پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

اشکال زیبایی از ابرها که هر کدام شبیه حیوان یا پدیده ای آشنا هستند

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

نگاه کردن به اشکال مختلف ابرها در حالی که روی چمن ها دراز کشیده و به بالا نگاه می کنید می تواند یکی از تفریحاتی باشد که در فصولی چون بهار و تابستان و زمانی که تمایل چندانی هم برای انجام فعالیت های بدنی ندارید ساعات خوبی را برای تان رقم بزند.

اگر بتوانید از قدرت تخیل خود هم استفاده کنید با این کار خواهید توانست تصاویر بیشتری را در میان ابرهای زیبای آسمان بیابید. تمایل ما برای دیدن اشکال و صورت های اشیاء در قالب ابرها پاریدولیا  (pareidolia) نامیده می شود.

«کارل زاگان» متخصص فیزیک نجومی چنین تمایلی برای پیدا کردن تصویری سریع درمیان ابرهای آسمان حتی در زمانی کوتاه را وابسته به قدرت تشخیص ما و توان قضاوت احساسی مان در هر چشم به هم زدنی می داند.

اگر شما هم به این کار علاقه دارید می توانید از تصاویری که می گیرید عکس بگیرید و و آنها را منتشر کنید. در ادامه این نوشته مجموعه ای از تصاویر گرفته شده از اشکال ابرهایی را شاهد خواهد بود که با توجه به نزدیک ترین حسی که از آن گرفته شده، نامگذاری شده اند.

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

پرنده

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

اقیانوس دوار

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

سگ

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

گرگ

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرهاشکاف

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

پَر

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

نهنگ

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

انفجار ابر

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

تنفس آتشین اژدها

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

تنفس آتشین اژدها

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

گودزیلا

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

برگ های درختان

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

عقاب

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

بوق و کرنا

پدید آمدن اشکال زیبای پرنده ها و حیوانات در ابرها

نفس اژدها

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه