دانلود فیلم خارجی رایگان

قیمت انواع موتور سیکلت اسفند 1401

تاريخ : 25 فوریه

با گران شدن خودرو خیلی ها به خرید موتورسیکلت روی آورده اند اما متاسفانه قیمت موتور هم به طرز عجیبی افزایش پیدا کرد. در ادامه قیمت انواع موتور سیکلت صفر ، موتور وسپا ، موتور برقی ، موتور سیکلت ویو … را مشاهده می کنید.

قیمت انواع موتور سیکلت اسفند 1401, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

قیمت موتور سیکلت صفر ۹۹ ، وسپا ، برقی ، ویو اسفند ۱۴۰۱

اگر دنبال قیمت موتور ویو صفر ۱۴۰۱ و همچنین قیمت موتور هوندا ۱۲۵ صفر ۱۴۰۱ و قیمت روز موتور سیکلت صفر ۱۴۰۱ و یا قیمت موتور وسپا ۱۴۰۱ هستید این مطلب را دنبال کنید


نیروموتور
مدلقیمت ( تومان )
Yamaha MT25 1401۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
WR 155 1401 یاماها۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha XSR 155 1401۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 (KLS) 1401۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 ABS 1401۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 1401۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 1401۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Mx King 1401۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha GrandFilano 1401۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Galaxy Jx250۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha GrandFilano 1401۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy NH180 1401۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy NA180 1401۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy J200 1401۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
Sf180‎‎ ۱۴۰۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy FX150 1401۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy SR200 1401۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
راکز ۱۲۵ ۱۴۰۱۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
GY 200 1401۷۸,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy X125 1401۶۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 (KLS) 1401۶۵,۰۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۲۰۰ ۱۴۰۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy TN110 1401۵۷,۰۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۱۵۰ ۱۴۰۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰
Daichi CR 150 1401۵۴,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 1401۵۱,۰۰۰,۰۰۰
Daichi VP 125 1401۵۱,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰ ۱۴۰۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۱۵۰ ۱۴۰۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی ۱۴۰۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha XMAX250 1401۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰
Yamaha R25 1401۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بنلی
مدلقیمت ( تومان )
کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۱۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۱۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۱۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۵۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰
تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۰۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰
تی آر کی ۲۵۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۱۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور
مدلقیمت ( تومان )
Adventure 249 ABS 1401۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Yacht Club 150 1401۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Scrambler 249 1401۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
Flat Track 249 1401۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
Estrella 249 1401۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Touring 150 1401۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
Duke 249 ABS 1401۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
Svartpilen 249 ABS 1401۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Aquila 249 ABS 1401۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
RC 200 ABS 1401۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
Duke 200 1401۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
V 249 1401۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 T 1401۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Medley 150 ABS 1401۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 R 1401۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
C2 249 1401۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
Liberty S 150 ABS 1401۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ET1 1401۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
LPB 170 1401۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
Liberty 150 ABS 1401۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
TG 170 1401۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
HPS 249 Pagani 1401۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ (Spoke)TC MAX۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ TC MAX۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 G1 (Spoke Rim)۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 Z2۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 G1۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
Z2 150 U 1401۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
CUx Ducati 1401۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
T4 200 1401۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
iTank 1401۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
TC 1401۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
CUx 1401۹۸,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 N 1401۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰R SE 1401۹۷,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 1401۹۴,۰۰۰,۰۰۰
TS-X 1401۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ST3 220 1401۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
iTango 1401۸۷,۰۰۰,۰۰۰
T2 248 N 1401۸۶,۰۰۰,۰۰۰
S2 ADV 150 1401۷۵,۰۰۰,۰۰۰
S5 150 1401۷۴,۰۰۰,۰۰۰
S2 150 1401۷۲,۰۰۰,۰۰۰
S1 125 (Type 2) 1401۶۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 200 1401۵۳,۰۰۰,۰۰۰
CDI 150 1401۵۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 125 1401۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ES5 1500 1401۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES5 N 2000 1401۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES8 1500 1401۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES6 1500 1401۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ ۱۹۵۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES2 1500 1401۴۱,۰۰۰,۰۰۰
M1 70 1401۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MAD Truck 1401۳۷,۰۰۰,۰۰۰
EST2 1500 1401۳۴,۰۰۰,۰۰۰
EST4 1500 1401۳۳,۰۰۰,۰۰۰
MAD 1401۳۱,۰۰۰,۰۰۰
دینو
مدلقیمت ( تومان )
کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰
کاوان ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جفت سیلندر کروز ۲۵۰۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰
فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۴۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰
زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
دینو بندا BD249 سال ۱۴۰۰۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
سایر مدل‌ها
مدلقیمت ( تومان )
کبیر کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰
کبیر کی ال دی ۲۰۰ ۱۴۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها wr155 سال ۱۴۰۱۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
هیلتون ۱۵۰۰ وات سال ۱۴۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کبیر کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لیفان پی کی ۱۳۵ سال ۱۴۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۱۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۴۰۱۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Aerox 155 سال ۱۴۰۱۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال ۱۴۰۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال ۱۴۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰
همتاز آر اس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰
رهرو طرح باکسر سال ۱۴۰۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
پرواز مدل CDI 150 سال ۱۴۰۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پرواز مدل ۱۲۵ CDI سال ۱۴۰۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۴۰۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر سال ۱۴۰۱۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سحر ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
سحر آر سی جی ۲۰۰ سال ۱۳۹۹۲۴,۵۰۰,۰۰۰
نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
دایچی ۳۰۰۰ ای سی سال ۱۳۹۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰
تکتاز تی کی ۱۲۵ استارتی سال ۱۴۰۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ ۱۴۰۱۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا طرح ویو ۱۲۵۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ سال ۱۴۰۱۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هانی کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
دایچی سی آر ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دایچی ار ایکس ۲۴۹۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دایچی ۳۰۰۰ ای سی سال ۱۴۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پالس ان اس ۲۰۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ار اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ۲۲۰ Avenger سال ۱۴۰۱۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس یو جی فور ۱۸۰ سال ۱۳۹۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
باجاج مدل Avenger 220 سال ۱۴۰۱۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۴۰۱۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ارشیا ۱۵۰ سی جی سال ۱۳۹۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰
رایکا ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال ۱۴۰۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Aerox 155 سال ۱۴۰۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ام تی ۲۵۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ان ام آ ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۳۹۹۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
یاماها کیوبکس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها کیوبکس ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XSR 155۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 کی لس۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کلیک کریستال ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سپهر اس کی زد ۱۶۰۰ وات سال ۱۴۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیک کریستال ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
رادوین ال جی سی سال ۱۳۹۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سپهر اس کی زد ۱۶۰۰ وات سال ۱۳۹۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰
آشیل دی وای ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سپهر ال ۲۰۰ سال ۱۴۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تیزتک سی جی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰
سپهر اف اس ۱۱۰ سال ۱۳۹۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کلیک LURTS 150 سال ۱۴۰۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدل کلاسیک ۱۶۹ سال ۱۳۹۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدل اس وای ام ۲۰۰ سال ۱۳۹۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال ۱۴۰۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
اس وای ام ۲۵۰ لاکی۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ایباک وی ان ۱۲۰۰ سال ۱۳۹۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کلیک بلنتا ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کلیک بلنتا ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۴۶,۹۰۰,۰۰۰
کلیک هدا ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیک هدا ۱۵۰ ۱۴۰۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
شهاب سی جی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
شهاب ویو ۱۳۰ سال ۱۴۰۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
کلیک هدا ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای اچ ۲۰۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ای اچ ۸۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
همتاز HANWAY NK 250۹۳,۰۰۰,۰۰۰
همتاز Blenta click vr 150۴۸,۵۰۰,۰۰۰
شهاب سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
آپریلیا اس آر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸۴۸,۵۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ CF1000۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ AU200۹۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ AU150۶۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ CF600۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ان بی ۲۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای ام ۱۲۰۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای ام ۳۰۰۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ای ار اس ۲ ۵۰۰۰۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ ATV125۵۲,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ ATV250۸۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز آر اس ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز بلنتا ۲۴۹ زد۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ۲۰۰۴۱,۵۰۰,۰۰۰
همتاز BLENTA CR 200۷۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز شکاری ۲۰۰ اس اچ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ۱۵۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ایکس ای ام ۲۰۰ سال ۱۳۹۹۳۸,۵۰۰,۰۰۰
لاکی ۲۰۰۰ اس ایکس۳۲,۰۰۰,۰۰۰
رهرو باکسر ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو سی جی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ۱۲۵ سال ۱۴۰۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ۱۵۰ ام دبلیو۳۱,۰۰۰,۰۰۰
رهرو کریستال طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ام دبلیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
دلتا وای دی ۱۵۰۰ سال ۱۳۹۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰
دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل ۱۳۹۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰
تی وی اس ۱۸۰ Apache۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس JUPITER 110 سال ۱۳۹۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس وگو ۱۱۰ سال ۱۴۰۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰
تی وی اس مدل RockZ سال ۱۴۰۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هیرو هانک ۱۵۰ سال ۱۳۹۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تلاش سی دی ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۲۸,۵۰۰,۰۰۰
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۳۹۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تریل روان کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ثمین کی اف ۱۲۰۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI A۱۸,۵۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI B۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI C۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ثمین کی ان ۵۰۰ وات۱۸,۵۰۰,۰۰۰
نامی ۸۰۰ وات سال ۱۳۹۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی ۱۲۵ هندلی۲۴,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی ۱۲۵ استارتی۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی ۱۵۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی ۲۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نیروی محرکه EL510۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز D4-150cc۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز evo 200۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز D4 200۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز PMT150۴۱,۰۰۰,۰۰۰
لاکی دبلیو ۱۵۰۰ ام ای۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر اس اف سال ۱۳۹۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رودوین ۱۳۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز ۲۰۰ سی دی ای۳۱,۵۰۰,۰۰۰
ار اس ۲۰۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
هرم اسپید ۱۳۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر سال ۱۴۰۰۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز ۱۵۰ سی دی ای۳۹,۰۰۰,۰۰۰
استار اچ ال ایکس ۱۵۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
آپاچی ۱۶۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی v-storm سال ۱۴۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ژوپیتو ۱۱۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
توسن آر ال ۵ ۵۰۰۰وات سال ۱۴۰۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما ۲۵۰ سال ۱۳۹۹۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما ۲۵۰ سال۱۴۰۰۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس ۲۴۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس کی ۶ ۶۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
باسل اسکوتر ۱۲۵اس سی دو Bassel۴۱,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس ار ۷ ۷۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر ۱۲۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس کی ۶ ۶۰۰۰ وات سال ۱۳۹۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰
توسن آر ال ۵ ۵۰۰۰وات سال ۱۳۹۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر ۱۵۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰
باسل ۲۰۰ سی جی۳۲,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس ار ۷ ۷۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
باسل ۱۵۰ سی جی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام ۳ ۳۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کی وی Vieste 249 1400۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساوین ام تی ۲۰۰ سال ۱۴۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر ۲۰۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰
ساوین ام کی زد ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰
کریستال ۱۲۵ پلاس۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساوین ام کی زد ۱۶۹ سال ۱۳۹۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰ طرح کی تی ام فلات۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فلات ۲۰۰ طرح سی ار اف۶۴,۵۰۰,۰۰۰
ام کی زد ۲۰۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
متین ۲۰۰ ام کی زد سال ۱۳۹۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متین ۲۰۰ سال ۱۳۹۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز FALAT DT 20۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سی دی ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ام کی زد۵۴,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس اچ ال ایکس ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1۳۷,۵۰۰,۰۰۰
هوندا اسکوپی ۱۱۰ سال ۱۴۰۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1۲۹,۵۰۰,۰۰۰
بیکلاچ ZOMOROD 125 S۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پانیک ۱۲۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
لاکی ۲۵۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لاکی ۱۸۵ وی اف ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لاکی ۱۸۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ۱۵۰ پلاس۳۷,۰۰۰,۰۰۰
شباب ویو ۱۳۰ سال ۱۳۹۹۲۸,۵۰۰,۰۰۰
پیشتاز ۱۲۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰
وسپا
مدلقیمت ( تومان )
وسپا GTS SUPER 249۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰
وسپا SPRINT NOTTE 150۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰
وسپا GTS 249۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰
وسپا GTS HPE 249۳۴۲,۵۵۰,۰۰۰
وسپا GTS SUPER NOTTE 249۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰
وسپا GTS SUPER SPORT 249۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا GTS TOURING 249۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا GTS YACHT CLUB 249۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA 150۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA S 150۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA TOURING 150۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا SPRINT S 150۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا طرح وسپا کیدز۷,۴۵۰,۰۰۰
وسپا V 150۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
وسپا Medley 150 ABS۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا TG 170۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
وسپا LPB 170۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
وسپا Liberty S 150 ABS۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
وسپا Liberty 150 ABS۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي