دانلود فیلم خارجی رایگان

متن گواهی اشتغال به کار

متن گواهی اشتغال به کار

این روزها گواهی اشتغال به کار برای مردم دارای اهمیت زیادی شده است، برای گرفتن وام از بانک ها یا موسساتی که می خواهند وام بگیرند. و یا برای ارائه به سفارت خانه ها جهت اخذ ویزا و همینطور دانشجوها برای ارائه به دانشگاه و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار میگیرد.

متن گواهی اشتغال به کار, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

در زیر با چند نمونه فرم درخواست اشتغال بکار و متن نامه اشتغال به کار در این مورد شما را آشنا می کنیم.


فرم شماره ۱ گواهی اشتغال به کار

بنـام خـدا
ریاست محترم بانک ….
موضـوع: گواهی اشتغال به کـار
با سلام
احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای/خانم ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه/کد ملی …… صادره از …… ازکارکنان قراردادی این شرکت با حقوق و مزایای ماهانه …….. ریال معادل ……. تومان در این شرکت میباشد.
این گواهی طبق موضوع فوق صادر و فاقد هرگونه ارزش وتعهد قانونی دیگری میباشد.


متن گواهی اشتغال به کار, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

فرم شماره ۲  نمونه گواهی اشتغال به کار

احتراما بدین وسیله گواهی میشود آقا/خانم … فرزند … متولد … به کد ملی … و شماره شناسنامه … صادره از … از تاریخ A الی B در این شرکت مشغول به کار بوده است.
این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به آن دانشگاه صادر شده و ارزش قانونی دیگری ندارد.

مهر و امضا


فرم شماره ۳ –  نامه اشتغال به کار 

از : شرکت ………

به : بانک / موسسه مالی شعبه …….

موضوع : گواهی اشتغال به کار (کسر از حقوق)

با سلام و احترام، بدینوسیله بنا به تقاضای جناب آقای / سرکار خانم ………..به شماره ملی ………… گواهی می شود نامبرده فوق کارمند قراردادی / پیمانی / رسمی و شاغل در این شرکت می باشد و حقوق و مزایای ناخالص ایشان به مبلغ …..ریال می باشد.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده صرفا جهت اطلاع بانک / موسسه فوق الذکر صادر شده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگری می باشد. ضمنا چون ایشان از روی ناچاری و رو در بایستی ضمانت برادر / خواهر بهمانی را به مبلغ یه عالمه ریال به عهده گرفته است این شرکت تعهد می نماید چنانچه وام گیرنده به عللی از پرداخت اقساط در سر رسید معین خودداری نماید با گزارش کتبی بانک تا زمانی که از این مدیریت حقوق می گیرد از حقوق وی و طبق قانون کسر و به بانک پرداخت نماید.

ضمنا این تعهد فقط در حق وام گیرنده فوق معتبر بوده و درصورت هرگونه انتقال وام به هر شکل به شخص ثالث کان لم یکن محسوب می گردد.

با تشکر


فرم شماره ۳ – متن گواهی اشتغال به کار

متن گواهی اشتغال به کار, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي