دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب احضار روح ، تعبیر احضار روح در خواب

تاريخ : 2 آگوست

اگر خواب احضار روح دیده اید می توانید در ادامه تعبیر احضار روح در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب احضار روح یا تعبیر احضار روح در خواب

تعبیر خواب احضار روح ، تعبیر احضار روح در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر
خوانندگان گرامی تعابیر ذکر شده از کتاب بانک جامع تعبیر خواب برگرفته شده است. خواب و رویا بایستی بر اساس شرایط و وضعیت زندگی هر فرد تعبیر گردد و با استناد بر مصداقی نمی‌توان آن را برای تمامی افراد تعمیم داد.

به تعبیر معبرین احضار روح در خواب از وجود یک بیگانه و یا یک ناشناس در زندگی شما خبر می‌دهد. هر چند که بایستی تمامی جوانب خواب برای تعبیر آن در نظر گرفته شود.

تعبیر خواب شرکت در احضار روح

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

دیدن روح دیگری در وجود خود

آنلی بیتون گوید:
  • اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.
  • اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر صحنه نمایش نقش ایفا می‌کند، نشانه آن است که در کار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت.

تعبیر خواب صحبت درباره روح

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید درباره فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می‌کنید، نشانه آن است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره می‌گیرید و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می‌برید.

تعبیر خواب دیدن ارواح پدر و مادر

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته‌اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

تعبیر خواب دیدن روح خود و صحبت کردن با روح

آنلی بیتون گوید:
  • اگر در خواب روح خود را ببینید، نشانه آن است که با کسی همسفر می‌شوید و با او به سفری طولانی می‌روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می‌کشید.
  • اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.
  • اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.
  • اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما، با چهرهایی شاد ایستاده‌اند، دلالت بر آن دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت می‌رسید، اما این مقام دیری نمی‌پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي