تعبیر خواب هدیه ، دیدن هدیه گرفتن در خواب

تاريخ : 6 ژوئن

تعبیر خواب هدیه و یا تعبیر دیدن هدیه در خواب

تعبیر خواب هدیه ، دیدن هدیه گرفتن در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

تعبیر خواب هدیه

هدیه دادن و هدیه گرفتن در خواب به گفته معبرین اسلامی و غربی نیکوست. ابن سیرین بیان می‌کند اگر در رؤیا مشاهده کردید که به کسی هدیه می‌دهید به اندازه هدیه‌ای که فرستادید خیر و منفعت دریافت خواهید کرد. امام صادق (ع) نیز دریافت هدیه را نیکو می‌داند به خصوص اگر آن هدیه گوشت باشد.
ابراهیم کرمانی گوید: هدیه فرزند بود.
جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود.
لوک اویتنهاو می‌گوید: هدیه: از شما چیزی دزدیده خواهد شد

تعبیر خواب هدیه دادن

آنلی بیتون: دادن هدیه تولد در خواب به دیگران، نشانه برخورداری از احترامات ناچیز است.
لیلا برایت می‌گوید: هدیه دادن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها می‌باشد.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن

تام چت ویندو می‌گوید: هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است.
آنلی بیتون می‌گوید: دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب، نشانه استعدادهای هنری است.
هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‌ی تولد دریافت می‌کنید، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است.
لوک اویتنهاو: هدیه گرفتن: بهبودی در روابطتتان
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي