیعضو و معاون هیأت عالی نظارت۲۷۶۵۲۳۴۹۲۷۶۵۲۳۵۳تهرانستاد مرکزی
قاسم رسولی فاضلواحدهای ستادیعضو هیأت عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه۲۷۶۵۲۳۵۱۲۷۶۵۲۳۵۷تهرانستاد مرکزی – آدرس پست الکترونیک : Q-rasoli@tamliki.ir
عباس پوریانیواحدهای ستادیعضو هیأت عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه۲۷۶۵۲۳۵۶۲۷۶۵۲۳۵۷تهرانستاد مرکزی
علی بهاری فرواحدهای ستادیعضو هیأت عالی نظارت و نماینده دیوان محاسبات۲۷۶۵۲۳۳۴۲۷۶۵۲۳۵۷تهرانستاد مرکزی – پست الکترونیک : Y-Qazanfari@tamliki.ir
جمشید ارشادیانواحدهای ستادیمدیرحراست۲۷۶۵۲۲۵۲۲۷۶۵۲۲۰۶تهرانستاد مرکزی
روح اله آبدارایانواحدهای ستادیمدیرحوزه مدیرعامل، بازرسی و پاسخگویی به شکایات۲۷۶۵۲۳۱۱۲۷۶۵۲۳۲۱تهرانستاد مرکزی
مرتضی یادگاریواحدهای ستادیمدیر کل دفتر هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی۲۷۶۵۲۶۶۰۲۷۶۵۲۶۶۱تهرانستاد مرکزی
مجید رجبیواحدهای ستادیمدیر طرح و برنامه۲۷۶۵۲۱۶۰۲۷۶۵۲۲۰۵تهرانستاد مرکزی
علی صفریواحدهای ستادیذیحساب و مدیر امورمالی۲۷۶۵۲۲۲۱۲۷۶۵۲۲۳۶تهرانستاد مرکزی
نام و نام خانوادگیواحدسمتشماره تلفندورنگاراستانآدرس
سید علی سادات عسکریواحدهای ستادیمدیر امورحقوقی۲۷۶۵۲۳۰۱۲۷۶۵۲۲۸۵تهرانستاد مرکزی
سید حمیدرضا قریشیواحدهای ستادیمدیر بازاریابی و فروش اموال منقول۲۷۶۵۲۱۹۲۲۷۶۵۲۱۵۲تهرانستاد مرکزی
محمد مهدی درخشانیواحدهای ستادیسرپرست مدیریت تملیک و اداره اموال غیرمنقول۲۷۶۵۲۲۸۳۲۷۶۵۲۲۹۷تهرانستاد مرکزی
محمد فرخیواحدهای ستادیمدیر بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول۲۷۶۵۲۲۸۲۲۷۶۵۲۲۹۷تهرانستاد مرکزی
امیرعلی رشیدیواحدهای ستادیمدیر امور اداری و پشتیبانی۲۷۶۵۲۱۳۱۲۷۶۵۲۱۳۵تهرانستاد مرکزی
حجت اله دریامیواحدهای ستادیمدیر ارزیابی اموال منقول۲۷۶۵۲۳۱۳۲۷۶۵۲۳۲۵تهرانستاد مرکزی
برومند میرزایی پورواحدهای ستادیمدیر جمع آوری و نگهداری اموال منقول۲۷۶۵۲۳۱۷۲۷۶۵۲۳۲۷تهرانستاد مرکزی
حمید پور احمدی هوشمندواحدهای ستادیمدیر نظارت و پایش۲۷۶۵۲۶۵۱۲۷۶۵۲۶۵۱تهرانستاد مرکزی
سعید ترکمنواحدهای ستادیرئیس اداره روابط عمومی۲۷۶۵۲۱۹۶تهرانستاد مرکزی
رسول نظری سفیدانمدیران و روسای استانیمدیر۰۴۱-۳۵۲۳۵۹۲۷-۸

۰۴۱-۳۵۲۳۶۰۰۴

۳۵۲۳۶۸۷۸آذربایجان شرقیتبریز-میدان دانشسرا-خ دانشسرا- روبروی بسیج -پ۱۸
مهدی اعظمیمدیران و روسای استانیمدیر۰۴۴-۳۲۲۴۳۸۵۷
۳۲۲۲۳۰۸۴
۳۲۲۴۰۵۸۰
۳۲۲۳۷۰۹۹آذربایجان غربیارومیه-خ شهیدامینی-روبری اداره کل غله جنب بانک ملی
داور سرپاکهمدیران و روسای استانیرئیس اداره۰۴۵-
 ۳۳۶۳۳۷۰۱  ۳۳۶۳۳۷۰۲ 
۳۳۶۳۳۷۲۷اردبیلاردبیل – میدان بعثت ، مابین بانک صادارت و بانک مسکن کد پستی ۵۶۱۳۹۹۵۱۶۵
مهدی قربانیمدیران و روسای استانیمدیر۰۳۱-۳۶۵۴۲۰۳۴
۳۶۵۴۲۰۳۵
۳۶۵۴۲۴۲۵
۲۷۶۵۲۲۹۷اصفهاناصفهان-بزرگراه شهید وحید دستجردی، کیلومتر ۵ جاده اصفهان – شیراز، جنب پل راه آهن، اداره کل گمرک استان اصفهان
محمد قاسم صادقیمدیران و روسای استانیمدیر۰۷۷-۳۳۵۵۶۴۸۷

۳۳۵۵۲۴۳۳

۳۳۵۳۸۸۴۸بوشهربوشهر-میدان امام خمینی –خ بی سیم-روبروی پایگاه مقاومت بسیج
محمد حسین شیخ زادهمدیران و روسای استانیمدیر۰۵۱-۳۶۶۶۶۶۴۱
۳۶۶۶۹۱۲۲-۳
۳۶۶۶۹۱۲۵خراسان رضویمشهد-جاده قوچان-بعداز پلیس راه امام هادی(ع) نبش خ پردیس

 

محمد حسین شیخ زادهمدیران و روسای استانیرئیس اداره۰۵۶-۳۲۳۴۱۵۲۶

۳۲۳۴۲۵۴۳

 

۳۲۳۴۱۵۲۷خراسان جنوبیبیرجند-خ یاس پ ۲۲
مسعود امینیمدیران و روسای استانیمدیر۰۶۱-۳۳۳۳۷۱۱۱
۳۳۳۶۳۳۶۵
۳۳۳۳۹۲۸۰
۳۳۳۶۴۸۴۳-۳۳۳۳۷۰۳۲خوزستاناهواز- امانیه-خیابان عارف –بین دز وسقراط-پلاک ۲۹-روبروی اداره ارشاد اسلامی اهواز
غلامحسین مهریمدیران و روسای استانیرئیس اداره۰۲۴-۳۳۴۱۲۶۱۲
۳۳۴۱۲۶۱۳
۳۳۴۱۱۱۶۶زنجانزنجان-شهرک آزادگان-انتهای خیابان فروردین
غلامرضا اربابیمدیران و روسای استانیمدیر۰۵۴-۳۳۲۳۱۲۲۱۳۳۲۳۰۶۹۴سیستان وبلوچستانزاهدان-بلوارجام جم-بالاتر از میرجاوه
علی صاحب کرممدیران و روسای استانیسرپرست مدیریت۰۷۱-۳۲۲۸۴۳۰۸۳۲۲۸۱۸۸۱فارسشیراز-چهارراه ادبیات-ابتدای بلوار چهل مقام نبش کوچه شماره ۵
خالد مظفریمدیران و روسای استانیمدیر۰۸۷-۳۳۵۶۴۳۹۲۳۳۵۶۴۳۹۳کردستانسنندج-خ آبیدر-میدان کوهنورد-روبروی فروشگاه رفاه
اردشیر رستمیمدیران و روسای استانیمدیر۰۸۳-۳۸۴۶۱۳۳۷

۳۸۴۶۱۳۳۶

۳۸۴۶۱۰۶۱کرمانشاهکرمانشاه –محله ۲۲بهمن بلوار وحدت جنب پارک محلی وحدت پلاک ۲۱
احسان یوسفی پورمدیران و روسای استانیمدیر۰۳۴-۳۲۱۶۹۲۹۵

۰۳۴-۳۲۱۶۹۲۴۲

۳۲۱۶۹۴۴۸کرمانبلوار یادگار امام (ره)، نرسیده به پل بازرگانی، ک نظام وظیفه، جنب سازمان نظام وظیفه- کد پستی ۷۶۱۷۹۵۴۵۳۱
حجت نژادقنبرمدیران و روسای استانیمدیر۰۱۳-۳۳۲۶۳۹۱۰
۳۳۲۳۳۴۵۲
۳۳۲۳۳۴۵۱گیلانرشت- خیابان سعدی – بلوار معلم بعداز استانداری – خیابان گلها
.مدیران و روسای استانیمدیر۰۱۱-۳۳۲۹۷۴۱۸
۳۳۲۹۷۴۱۹
۳۳۲۹۷۴۰۶
۳۳۲۹۹۶۱۰مازندران۳۳۲۹۹۶۱۰ مازندران،ساری،ابتدای بلوار کشاورز(راهبند)،روبروی مسجد امام حسن عسگری(ع) کد پستی: ۴۸۱۳۸۷۹۳۸۱
امیر محمد پورمدیران و روسای استانیمدیر۰۸۶-۳۴۱۳۲۸۲۷-۹۳۴۱۳۲۸۳۸مرکزیاراک- ابتدای جاده تهران، شهرک صنعتی قطب، خ تلاش، حد فاصل کوچه های همت یک و همت سه
مهدی فتحیمدیران و روسای استانیمدیر۰۷۶-۳۳۳۳۰۹۵۶
۳۳۳۴۰۹۱۷
۳۳۳۳۰۱۵۸هرمزگانبندرعباس –خ امام خمینی –روبر وی سپاه پاسداران ناحیه هرمزگان
شهرام منصوریمدیران و روسای استانیرئیس اداره۰۸۱-۳۲۷۴۷۰۹۸
۳۲۷۴۷۰۹۷
۳۲۷۴۷۷۱۳همدانهمدان-میدان امام حسین،بلوار الغدیر،پشت مدرسه علاقبندیان،جنب فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی
علی محمد زمانی علی آبادیمدیران و روسای استانیمدیر۰۳۵-۳۸۲۴۶۱۰۹۳۸۲۴۹۸۲۴یزدیزد-صفائیه-خ ملاصدار-فرعی ۱۳-پ ۲۱
رضا بهرامیمدیران و روسای استانیمدیر۰۲۱-۴۴۹۰۷۶۵۸
۴۴۹۰۷۶۵۴
۴۴۹۰۳۸۱۱تهرانتهران-کیلومتر۱۲ جاده کرج (فتح تهران )بعد از سه راهی شهریار

 

نام و نام خانوادگیسمتشماره تلفناستانآدرس
علیرضا حسنعلی پور تمیجانیرئیس اداره۰۲۶۳۲۵۶۵۷۱۱البرزکرج عظیمیه گلستان۱۳ پلاک۴۲
محمد ممشلیرئیس اداره۰۱۷۳۲۳۲۱۱۹۳

 

گلستانگرگان ،بلوار پنجم آذر، نبش آذر چهارم کدپستی ۴۹۱۷۷۶۴۸۴۸
عبدالرضا مهرابیرئیس اداره۰۲۳-۳۳۳۳۱۵۸۹سمنانخ طالقانی، روبروی دادگستری سابق، اداره کل امور اقتصادی و دارایی
نجم الدین ربانیرئیس اداره۰۲۵-۳۲۱۲۱۳۸۷قمقم، فلکه ارتش، بلوار الغدیر، اداره کل اقتصاد و دارایی – کد پستی: ۳۷۱۳۶۵۶۳۵۴
علی آزادیرئیس اداره۰۳۸-۳۳۳۴۵۱۶۴چهارمحال بختیاریشهرکرد ،قطب صنعتی، میدان صنعت ، خیابان تلاش،جنب انبارهای عمومی گمرک
رحیم بهادریرئیس اداره۰۷۴-۳۳۳۳۰۵۰۱

۰۷۴-۳۳۳۳۵۳۱۶

کهگیلویه و بویر احمدیاسوج، بلوار شهید قرنی ساختمان قدیم هواشناسی کد پستی ۷۵۹۱۶۹۳۵۴۱
فرزاد رستمی خرم آبادیرئیس اداره۰۶۶-۳۳۳۵۳۰۴۴

۰۶۶-۳۳۳۵۳۰۴۵

۰۶۶-۳۳۳۵۳۰۴۶

لرستانخرم آباد،میدان تختی، بلوار جانبازان، جنب شرکت خدمات حمایت کشاورزی

استان لرستان کدپستی ۶۸۱۵۸۶۳۷۳۵

نجم الدین موسی نژادرییس اداره۰۸۴-۳۲۲۴۸۲۶۹

۳۳۳۳۷۵۷۰

 

ایلامایلام خ پیروزی کوچه شفق کد پستی ۶۹۳۱۳۳۳۶۶۷
عبدالوهاب حیدریمدیر۰۲۸۳۳۳۶۰۰۴۸

۳۳۳۷۲۵۰۱

قزوینقزوین، کمربندی شهید بهشتی، پایین تر از سازمان نظام مهندسی،

روبروی انبار هلال احمر ، پ۱۳۴

علی محمد زمانی علی آبادیمدیر۰۳۵-۳۸۲۴۶۱۰۹یزدیزد-صفائیه-خ ملاصدار-فرعی ۱۳-پ ۲۱

 

رضا بهرامیمدیر۰۲۱-۴۴۹۰۷۶۵۸
۴۴۹۰۷۶۵۴
تهرانتهران-کیلومتر۱۲ جاده کرج (فتح تهران )بعد از سه راهی شهریار
شهرام منصوریرئیس اداره۰۸۱-۳۲۷۴۷۰۹۸
۳۲۷۴۷۰۹۷
همدانهمدان-میدان امام حسین،بلوار الغدیر،پشت مدرسه علاقبندیان

،جنب فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی

مهدی فتحیمدیر۰۷۶-۳۳۳۳۰۹۵۶
۳۳۳۴۰۹۱۷
هرمزگانبندرعباس –خ امام خمینی –روبر وی سپاه پاسداران ناحیه هرمزگان
امیر محمد پورمدیر۰۸۶-۳۴۱۳۲۸۲۷-۹مرکزیاراک- ابتدای جاده تهران، شهرک صنعتی قطب، خ تلاش،

حد فاصل کوچه های همت یک و همت سه

.مدیر۰۱۱-۳۳۲۹۷۴۱۸
۳۳۲۹۷۴۱۹
۳۳۲۹۷۴۰۶
مازندران۳۳۲۹۹۶۱۰ مازندران،ساری،ابتدای بلوار کشاورز(راهبند)،روبروی

مسجد امام حسن عسگری(ع) کد پستی: ۴۸۱۳۸۷۹۳۸۱

احسان یوسفی پورمدیر۰۳۴-۳۲۱۶۹۲۹۵

۰۳۴-۳۲۱۶۹۲۴۲

کرمانبلوار یادگار امام (ره)، نرسیده به پل بازرگانی، ک نظام وظیفه،

جنب سازمان نظام وظیفه- کد پستی ۷۶۱۷۹۵۴۵۳۱

حجت نژادقنبرمدیر۰۱۳-۳۳۲۶۳۹۱۰
۳۳۲۳۳۴۵۲
گیلانرشت- خیابان سعدی – بلوار معلم بعداز استانداری – خیابان گلها
اردشیر رستمیمدیر۰۸۳-۳۸۴۶۱۳۳۷

۳۸۴۶۱۳۳۶

کرمانشاهکرمانشاه –محله ۲۲بهمن بلوار وحدت جنب پارک محلی وحدت پلاک ۲۱
خالد مظفریمدیر۰۸۷-۳۳۵۶۴۳۹۲کردستانسنندج-خ آبیدر-میدان کوهنورد-روبروی فروشگاه رفاه
علی صاحب کرمسرپرست مدیریت۰۷۱-۳۲۲۸۴۳۰۸فارسشیراز-چهارراه ادبیات-ابتدای بلوار چهل مقام نبش کوچه شماره ۵
غلامرضا اربابیمدیر۰۵۴-۳۳۲۳۱۲۲۱سیستان وبلوچستانزاهدان-بلوارجام جم-بالاتر از میرجاوه
غلامحسین مهریرئیس اداره۰۲۴-۳۳۴۱۲۶۱۲
۳۳۴۱۲۶۱۳
زنجانزنجان-شهرک آزادگان-انتهای خیابان فروردین
علی اصغر نظام دوستمدیر۰۶۱-۳۳۳۳۷۱۱۱
۳۳۳۶۳۳۶۵
۳۳۳۳۹۲۸۰
خوزستاناهواز- امانیه-خیابان عارف –بین دز وسقراط-پلاک ۲۹-روبروی اداره ارشاد اسلامی اهواز
محمد حسین شیخ زادهرئیس اداره۰۵۶-۳۲۳۴۱۵۲۶

۳۲۳۴۲۵۴۳

 

خراسان جنوبیبیرجند-خ یاس پ ۲۲
محمد حسین شیخ زادهمدیر۰۵۱-۳۶۶۶۶۶۴۱
۳۶۶۶۹۱۲۲-۳
خراسان رضویمشهد-جاده قوچان-بعداز پلیس راه امام هادی(ع) نبش خ پردیس
محمد قاسم صادقیمدیر۰۷۷-۳۳۵۵۶۴۸۷

۳۳۵۵۲۴۳۳

بوشهربوشهر-میدان امام خمینی –خ بی سیم-روبروی پایگاه مقاومت بسیج
مهدی قربانیمدیر۰۳۱-۳۶۵۴۲۰۳۴
۳۶۵۴۲۰۳۵
۳۶۵۴۲۴۲۵
اصفهاناصفهان-بزرگراه شهید وحید دستجردی، کیلومتر ۵ جاده اصفهان – شیراز،

جنب پل راه آهن، اداره کل گمرک استان اصفهان

داور سرپاکهرئیس اداره۰۴۵-
 ۳۳۶۳۳۷۰۱ – ۳۳۶۳۳۷۰۲ 
اردبیلاردبیل – میدان بعثت ، مابین بانک صادارت و بانک مسکن کد پستی ۵۶۱۳۹۹۵۱۶۵
افشین احمدزادهمدیر۰۴۴-۳۲۲۴۳۸۵۷
۳۲۲۲۳۰۸۴
۳۲۲۴۰۵۸۰
آذربایجان غربیارومیه-خ شهیدامینی-روبری اداره کل غله جنب بانک ملی
رسول نظری سفیدانمدیر۰۴۱-۳۵۲۳۵۹۲۷-۸

۰۴۱-۳۵۲۳۶۰۰۴

آذربایجان شرقیتبریز-میدان دانشسرا-خ دانشسرا- روبروی بسیج -پ۱۸

 

 

آدرس سازمان اموال تملیکی استان گیلان، آدرس سازمان اموال تملیکی اصفهان، آدرس سازمان اموال تملیکی شیراز، آدرس سازمان اموال تملیکی هرمزگان

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي