آگهی استخدام امروز ، استخدام شهرداری های لرستان در سال ۹۴

آگهی های استخدام جدید روز در وبسایت گهر

آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان لرستان

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های دورود،الیگودرز،ازنا،الشتر،پلدختر،چالانچولان،زاغه،شول آباد و بیران شهر از محل مجوز استخدام شماره ۱۶۶۱۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۳۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور تعداد ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

عنوان پست سازمانیعنوان رشته شغلیشرایط احرازجنسیتتعداد مورد نیازمحل جغرافیایی خدمت
مردزن
مسئول دفترمسئول دفتردارابودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش ها) ، حقوق (کلیه گرایش ها) ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)، مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات**۲ازنا ۱نفرالیگودرز ۱ نفر
حسابدارحسابداردارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)**۲ازنا ۱نفردورود ۱ نفر
کارشناس امور مالیحسابداردارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)**۱دورود (سازمان آتش نشانی) ۱ نفر
مامور وصولحسابداردارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)**۳ازنا ۱نفرالیگودرز ۱ نفردورود ۱ نفر
حسابدار و مامور وصولحسابداردارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)**۱چالانچولان ۱ نفر
ممیز و مامور وصولحسابداردارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)**۱پلدختر ۱ نفر
ممیزحسابداردارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)**۳ازنا ۱ نفرالیگودرز ۱ نفردورود ۱ نفر
متصدی درآمد و نوسازی امور اصنافحسابداردارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)**۱پلدختر ۱ نفر
جمعدار و امین اموالمسئول خدمات مالیدارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)**۳ازنا ۱نفرپلدختر ۱ نفردورود ۱ نفر
کارشناس عمران و مامور بازدیدمهندس راه و ساختماندارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت،گرایش سازه،گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی، عمران) مدیریت پروژه و ساخت، طراحی محیط**۵الیگودرز ۱ نفربیرانشهر ۱ نفردورود ۱ نفرچالانچولان ۱ نفرزاغه ۱ نفر
کارشناس خدمات شهریکارشناس محیط زیستدارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست ( گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست)، محیط زیست (گرایش برنامه ریزی)، برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست،طراحی محیط زیست، مهندسی عمران گرایش محیط زیست، مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)**۲الیگودرز ۱ نفردورود ۱ نفر
کارشناس جلوگیری از تخلفات ساختمانیمهندس راه و ساختماندارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت،گرایش سازه،گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی، عمران) مدیریت پروژه و ساخت، طراحی محیط* ۱الیگودرز ۱ نفر
متصدی ارتباطات شیفت۲(آتش نشان)کاردان آتش نشاندارابودن گواهی نامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیش گیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دوم قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.* ۵الیگودرز ۱ نفردورود (سازمان آتش نشانی) ۳ نفرشول آباد ۱ نفر
آتش نشان (راننده)راننده وسائط نقلیه تندرو سنگیندارابودن گواهی نامه پایان تحصیلات کامل متوسطه، فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیش گیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر*دارابودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تُن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.* ۳الشتر ۱ نفرچالانچولان ۲ نفر
کارشناس امور اداریکارشناس امور اداریدارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت(کلیه گرایش ها) به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها ) ، اقتصاد (کلیه گرایش ها)**۲الیگودرز ۱ نفردورود (سازمان آتش نشانی) ۱ نفر
کارشناس امور اداری و کارگزینیکارشناس امور اداریدارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت(کلیه گرایش ها) به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها ) ، اقتصاد (کلیه گرایش ها)**۱پلدختر ۱ نفر
کارپردازمسئول خدمات مالیدارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)* ۱زاغه ۱ نفر
کارشناس معماری و شهرسازیآرشیتکتدارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی معماری، معماری منظر، تکنولوژی معماری، مرمت ابنیه سنتی، مطالعات معماری ایران، طراحی محیط**۲پلدختر ۱ نفر دورود ۱ نفر
متصدی امور دفتری و بایگانیمتصدی امور دفتریدارابودن گواهی نامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- دارابودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)، کامپیوتر (کلیه گرایش ها)، فن آوری اطلاعات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت (کلیه گرایش ها)**۱دورود ۱ نفر

الف- شرایط عمومی استخدام

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۴-دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم ازخدمت (ویژه برادران).
۵-عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی.
۶-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود.
۸- نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی به موجب آرای مراجع قانونی.

ب- شرایط اختصاصی استخدام

۱-حداقل سن برای داوطلبان کلیه رشته های شغلی ۲۰ سال و حداکثر سن در رشته شغلی آتش نشان ۲۵ سال و رشته شغلی آتش نشان (راننده) ۳۰ سال و در سایر رشته های شغلی ۳۵ سال تمام در اولین روز ثبت نام می باشد.
۲-داوطلبان رشته شغلی آتش نشان(راننده) می بایست دارای گواهینامه رانندگی با وسیله نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تُن(پایه یکم) و داوطلبان رشته شغلی آتش نشان می بایست در اولین روز ثبت نام دارای گواهینامه پایه دوم قدیم یا پایه سه جدید باشند.
۳-داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند و هم چنین معلولین، مجاز به شرکت در رشته شغلی آتش نشان و راننده وسایط نقلیه سنگین(برای تصدی پست آتش نشان راننده) نمی باشند.
۴-داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان(برای تصدی پست آتش نشان) و راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین(برای تصدی پست آتش نشان راننده) در صورت موفقیت در آزمون تخصصی می بایست در آزمون عملی نیز شرکت نمایند.
۵-داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
۶-پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر امور شهری وشوراهای استانداری لرستان نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری ۷ ساله مبنی بر عدم درخواست انتقال و ماموریت و هرگونه جابه جایی محل خدمت به سایر شهرداری ها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.
۷-موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثرسن مقرراضافه خواهدشد:
الف-داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل(از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹ به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و هم چنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب-اعضاء خانواده شهداء، آزادگان، مفقودالأثرها و جانبازان (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال).
ج-داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
د-داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها وشرکت های تحت پوشش آن ها، شرکت های بیمه دولتی، شهرداری ها، موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و هم چنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آن ها از تاریخ ۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان خدمت غیررسمی آن ها. لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری ها مشمول امتیازات این بند نمی باشد، به استثنای کارکنانی که به طور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری اشتغال داشته اند.
تبصره: طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد.

ج)ثبت نام و مدارک مورد نیاز

۱-داوطلبان می توانند تنها دریک عنوان رشته شغلی و در شهرهای مختلف استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و از طریق سایت های اینترنتی(www.lorestan.ir) یا (www.ostan-lr.ir) ثبت نام نمایند.
۲-آغاز ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ لغایت ساعت ۲۴روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ می باشد.
۳-داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۴×۳ خود را با عرض ۱۵۰و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حداکثر حجم ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آن را در قسمت مربوطه در سایت وارد نمایند.
۴-رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره(۰۱۰۵۵۱۷۳۵۴۰۰۳) نزد بانک ملی به نام سازمان همیاری شهرداری های استان لرستان، به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی(ایثارگران ۵۰% مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت کل هزینه فوق معاف هستند). ضمناً داوطلبان بایستی اطلاعات فیش واریزی و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد نموده و نهایتاً پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده وتایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پی گیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه، اخذ و نزد خویش نگه داری نمایند.
تبصره: واریز وجه ثبت نام به صورت اینترنتی یا از طریق عابر بانک قابل قبول نبوده و مسئولیت آن متوجه شخص داوطلب می باشد.
۵-کارت ورود به جلسه آزمون استخدام از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ لغایت روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ از طریق سایت اینترنتی فوق به داوطلبان ارائه می شود.
۶- زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ می باشد. ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

د)مواد آزمون تخصصی

آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و ۳۰ سوال برای سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی با سقف ۱۰۰ امتیاز می باشد.

 

ه‍) اعلام نتایج

اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون عملی(مشاغل عملیاتی آتش نشانی) و مصاحبه تخصصی(سایر رشته های شغلی) در سایت رسمی استانداری لرستان اعلام خواهد شد. که پس از اعلام، بایستی مدارک ذیل را تحویل شهرداری متقاضی استخدام نمایند؛ بدیهی است چنان چه مدارک تحویلی داوطلبان با اطلاعات وارد شده در سایت اینترنتی به هنگام ثبت نام مغایرت داشته باشند، قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و مسئولیت متوجه داوطلب خواهد بود.
*تکمیل فرم درخواست شغل
*تصویر آخرین مدرک تحصیلی
*تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات)
*تصویر کارت ملی(پشت و روی کارت)
*تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت (برای مشاغل عملیاتی آتش نشانی معافیت غیرپزشکی)
*مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری ها، سازمان های وابسته و دهیاری ها.
*مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی برای مشاغل عملیاتی آتش نشانی (قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور)
*تصویر گواهی نامه رانندگی وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تُن یا پایه یکم قدیم برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین در پست آتش نشان (راننده)
*تصویر گواهینامه رانندگی پایه دوم قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبان رشته شغلی کاردان آتش نشان

و) تذکرات

* در رابطه با سهمیه ایثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.( ازکل سهمیه استخدامی ۳۰درصد آن برای استخدام ایثارگران اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل، فرزندان وهمسران شهدا و جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت که از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران( قبل از انتشار آگهی) معرفی می شوند اختصاص می یابد و ۵ درصد باقیمانده نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آن ها ، آزادگان کم تر از یک سال اسارت و همسر و فرزندان آن ها جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آن ها و خواهران و برادران شهدا به شرط حضور در آزمون به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد). در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.
تبصره: استخدام مازاد بر۳۰ درصد سهمیه ایثارگران در صورت کسب حد نصاب نمره لازم از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
* چنان چه درهر مرحله از آزمون، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود، در این صورت هزینه و خسارت تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
* به مدارک ارسالی توسط دانشجویان ودارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره در آگهی و همچنین مدارک در رشته های غیرمرتبط و معادل (به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند وگواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثرداده نخواهد شد. داوطلبین می بایست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصی دارای کلیه مدارک مورد نظر در آگهی استخدام باشند.
تبصره: صرفاً در مشاغل کاردان آتش نشان و راننده، افرادی که مدارک تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در همان رشته های تحصیلی اعلامی در شرایط احراز را دارند می توانند مشروط به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند. شرایط احراز عنوان شغلی راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین در یک مقطع تحصیلی بالاتر، همان رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام و برای عنوان کاردان آتش نشان در جدول شرایط احراز عناوین شغلی مندرج در آگهی استخدام می باشد.
* انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی برای کلیه رشته های شغلی، (مصاحبه وگزینش برای رشته های شغلی اداری) یا آزمون عملی و گزینش(برای رشته های شغلی عملیاتی آتش نشان) صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهدشد.
*معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارابودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند شد. مشمولین سهمیه معلولین نمی توانند متقاضی استخدام در رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان(راننده) باشند.
تعریف بومی : بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند:
الف- شهرمحل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
ب- داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضای استخدام طی کرده باشد.
ج- همسر و فرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره۱: مبنای استان وشهرستان برای تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره۲: در صورتی که شهرداری متقاضی استخدام در شهرستان یا استانی قرارداشته باشد که شهر داوطلب (موضوع بندهای الف، ب،ج ود) در آن شهرستان و یا استان واقع باشد داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود.
داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال دارند.

توضیحات مهم دستورالعمل
تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی: داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند مجاز به شرکت در رشته آتش نشانی وآتش نشان (راننده) نمی باشند.
تبصره ۱ ماده۲ دستورالعمل استخدام پیمانی شهرداری ها وتبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی: شرکت شهردارن ودهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط، در آزمون استخدامی بلامانع است.
ماده ۷ دستورالعمل استخدام پیمانی شهرداری ها و همچنین ماده ۷ دستورالعمل استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی: سه(۳) برابر مجوز به کارگیری نیروی انسانی در هر رشته شغلی در هرشهرداری از میان شرکت کنندگان درآزمون تخصصی به ترتیب نمرات فضلی به شرط دارابودن حد نصاب انتخاب و برای شرکت در جلسه مصاحبه (رشته های شغلی اداری) و یا برای شرکت در آزمون عملی (مشاغل عملیاتی آتش نشانی) که سقف امتیاز آنان برای هریک ازداوطلبان(۱۰۰) امتیاز می باشد، پس از اعلام نتایج آزمون تخصصی معرفی می گردند؛ درصورتی که تعداد افراد شرکت کننده در مصاحبه یا آزمون عملی از ۳ برابر مذکورکم تر شود به اندازه ۳ برابر مجوز به کارگیری نیروی انسانی در هر رشته شغلی درهرشهرداری از سایر داوطلبان به ترتیب نمرات فضلی به شرط کسب حد نصاب دعوت به عمل می آید.
درصورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در هر رشته شغلی به محل مورد تقاضا کم تر از ظرفیت پذیرش باشد همه داوطلبان واجد حدنصاب برای انجام سایر مراحل مربوطه معرفی خواهند شد.
تبصره۱ماده۷ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: حد نصاب آزمون تخصصی۶۰ درصد میانگین امتیازات سه نفر بالاترین نمره آزمون، قبل از اعمال ضرایب موضوع مواد ۱۲ تا ۱۶ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و مواد ۱۹ تا۲۴ دستورالعمل استخدام مشاغل عملیاتی آتش نشان می باشد.
تبصره۳ ماده۷ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: درصورتی که تعداد داوطلبین دارای حد نصاب آزمون تخصصی، از۳ برابر ظرفیت پذیرش درهر رشته شغلی کم تر باشد، حد نصاب ۶۰ درصد موضوع تبصره یک ماده۷ دستورالعمل به ۵۰ درصد کاهش می یابد.
تبصره۴ ماده۷ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: درصورتی که تعداد شرکت کنندگان در هر رشته شغلی کم تر از ۳ نفر باشد ۶۰ درصد میانگین امتیازآزمون تخصصی همان تعداد مبنای حد نصاب خواهد بود.
ماده۹ دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: حداکثر۱۰ درصد(۱۰%) نیازهای استخدامی شهرداری ها به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده ۲ آئین نامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب۱۳۷۶ هیات وزیران (قهرمانان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور) که به تایید وزارت ورزش و جوانان می رسد برای تصدی رشته شغلی آتش نشان وآتش نشان (راننده) به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حد نصاب از آزمون تخصصی وآزمون عملی اختصاص می یابد.
ماده۱۲ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده۱۹ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل(در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال۱۳۹۰ و قراردادی) در شهرداری شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سربازی خود را به صورت کامل(بدون دریافت معافیت یا کسرخدمت) و منع انضباطی به صورت امریه در شهرداری و یا به عنوان سرباز آتش نشان در آتش نشانی(برای مشاغل آتش نشانی) گذرانده اند به ازای هر سال سابقه خدمت ۳ درصد تا سقف ۲۵ درصد و برای کارکنان شاغل(در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال۱۳۹۰ و قراردادی) در یکی از شهرداری های شهرستان همان شهر به ازای هر سال ۵/۲ تا سقف ۲۰ درصد و برای کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال۱۳۹۰ و قراردادی) در یکی از شهرداری های استان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲درصد تا سقف ۱۸ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون تخصصی قرار می گیرد. اعمال امتیاز مربوطه برای کارکنان دارای قرارداد مستقیم با شهرداری مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری ها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی می باشد.
ماده۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۰ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امیتازآزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر متقاضی استخدام در ۱۵/۱ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
ماده۱۴دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۱ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امیتاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی ازدهیاری های استان شهر متقاضی استخدام به ازای هرسال سابقه خدمت با تایید بخشدار ذی ربط ۳درصد تا سقف۲۰درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی می باشد.
ماده ۱۵دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۲ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امیتاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهرهای استان شهر متقاضی استخدام شهردار بوده اند به ازای هرسال سابقه خدمت با تایید استانداری ذی ربط۳درصد تا سقف ۲۵درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
ماده ۱۶دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۳ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت و یا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در ۲/۱درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
ماده ۱۷دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۴ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده در مواد ۱۲ تا ۱۶ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و مواد ۱۹ تا ۲۳ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شوند، صرفاً بالاترین امتیاز برای آن ها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۸ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها : نمرات نهایی داوطلبان بر اساس امتیازآزمون تخصصی با «ضریب۲» و امتیاز مصاحبه با«ضریب۱» محاسبه و داوطلبان بر اساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند.
ماده ۲۵ دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: نمرات نهایی داوطلبان رشته آتش نشان وآتش نشان (راننده) بر اساس آزمون تخصصی با «ضریب۱» و امتیازآزمون عملی با «ضریب۲» محاسبه و داوطلبان بر اساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند.

 
لینک منبع

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه