دانلود آهنگ جدید و شاد میثم ابراهیمی شدی عشقم + متن اهنگ

قطعه جدید و شاد از میثم ابراهیمی به نام “شدی عشقم” به تازگی منتشر شده است . در ادامه می توانید اهنگ شدی عشقم میثم ابراهیمی را به همراه متن آهنگ، دانلود و مشاهده کنید

 دانلود آهنگ شدی عشقم میثم ابراهیمی

 

 

متن آهنگ جدید میثم ابراهیمی شدی عشقم

ﺷﺪی ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻴﮕﻰ ﻋﻤﺮا ﺑﻪ دﻟﺖ وا ﺑﺪم

ﻣﻴﮕﻰ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻪ ﺗﻮرو راه ﺑﺪم

د ﺑﮕﻮ اﺻﻠﺎ دﻟﺘﻮ ﺑﺪه دﺳﺘﻢ ﻛﻪ روی ﺗﻮ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻠﺎ اﻳﻦ دل ﺣﻮاس ﭘﺮت

ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪم وا ﻛﻦ اﺧﻤﺎﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﻴﺪزدی ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ

ﻧﺬار اﻧﻘﺪه ﺑﺮام ﺷﺮط

ﻧﻴﻮﻣﺪ ﻧﻴﻮﻣﺪ دل ﺗﻮ راه ﻧﻴﻮﻣﺪ

ﺑﺲ ﻛﻪ اون ﭼﺸﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺮ اوﻣﺪ

اﺻﻠﺎ ﺑﺮق داره ﻓﺮق داره اون ﭼﺸﻤﺎی رﻧﮕﻴﺖ ﺗﻮ دﻟﺖ ﺣﺎﻟﺎ اﮔﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ

ﺗﻬﺶ ﻣﻴﻔﻬﻰ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺳﺎز ﺗﻮ داﺷﺖ ﻣﻴﺮﻗﺼﻴﺪ ﻛﺎش ﻳﻜﻢ ﻣﻴﻔﻬﻤﻴﺪ

د ﺑﮕﻮ اﺻﻠﺎ دﻟﺘﻮ ﺑﺪه دﺳﺘﻢ ﻛﻪ روی ﺗﻮ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻠﺎ اﻳﻦ دل ﺣﻮاس ﭘﺮت

ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪم وا ﻛﻦ اﺧﻤﺎﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﻴﺪزدی ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ

ﻧﺬار اﻧﻘﺪه ﺑﺮام ﺷﺮط

ﻧﻴﻮﻣﺪ ﻧﻴﻮﻣﺪ دل ﺗﻮ راه ﻧﻴﻮﻣﺪ

ﺑﺲ ﻛﻪ اون ﭼﺸﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺮ اوﻣﺪ

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه