فهرست کامل مناسبت های جهانی

تاريخ : 17 دی

مناسبت هایی در سطح جهان وجود دارد که در همه کشورها ثابت هستند مانند آغاز سال نو و … . گهر در این بخش فهرست کامل مناسبت های جهانی را شرح می دهد.

فهرست کامل مناسبت های جهانی

فهرست کامل مناسبت های جهانی, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

ماه ژانويه

اول ژانويه: آغاز سال جديد ميلادي

۲۵ ژانويه: روز جهاني گمرك

۲۷ ژانويه: روز جهاني يادبود هولوكاست

۲۹ ژانويه: روز جهاني جذام

ماه فوريه

۲ فوريه: روز جهاني تالاب ها

۴ فوريه: روز جهاني سرطان

۱۴ فوريه: روز جهاني عاشقان«والنتاين»

۱۵ فوريه: روز جهاني داستان كوتاه

۲۱ فوريه: روز جهاني زبان مادري

ماه مارس

۵ مارس: روز جهاني درختكاري

۸ مارس: روز جهاني زن

۱۳ مارس:  روز جهاني كليه

۲۰ مارس: روز جهاني زمين و روز جهاني تئاتر كودك و نوجوان

۲۱ مارس: روز جهاني شعر و روز بين المللي رفع تبعيض نژادي

۲۲ مارس: روز جهاني آب

۲۳ مارس: روز جهاني هواشناسي

۲۷مارس: روز جهاني تئاتر

ماه‌آوريل

۴ آوريل: روز جهاني هشدار عليه مين

۷ آوريل: روز جهاني حق تظلم و دادخواست و روز جهاني بهداشت كه «روزسلامت» هم گفته مي شود.

۱۲ آوريل: روز جهاني گل

۲۱ آوريل: روز جهاني نجوم

۲۹ آوريل: روز جهاني رقص

ماه مه

اول ماه مه: روز جهاني كارگر

۳ مه: روز جهاني آزادي مطبوعات

۴ مه: روز جهاني اسم و آلرژي

۵ مه: روز جهاني ماما

۸ مه: روز جهاني مادر و روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر

۹ مه: روز جهانی نجوم

۱۵مه: روز جهاني خانواده ها

۱۷ مه: روز جهاني ارتباطات (مخابرات)

۱۸ مه: روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي

۲۱ مه: روز جهاني توسعه فرهنگي

۲۵ مه: روز جهاني افريقا

۳۱ مه: روز جهاني  خودداري از مصرف دخانيات

ماه ژوئن

۵ ژوئن: روز جهاني محيط زيست

۱۰ ژوئن: روز جهاني صنايع دستي

۱۴ ژوئن: روز جهاني انتقال خون و اهداي خون سالم

۱۷ ژوئن: روز جهاني بيابان زدايي و مبارزه با گسترش خشكسالي

۲۰ ژوئن: روز جهاني پناهندگان

۲۶ ژوئن: روز جهاني مبارزه با سوءاستفاده از مواد مخدر و قاچاق آن و روز جهاني حمايت از قربانيان شكنجه.

ماه ژوييه/ژولاي

۵ ژوييه: روز بين المللي تعاوني ها

۱۱ژوييه: روز جهاني جمعيت

۱۷ ژوييه: روز جهاني عدالت بين المللي و گسترش عدالت مصادف با سالروز تشكيل ديوان بين المللي لاهه.

ماه آگوست/اوت

اول آگوست: روز جهاني شيرمادر

۹ آگوست: روز بين المللي مردم بومي جهان

۱۲ آگوست: روز جهاني نوجوانان

۲۱ آگوست: روز جهاني مسجد

ماه سپتامبر

۸ سپتامبر: روز جهاني  باسوادي (سواد آموزي)

۱۰ سپتامبر: روز جهاني پيشگيري از خودكشي

۱۶ سپتامبر: روز بين المللي حفظ لايه‌ي اوزون

۱۹ سپتامبر: روز جهاني حفظ محيط زيست كوهستان

۲۰ سپتامبر: روز جهاني صلح

۲۵ سپتامبر- روز جهاني قلب

۲۷ سپتامبر- روز بين المللي جهانگردي

۲۸ سپتامبر- روز جهاني دريانوردي (اين روز در گردش بوده و سال ۲۰۰۸ در آخرين هفته‌ي سپتامبر برگزار مي‌شود)

۳۰ سپتامبر: روز جهاني ناشنوايان

ماه اكتبر

اول اكتبر: روز جهاني موسيقي

۵ اكتبر: روز جهاني معلم

۶ اكتبر: روز جهاني زيستگاه يا اسكان بشر (سرپناه، مسكن، شهر و روستا)

۸ اكتبر: روز جهاني كودك كه روز جهاني «حقوق كودكان» نيز گفته مي شود. ( اين روز در گردش بوده و سال ۲۰۰۸ در ۲۰ نوامبر برگزار مي‌شود)

۹ اكتبر: روز جهاني پست

۱۰ اكتبر: روز جهاني مبارزه با مجازات اعدام

۱۱ اكتبر: روز بين المللي سالمندان و روز جهاني تخم مرغ

۱۴ اكتبر: روز جهاني استاندارد

۱۵ اكتبر: روز جهاني عصاي سفيد(نابينايان)

۱۶ اكتبر: روز جهاني غذا و مبارزه با گرسنگي

۱۷ اكتبر: روز جهاني كمردرد و روز بين المللي ريشه كني فقر

۲۱ اكتبر: روز جهاني صادرات

۲۳ اكتبر: آغاز هفته جهاني رياضيات

۲۴ اكتبر: آغاز هفته‌ي خلع سلاح و روز جهاني اطلاعات توسعه

۲۸ اكتبر: روز جهاني انيميشن(كارتون)

ماه نوامبر

۸ نوامبر: روز جهاني راديولوژي مصادف با سالروز كشف اشعه ايكس

۱۱ نوامبر: آغاز هفته‌ي بين المللي علم و صلح

۱۴ نوامبر: روز جهاني ديابت

۱۸ نوامبر: روز جهاني فلسفه

۲۰ نوامبر: روز جهاني گسترش صنعت در آفريقا

۲۱ نوامبر: روز جهاني توالت و روز بين المللي تلويزيون

۲۵ نوامبر: روز جهاني حذف خشونت عليه زنان

۲۹ نوامبر: روز بين المللي همبستگي با مردم فلسطين

ماه دسامبر

اول دسامبر: روز جهاني ايدز

۳ دسامبر: روز جهاني معلولين

۵ دسامبر: روز جهاني داوطلبان براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كه در ايران به عنوان روز «رابطين بهداشتي» نيز برگزار مي‌شود.

۷ دسامبر: روز جهاني هواپيمايي

۸ دسامبر: روز جهاني مبارزه با فساد

۱۰ دسامبر: روز جهاني حقوق بشر

۱۱ دسامبر: روز جهاني كوهستان

۱۹ دسامبر: روز ملل متحد براي همكاري جنوب جنوب شامل كشورهاي در حال توسعه

۲۵ دسامبر: عيد كريسمس و سالروز ميلاد حضرت عيسي مسيح

۲۹ دسامبر: روز جهاني تنوع زيستي

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي