مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب لگد زدن ، تعبیر لگد زدن در خواب

تاريخ : ۴ مهر
بازديد : 534

تعبیر خواب لگد زدن و یا تعبیر لگد زدن در خواب

معبرین اسلامی لگد زدن به دیگران را در خواب نشانه نقص و پیدایش مشکلاتی در امور شخص مورد نظر بیان می‌کنند همچنین اگر خود بیننده خواب از کسی یا حیوانی ضربه ای ببیند کارش سخت خواهد گردید.

TABIR تعبیر خواب لگد زدن ، تعبیر لگد زدن در خواب

تعبیر خواب لگد زدن

محمد بن سیرین می‌گوید اگر کسی در خواب دید که به کسی لگد زده است حال و روز فردی که لگد خورده است بد خواهد گردید.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای لگد زدن عبارت‌اند از:
  1. اشکال و نقص در کار
  2. ضرر و زیان
  3. غم و اندوه
  4. فساد زن و عیال مرد

تعبیر خواب لگد زدن اسب و قاطر

ابن سیرین: اگر ببینی قاطر یا اسبی به تو لگد زده است، تعبیرش این است که کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود.
اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب به تو لگد زده، زن تو به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می‌شود.
تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب وزیر به او لگد زده است، وزیر برکنار می‌شود
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب پادشاه به او لگد زده است، پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود.
آنلی بیتون:
  • اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند، نشانه ‌آن است که به خواستگاری زنی می‌روید که شما را نمی‌پذیرد. و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت.
  • اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
  • اگر خواب ببینید قاطری به شما لگد می زند، نشانه آن است که ازدواج کردن و مسائل عاشقانه بکلی نومید خواهید شد.
بخوانید :   تبریک ولنتاین به خواهر
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن لگد زدن استر به او مال یابد

تعبیر خواب لگد زدن شتر و گاو

ابن سیرین می‌گوید:
  • اگر ببینی شتری به تو لگد زده است، بیانگر این است که در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
  • اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، دچار ضرر و زیان می‌شوی.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+