مطالب پيشنهادي

هزینه دادرسی سال ۹۷ + تعرفه خدمات قضایی

تاريخ : ۲۵ شهریور
بازديد : 1634

هزینه دادرسی سال ۹۷ + تعرفه خدمات قضایی

093885 Gahar ir هزینه دادرسی سال ۹۷ + تعرفه خدمات قضایی

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

در امور حقوقی

عنوانتعرفه سال ۱۳۹۷
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ۲۰ هزار ریال
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریالدو و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریالسه و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهیچهار و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالثپنج و نیم درصد محکوم به
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشدیک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعویاز ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه)
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده۵۰ هزار ریال
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور۲۰۰ هزار ریال
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی۱۵ هزار ریال
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی۵۰ هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد۱۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۳۰۰ هزار ریال

601745 Gahar ir هزینه دادرسی سال ۹۷ + تعرفه خدمات قضایی

 اجرای احکام مدنی

عنوانتعرفه سال ۱۳۹۷
هزینه اجرای احکام دعاوی مالی
موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
%۵ محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستریاز ۴۰۰ هزار تا میک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه)
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی۳۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی۲۰۰ هزار ریال

 در امور کیفری

عنوانتعرفه سال ۱۳۹۷
هزینه تقدیم شکایت کیفری۱۰۰ هزار ریال
افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری۳۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا۲۰۰ هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور۵۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۳۰۰ هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات۳۰۰ هزار ریال

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی محل

 

عنوانتعرفه سال ۱۳۹۷
 تا مبلغ یک میلیون ریال۶۰ هزار ریال
 نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال۳۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال۴۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریالیک در هزار

 جزای نقدی

عنوان تعرفه سال ۱۳۹۷
جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشداز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوداز ۹۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون ریال

 

– بند ۳ ماده ۳ قانون وصول …: در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

– مبالغ بند دوم بالا در نسخه منتشر شده لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور «۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تا ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰» درج شده که به احتمال قوی ناشی از اشتباه تایپی است.

دیوان عدالت اداری

عنوانتعرفه سال ۱۳۹۷
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری۲۰۰ هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۴۰۰ هزار ریال

شورای حل اختلاف

عنوانتعرفه سال ۱۳۹۷
دعاوی مالیمعادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
دعاوی کیفری و غیرمالیمعادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
صلح و سازش با تراضی طرفینرایگان
تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلافبرابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوانتعرفه سال ۱۳۹۷
پروانه وکالت پایه یک۸ میلیون ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد۵ میلیون ریال
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان ها۸۵۰ هزار ریال
پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد۶۰۰ هزار ریال

 

آخرين هاي اين بخش
    ديگران چه مي خوانند
    دیدگاه ها
    برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
    گـهـر در شبکه هاي اجتماعي