تعبیر خواب مقنعه ، تعبیر دیدن مقنعه در خواب

تعبیر خواب مقنعه و یا تعبیر دیدن مقنعه در خواب

تعبیر خواب مقنعه ، تعبیر دیدن مقنعه در خواب

تعبیر خواب مقنعه چیست؟

دیدن مقنعه، شال، روسری و به طور کلی حجاب در خواب تعابیر یکسانی دارند. حجاب نماد پوشاندن راز و حفظ آبروی بیننده خواب است. مقنعه در گذشته با آنچه توسط زنان امروزی استفاده می‌شود متفاوت است ولی مبنای استفاده هر دو پوشاندن موی سر است و بنابراین می‌توان از تعابیر معبرین قدیمی نیز استفاده کرد.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مقعنه برای زن شوهر و برای مرد، زن می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خوابش هر نوع مقنعه‌ای ببیند، تعبیرش به شوهر او مربوط می‌شود، ولی اگر شوهر نداشته باشد او را شوهر می‌دهند.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای مقنعه عبارت‌اند از:
 1. زن
 2. کنیزک
 3. خدمتکار
 4. سود و منفعت از طرف زن‌ها.

تعبیر خواب مقنعه رنگی

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که مقنعه سبز یا سفید بر سر دارد شوهرش دیندار است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر سرخ بود، شوهرش اهل عیش و طرب و خوش‌گذرانی است،‌‌‌‌‌ یا اگر سیاه باشد شوهرش اندوهگین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و اگر کبود بود تعبیرش مصیبت است،‌‌‌‌‌ یا چنانچه زرد باشد، تعبیرش بیماری می‌باشد.

تعبیر خواب مقنعه سوخته

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که قسمتی از مقنعه‌اش سوخته است، یـعـنـی شوهرش از حاکم و فرمانروا (در تعابیر امروزی حاکم نماد شخصی است که نسبت به احساس ضعف می‌کنیم) دچار ترس و دلهره خواهد شد.

تعبیر خواب گم شدن مقنعه

گم شدن مقنعه، چادر و یا حجاب در خواب یعنی به دلیل آن که فرد وارد محیط ارتباطی جدید شده گرفتار احساس فقدان شود. مانند این است که ناگهان شما را از پشت میز بلند کنند و مسئولیت اجرایی دهند. طبیعی است که آدمی که سرو کارش با میز و پرونده و تعداد انگشت شماری آدم بوده با قرار گرفتن در موقعیت جدید دچار استرس خواهد شد.

تعبیر خواب افتادن مقنعه از سر

محمد بن سیرین گوید:
اگر زنی در خواب ببیند که مقنعه از سرش افتاده است از شوهرش جدا می‌شود.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه

 1. بیتا says:

  سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم کسی که همدیگه رو دوست داشتیم و شاید هنوز هم داریم ولی مدتیه از هم دور شدیم باهام شوخی می کنه و از پشت سر هی مقنعه‌مو می‌کشه که یک دفعه یکبارش باعث میشه مقنعه‌م از سرم بیفته سریع میام سرم بکنمش اونم هول میشه و چون قصدش این نبود که در‌ش بیاره فقط میخواست شوخی بکنه خودشم سریع کُمَکَم میکنه که دوباره مقنعه‌مو سرم کنم
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید.