تعبیر خواب خجالت کشیدن ، تعبیر خجالت کشیدن در خواب

اگر خواب خجالت کشیدن دیده اید می توانید در ادامه تعبیر خجالت کشیدن در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب خجالت کشیدن یا تعبیر خجالت کشیدن در خواب

تعبیر خواب خجالت کشیدن ، تعبیر خجالت کشیدن در خواب

تعبیر خواب خجالت کشیدن و از خجالت سرخ شدن نشانه عاشق شدن و یا تعریف کردن از شماست.

تعبیر خواب خجالت کشیدن

لوک اویتنهاو می‌گوید: خجالت کشیدن: از شما تعریف و تمجید خواهد شد.

تعبیر خواب از خجالت سرخ شدن

برایت می‌گوید: از خجالت سرخ شدن معنایش این است که عاشق شده‌اید و جرئت بیان آن را ندارید. اگر شما در خواب سرخ شدن کس دیگری را بینید، نشانه‌ی آن است که به خواستگاریتان می‌آیند.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه

  1. m1360yyo@gmail.com says:

    من خاب دیدم تو تالار بزرگ بودم ک کفشام گم شد اخرشم پیدا نشد کفشام سفید مشکی بود ولی کفش های ک پیدا کردم قرمز و مشکی بود بعدش رفتم تو یه خونه ک با. یک پسر خاص رو ملاقات کردم هم اون مجرره هم من بعدش اون بهم لبخند زد. منم خجالت کشیدم . تعبیرش چیه.
    تورو خدا بگین.