دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب آب برداشتن

دسته بندي : تعبیر خواب
تاريخ : 25 اکتبر

تعبیر خواب حرف آ – تعبیر خواب آب برداشتن

لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر
آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي