هزینه دادرسی سال ۱۴۰۳ + تعرفه خدمات قضایی

هزینه دادرسی سال ۱۴۰۳ + تعرفه خدمات قضایی

 

 

با ابلاغ قانون بودجه سال 1403 کل کشور  نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال 1403 مشخص شد.

جدول تعرفه خدمات قضایی 1403

 

عنوان

مبلغ

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20 هزار ریال

20 هزار ریال

دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال

2.5 درصد ارزش خواسته

دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از 200.000.000 ریال

3.5 درصد ارزش خواسته

دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی

4.5 درصد محکوم به

دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

5.5 درصد ارزش خواسته

دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

1.500.000 هزار ریال

دادرسی در دعاوی غیرمالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه)

از 400.000 هزار ريال تا 1.800.000 میلیون ريال

اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

300.000 هزار ریال

تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

15.000 هزار ریال

درخواست تصویر از اوراق پرونده

50.000 هزار ريال

صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی

50.000 هزار ريال

مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

300.000 هزار ریال

ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

100.000 هزار ریال

گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

300.000 هزار ریال

پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

300.000 هزار ریال

پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد

300.000 هزار ریال

درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

300.000 هزار ریال

 

محاسبه آنلاین هزینه دادرسی

شما می توانید وارد سایت kitset.ir شوید و هزینه دادرسی خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید.

تعرفه اجرای احکام مدنی 1403

 

عنوان

مبلغ

هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی)

 ۵ درصد محکوم به

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن ، تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه)

از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ريال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ريال

هزینه اجرای موقت احکام ، در کلیه مراجع قضایی

۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی

۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

عنوان

 مبلغ

تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری

۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال

تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 

۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی در امور کیفری

در بخش های قبل ، هزینه دادرسی و تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سال  1403 را در امور حقوقی، اجرای احکام مدنی و دیوان عدالت اداری را مطرح نمودیم . در این قسمت در پاسخ به این سوال ، که هزینه دارسی در امور کیفری چگونه است ؟ تعرفه مصوب ، راجع به هزینه دادرسی در امور کیفری را بررسی خواهیم نمود .

 

عنوان

مبلغ

هزینه تقدیم شکایت کیفری

 

۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال

تذکر: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی ، به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

هزینه دادرسی ، در مرحله تجدیدنظرخواهی از احک

۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا

۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه اعاده دادرسی کیفری ، در دیوان عالی کشور

۵۰۰.۰۰۰ هزار ريال 

هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری 

۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال

درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری 

مطابق با ماده قانونی مربوطه

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول

۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه دوم

۱۵۰.۰۰۰ هزار ریال

 

 

 

جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس

در بخش های قبل ، هزینه دادرسی در سال 1403 و تعرفه خدمات قضایی را در در دعاوی حقوقی و کیفری ، اجرای احکام مدنی ، دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود  و هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف را بررسی نمودیم . در این بخش ، جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس را بررسی خواهیم نمود

عنوان 

مبلغ

در هر مورد که در قوانین ، حداکثر مجازات ، کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

از ۳ میلیون و ۳۰۰ تومان تا ۳۳ میلیون ریال

هرگاه ، حداقل مجازات ، کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن ، یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه ، جزای نقدی ، مورد حکم واقع شود

از ۳۳ میلیون ریال تا ۹۹ میلیون ریال 

 هرگاه ، حداقل مجازات ، کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن ، بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه ، جزای نقدی ، مورد حکم واقع شود

از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال 

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه