برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

مراسم شام غریبان ابا عبدالله الحسین (ع) ، با حضور پرشور مردم و با رعایت پروتکل های بهداشتی در اصفهان ، قم، کرمان، آبادان، شیراز و زاهدان برگزار شد.

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

برگزاری مراسم شام غریبان در شهرهای مختلف / تصاویر

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه