دانلود فیلم خارجی رایگان

دانلود برنامه عصر جدید (تمام قسمت ها)

برنامه عصر جدید یک برنامه بسیار جذاب ویژه استعدادهای خاص می باشد که در ادامه می توانید قسمت های مختلف آن را دانلود نمایید.

برنامه عصر جدید با اجرای احسان علیخانی برنامه ای مشابه با نمونه خارجی خود یعنی امریکن ایدل است.

گهر سعی دارد به محض تمام شدن هر قسمت از مسابقه و یا برنامه عصر جدید آنرا برای دانلود در وبسایت قرار دهد ، پس با ما همراه باشید ! 🙂

دانلود برنامه عصر جدید (تمام قسمت ها), جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر


دانلود فینال عصر جدید دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط


دانلود عصر جدید قسمت پنجم نیمه نهایی یکشنبه ۹ مرداد ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت چهارم نیمه نهایی دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت سوم نیمه نهایی یکشنبه ۳۰ تیر ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت دوم نیمه نهایی دوشنبه ۲۵ تیر ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت اول نیمه نهایی یکشنبه ۲۴ تیر ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

 


دانلود عصر جدید قسمت پانزدهم مرحله دوم یکشنبه ۱۶ تیر ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت چهاردهم مرحله دوم  دوشنبه ۱۰ تیر ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت سیزدهم مرحله دوم یکشنبه ۹ تیر ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت دوازدهم مرحله دوم دوشنبه ۳ تیر ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت یازدهم نیمه نهایی یکشنبه ۲ تیر ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت دهم مرحله دوم  دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت نهم مرحله دوم یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت هشتم مرحله دوم  دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت هفتم مرحله دوم  شنبه ۱۸ خرداد ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت ششم مرحله دوم جمعه ۱۷ خرداد ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت پنجم مرحله دوم شنبه ۱۱ خرداد ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت چهارم مرحله دوم دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت سوم مرحله دوم  یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت دوم مرحله دوم  دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت اول مرحله دوم  یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط


دانلود عصر جدید قسمت بیست و پنجم یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸

پایان مرحله مقدماتی فصل اول

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت بیست و چهارم یکشنبه ۱ اردیبهشت ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت بیست و سوم یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت بیست و دوم یکشنبه ۱۸ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت بیست و یکم شنبه ۱۷ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت بیستم چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت نوزدهم سه شنبه ۱۳ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت هجدهم دوشنبه ۱۲ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت هفدهم شنبه ۱۰ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت شانزدهم جمعه ۹ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت پانزدهم پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  – کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت چهاردهم چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت سیزدهم سه شنبه ۶ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت دوازدهم دوشنبه ۵ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت یازدهم یکشنبه ۴ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت دهم شنبه ۳ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت نهم جمعه ۲ فروردین ۹۸

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت هشتم یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت هفتم شنبه ۲۵ اسفند ۹۷

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت ششم یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت پنجم یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت چهارم یکشنبه ۵ اسفند ۹۷

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت سوم شنبه ۴ اسفند ۹۷

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود عصر جدید قسمت دوم یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

دانلود برنامه عصر جدید قسمت اول شنبه ۲۷ بهمن ۹۷

دانلود با کیفیت بالا  –   کیفیت خوب  کیفیت متوسط

منبع ۱ : asrejadid.ir

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي