هزینه سونوگرافی شکم و لگن ۱۴۰۲ (آزاد ، دولتی و بیمه)

تاريخ : 22 سپتامبر

جهت اطلاع از هزینه سونوگرافی شکم و لگن ۱۴۰۲  همراه این پست از گهر باشید. این نوع از سونوگرافی شامل تجزیه و تحلیل تصاویر تولید شده توسط اولتراسوند و شناسایی هر گونه ناهنجاری یا منابع نگران کننده است. نتایج سونوگرافی هر یک از افراد ممکن است بر اساس سابقه پزشکی و علائم اختصاصی آنها متفاوت باشد. به صورت کلی این تصویر برداری از شکم و لگن می تواند تصاویر دقیقی از کبد، کیسه صفرا، پانکراس، طحال، کلیه ها و مثانه را ارائه دهد.

هزینه سونوگرافی شکم و لگن ۱۴۰۲ 

هزینه سونوگرافی شکم و لگن ۱۴۰۲ (آزاد ، دولتی و بیمه), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

سونوگرافی چندسالی است که در دنیا و مخصوصا در میان پزشکان کشور ما رواج زیادی یافته است. تقریبا همه به طور کلی با سونوگرافی آشنا هستند اما سوالی که شاید برای همه پاسخ نداشته باشد این است که قیمت سونوگرافی و یا هزینه های سونوگرافی های مختلف چقدر است.

قیمت سونوگرافی شکم و لگن

سونوگرافی شکم و لگن هم یکی از سونوگرافی های پرکاربرد است که در اینجا لیست قیمت سونوگرافی شگم و لگم را برای انواع آن آورده ایم:

قیمت انواع شکم و لگنقیمت آزاد ریالقیمت دولتی ریال
سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هر کدام۷۳۵۰۰۰۰دولتی ۲۵۱۶۵۰۰

بیمه  ۵۵۸۸۴۵۰

سونوگرافی شکم ( کبد،کیسه صفرا،طحال،کلیه ها،پانکراس)۲۶۲۵۰۰۰دولتی ۸۹۸۷۵۰

بیمه ۱۹۹۵۸۷۵

سونوگرافی کامل شکم و لگن۳۴۸۴۶۰۰دولتی ۱۱۹۶۴۰۰

بیمه ۲۶۴۷۱۲۰

سونوگرافی شکم۶۶۶۲۵۰دولتی ۶۶۶۲۵۰

بیمه ۱۹۹۸۷۵

قیمت سونوگرافی سینه

سونوگرافی سینه تصویری از ساختارهای داخلی سینه ایجاد می کند. در طول معاینه سونوگرافی سینه، پزشک ممکن است از تکنیک‌های داپلر برای ارزیابی جریان خون یا کمبود جریان در هر توده پستان استفاده کند. در برخی موارد، این عمل ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد علت پدید آمدن توده ارائه دهد.

قیمت سونوگرافی سینه به صورت زیر می باشد.

قیمت سونوگرافی پستانقیمت آزاد ریالقیمت دولتی ریال
سونوگرافی پستان به همراه فضاهای آگزیلاری – یک یا دو طرفه۳۲۹۴۲۰۰دولتی ۱۱۳۴۵۵۰

بیمه ۲۵۰۰۰۱۵

قیمت سونوگرافی واژینال (قیمت سونوگرافی رحم)

سونوگرافی واژینال با استفاده از یک پروب سونوگرافی با طراحی خاص که در داخل واژن قرار می گیرد، انجام می شود. پروب بسیار کوچک است و با استفاده از روغن کاری (ژل مخصوص) زیاد برای جلوگیری از ناراحتی و درد، وارد آن می شود. انجام سونوگرافی داخل رحم ممکن است کمی ناراحت کننده و یا خجالت آور باشد، اما نباید به شما آسیب برساند.

قیمت انواع سونوگرافی واژینال:

قیمت سونوگرافی رحمقیمت آزاد ریالقیمت دولتی ریال
سونوگرافی رحم و تخمدان از روی شکم۲۰۱۴۶۰۰دولتی ۶۹۳۱۰۰

بیمه ۱۵۲۹۴۳۰

سونوگرافی رحم و تخمدانها (ترانس واژینال)۲۴۸۰۸۰۰دولتی ۸۴۲۷۰۰

بیمه  ۱۸۹۰۹۱۰

سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی، پروستات و وزیکول سمینال و یا رحم و تخمدان۲۲۰۵۰۰۰دولتی ۷۵۴۹۵۰

بیمه ۱۶۷۶۵۳۵

قیمت سونوگرافی مربوط به جنین و نوزاد

قیمت سونوگرافی مربوط به جنین و نوزاد در تعرفه ۱۴۰۲ وزارت بهداشت به شرح زیر می باشد:

قیمت سونوگرافی رحمقیمت آزاد ریالقیمت دولتی ریال
سونوگرافی رحم و تخمدان از روی شکم۲۰۱۴۶۰۰دولتی ۶۹۳۱۰۰

بیمه ۱۵۲۹۴۳۰

سونوگرافی رحم و تخمدانها (ترانس واژینال)۲۴۸۰۸۰۰دولتی ۸۴۲۷۰۰

بیمه ۱۸۹۰۹۱۰

سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی، پروستات و وزیکول سمینال و یا رحم و تخمدان۲۲۰۵۰۰۰دولتی ۷۵۴۹۵۰

بیمه ۱۶۷۶۵۳۵

سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP)۳۱۵۰۰۰۰دولتی ۱۰۷۸۵۰۰

بیمه ۲۳۹۵۰۵۰

سونوگرافی جستجوی حاملگی خارج از رحم(EP)۱۷۱۹۲۰۰دولتی ۵۹۵۳۰۰

بیمه ۱۳۰۲۴۹۰

سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنین)۷۳۵۰۰۰۰دولتی ۲۵۱۶۵۰۰

بیمه

سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال۷۳۵۰۰۰۰دولتی ۲۵۱۶۵۰۰

بیمه  ۵۵۸۸۴۵۰

قیمت سونوگرافی کالرداپلر

سونوگرافی کالر داپلر اسکنی است که برای بررسی رنگ های خونی و شریان های قلب و بدن استفاده می شود.

قیمت سونوگرافی کالرداپلر برای انواع آن به شرح زیر است:

قیمت انواع سونوگرافی رنگیقیمت آزاد ریالقیمت دولتی ریال
سونوگرافی کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک۵۲۵۰۰۰۰۱۷۹۷۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر آئورت و شریان های ایلیاک۶۳۰۰۰۰۰۲۱۵۷۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال۷۳۵۰۰۰۰۲۵۱۶۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر پورت، ورید طحالی و بررسی کولترال‌ها۶۳۰۰۰۰۰۲۱۵۷۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر توده های نسج نرم۳۴۳۸۴۰۰۱۱۹۰۶۰۰
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام تحتانی دو طرفه۱۱۵۵۰۰۰۰۳۹۵۴۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه۶۳۰۰۰۰۰۲۱۵۷۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر فیستول دیالیز۸۴۰۰۰۰۰۲۸۷۶۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر کلیه‌ها یا بیضه‌ها۷۳۵۰۰۰۰۲۵۱۶۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هر کدام۷۳۵۰۰۰۰۲۵۱۶۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی دوطرفه بررسی وریدهای سطحی  و عمقی به همرا ه mapping۱۳۶۵۰۰۰۰۴۶۷۳۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطی و عمقی به همراه mapping۸۴۰۰۰۰۰۲۸۷۶۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهایی دو طرفه۱۰۵۰۰۰۰۰۳۵۹۵۰۰۰
سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی دو اندام۱۶۸۰۰۰۰۰۵۷۵۲۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) بدون تزریق پاپاورین۶۳۰۰۰۰۰۲۱۵۷۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) شامل کلیه مراحل مورد نیاز و تزریق پاپاورین۱۰۵۰۰۰۰۰۳۵۹۵۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنین)۷۳۵۰۰۰۰۲۵۱۶۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال۷۳۵۰۰۰۰۲۵۱۶۵۰۰

قیمت سونوگرافی کلیه و مجاری ادرار

سونوگرافی کلیه و مجاری ادرار در بسیاری از مراکز تصویربرداری سونوگرافی انجام می شود. قیمت سونوگرافی کلیه و مجاری ادرار بصورت زیر می باشد:

قیمت انواع کلیه و مجاری ادراریقیمت آزاد ریالقیمت دولتی ریال
سونوگرافی کلیه ها و لگن (رزیجوی ادراری)۳۱۵۰۰۰۰۱۰۷۸۵۰۰
سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری ومثانه پروخالی(رزیجوی ادراری)۲۳۱۰۰۰۰۷۹۰۹۰۰
سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری(مثانه پر)۲۱۰۰۰۰۰۷۱۹۰۰۰
سونوگرافی کلیه ها و لگن (رزیجوی ادراری)۳۱۵۰۰۰۰۱۰۷۸۵۰۰

قیمت سایر روش های سونوگرافی

قیمت سایر روش های سونوگرافی به شرح زیر می باشد:

نوع سونوگرافیقیمت تعرفه بدون بیمه (ریال)قیمت تعرفه دولتی (ریال)
سونوگرافی تیروئید یا پاراتیروئید۱۳۲۲۰۰۰۴۳۸۱۵۰
سونوگرافی غدد بزاقی (پاروتید ـ تحت فکی)۹۲۳۵۰۰۳۰۴۹۰۰
سونوگرافی جستجوی مایع در پلور یا آسیت هرکدام۹۲۳۵۰۰۳۰۴۹۰۰
سونوگرافی پستان به همراه فضاهای  اگزیلاری یک یا دو طرفه۲۵۰۳۰۰۰۸۴۱۰۵۰
سونوگرافی قفسه سینه۱۰۸۳۰۰۰۳۵۸۲۰۰
سونوگرافی شکم (کبد ، کیسه صفرا ، طحال ، کلیه ها ، پانکراس)۱۹۹۲۵۰۰۶۶۶۲۵۰
سونوگرافی کبد، کیسه صفرا و مجاری  صفراوی۱۲۷۵۰۰۰۴۲۶۴۰۰
سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارجی۹۲۳۵۰۰۳۰۴۹۰۰
سونوگرافی ۲ کلیه۱۰۸۳۰۰۰۳۵۸۲۰۰
سونوگرافی پانکراس۹۲۳۵۰۰۳۰۴۹۰۰
سونوگرافی طحال۹۲۳۵۰۰۳۰۴۹۰۰
سونوگرافی رتروپریتوان یا آئورت شکمی۹۸۹۰۰۰۳۳۴۷۰۰
سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی،رحم و تخمدان۱۶۷۳۵۰۰۵۵۹۶۵۰
سونوگرافی بیضتین۱۴۶۷۰۰۰۴۹۴۶۰۰
سونوگرافی تستیکول پایین نیامده۱۵۹۴۰۰۰۵۳۳۰۰۰
سونوگرافی آدرنال یک یا  دو طرفه۱۰۸۳۰۰۰۳۵۸۲۰۰
سونوگرافی پروستات ( ترانس رکتال)۲۳۹۱۰۰۰۷۹۹۵۰۰
سونوگرافی رحم و تخمدانها (ترانس واژینال)۱۸۸۰۰۰۰۶۲۴۷۰۰
سونوگرافی نسج نرم سطحی هر جای بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست۱۵۹۴۰۰۰۵۳۳۰۰۰
سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل۲۳۹۱۰۰۰۷۹۹۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنین)۵۵۷۹۰۰۰۱۸۶۵۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر دستگاه تناسلی بدون تزریق پاپاورین۴۷۸۲۰۰۰۱۵۹۹۰۰۰
سونو گرافی شانه یا زانو۱۳۰۷۵۰۰۴۴۱۳۰۰
هیستروسونوگرافی۳۴۱۲۵۰۰۱۱۴۹۱۰۰
سونوگرافی کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال۵۵۷۹۰۰۰۱۸۶۵۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطی و عمقی به همراه mapping۶۳۷۶۰۰۰۲۱۳۲۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی دوطرفه بررسی وریدهای سطحی  و عمقی به همرا ه mapping۱۰۳۶۱۰۰۰۳۴۶۴۵۰۰
سونوگرافی کالرداپلر توده های نسج نرم۲۶۱۵۵۰۰۸۸۲۶۰۰
سونوگرافی کالرداپلر ائورت و شریانهای ایلیاک۴۷۸۲۰۰۰۱۵۹۹۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر پورت ورید طحالی و بررسی کولترال ها۴۷۸۲۰۰۰۱۵۹۹۰۰۰
سونوگرافی کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک۳۹۸۵۰۰۰۱۳۳۲۵۰۰
سونوگرافی NT وآنومالی های سه ماهه اول (این کد قابل شارژ با کد حاملگی نمی باشد )۳۷۳۱۵۰۰۱۲۵۵۷۰۰
سونوگرافی جفت از نظر کرتا۲۹۰۱۵۰۰۹۷۴۳۰۰
سونوگرافی تاندون۱۵۹۴۰۰۰۵۳۳۰۰۰
سونوگرافی بیوفیزیکال به انضمام۲۳۹۱۰۰۰۷۹۹۵۰۰
سونوگرافی Infertility درآقایان (بررسی آنومالی مجرای EJ و VD)۲۳۹۱۰۰۰۷۹۹۵۰۰
سونوگرافی اینگوئینال۱۵۹۴۰۰۰۵۳۳۰۰۰
سونوگرافی آلت  penis۱۴۶۷۰۰۰۴۹۴۶۰۰
سونوگرافی مفصل۱۵۹۴۰۰۰۵۳۳۰۰۰

 

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي