فیلم حضور یک پلنگ در قائمشهر که وسط شهر آمد!!

صبح امروز یک پلنگ در قائمشهر به وسط شهر و روی سر در بانک صادرات قائمشهر آمد و مردم را در این شهر علاوه بر اینکه ترسانده آنها را هم هیجان زده کرده است.

فیلم پلنگ در قائمشهر وسط شهر

تکمیلی : این پلنگ دقایقی پیش بوسیله تفنگ بیهوشی گرفته و به دامان طبیعت برگردانده شد.

فیلم حضور یک پلنگ در قائمشهر که وسط شهر آمد!!

در ادامه فیلمی از حضور این پلنگ را مشاهده می کنید .

بنا به گفته خبرگزاری های محلی قائمشهر تمامی ارگان ها برای مهار این پلنگ کمیاب بسیج شده اند تا بتوانند بدون اینکه آسیبی به کسی برسد پلنگ ا گرفته و در طبیعت خودش رها کنند.

به گزارش منابع غیر رسمی تا این لحظه یک مامور زخمی شده است

در این فیلم پلنگی که وسط شهر آمده ظاهرا به دنبال یک شهروند حمله ور می شود.

فیلم لحظه گرفتن پلنگ با تفنگ بیهوشی

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه