مطالب پيشنهادي

جدول کامل پیش شماره شهرهای آمریکا

تاريخ : ۳ مهر
بازديد : 6956

همه کشورها و شهرهای مختلف در سراسر جهان پیش شماره خاص خود را دارند. آمریکا شهرها و ایالت ها آن هم همینطور هستند. گهر در این بخش جدول کامل پیش شماره شهرهای آمریکا را منتشر می کند.

mataleb www.gahar .ir 03.07.97 4 جدول کامل پیش شماره شهرهای آمریکا

جدول کامل پیش شماره شهرهای آمریکا

پیش شماره کشور آمریکا ۱ می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور آمریکا باید ابتدا ۰۰۱ را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آمریکا زندگی می کند و شماره منزل وی ۱۲۳۴۵۶ است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره ۰۰۱۱۲۳۴۵۶ را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید ۰ وارد کنید. مثلا برای شماره ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶، شماره ۰۰۱۹۱۲۱۲۳۴۵۶ را شماره گیری نمایید.

کد تلفن در ایالات متحده آمریکا

    پیش‌شماره کشور: +۱

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
۲۰۱ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۲۰۲واشینگتن، دی.سی.واشینگتن، دی.سی.ایالات متحدهٔ امریکا
۲۰۳ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۲۰۵Birminghamآلاباماایالات متحدهٔ امریکا
۲۰۶سیاتلایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
۲۰۷مین (ایالت)ایالات متحدهٔ امریکا
۲۰۸آیداهوایالات متحدهٔ امریکا
۲۰۹کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۲۱۰سان آنتونیوتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۲۱۲نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۲۱۳لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۲۱۴دالاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۲۱۵فیلادلفیا، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۲۱۶کلیولنداوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۲۱۷ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۲۱۸Duluthمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
۲۱۹ایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
۲۲۰ایالات متحدهٔ امریکا
۲۲۴ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۲۲۵باتون‌روژ، لوئیزیانالوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
۲۲۷ایالات متحدهٔ امریکا
۲۲۸میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکا
۲۲۹جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
۲۳۱میشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۲۳۴Akronاوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۲۳۹فورت مایرز، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۲۴۰مریلندایالات متحدهٔ امریکا
۲۴۸دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۲۵۱موبیل، آلاباماآلاباماایالات متحدهٔ امریکا
۲۵۲کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
۲۵۳تاکوما، واشینگتنایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
۲۵۴تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۲۵۶آلاباماایالات متحدهٔ امریکا
۲۶۰فورت‌وین، ایندیاناایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
۲۶۲میلواکی، ویسکانسینویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
۲۶۷فیلادلفیا، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۲۶۹میشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۲۷۰کنتاکیایالات متحدهٔ امریکا
۲۷۲ایالات متحدهٔ امریکا
۲۷۴ایالات متحدهٔ امریکا
۲۷۶ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
۲۸۱هیوستونتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۲۸۳ایالات متحدهٔ امریکا
۳۰۱مریلندایالات متحدهٔ امریکا
۳۰۲ویلمینگتون، دلاوردلاویرایالات متحدهٔ امریکا
۳۰۳آرورا، کلرادوکلرادوایالات متحدهٔ امریکا
۳۰۴ویرجینیای غربیایالات متحدهٔ امریکا
۳۰۵میامی، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۳۰۷وایومینگایالات متحدهٔ امریکا
۳۰۸نبراسکاایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
۳۰۹ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۳۱۰لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۳۱۲شیکاگوایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۳۱۳دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۳۱۴سنت لوئیسمیزوریایالات متحدهٔ امریکا
۳۱۵ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۳۱۶ویچیتا، کانزاسکانزاسایالات متحدهٔ امریکا
۳۱۷ایندیاناپولیسایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
۳۱۸لوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
۳۱۹سدار راپیدز، آیوواآیوواایالات متحدهٔ امریکا
۳۲۰سنت کلاود، مینه‌سوتامینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
۳۲۱اورلندو، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۳۲۳لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۳۲۵تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۳۲۷ایالات متحدهٔ امریکا
۳۳۰اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۳۳۱آرورا، ایلینویایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۳۳۴آلاباماایالات متحدهٔ امریکا
۳۳۶کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
۳۳۷لوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
۳۳۹ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
۳۴۱ایالات متحدهٔ امریکا
۳۴۷نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۳۵۱اندوورماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
۳۵۲فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۳۵۳ایالات متحدهٔ امریکا
۳۶۰ایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
۳۶۱کورپس کریستیتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۳۶۴ایالات متحدهٔ امریکا
۳۶۹ایالات متحدهٔ امریکا
۳۸۰ایالات متحدهٔ امریکا
۳۸۵ایالات متحدهٔ امریکا
۳۸۶فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۴۰۱رود آیلندایالات متحدهٔ امریکا
۴۰۲نبراسکاایالات متحدهٔ امریکا
۴۰۴آتلانتاجورجیاایالات متحدهٔ امریکا
۴۰۵اکلاهما سیتیاکلاهماایالات متحدهٔ امریکا
۴۰۶مونتاناایالات متحدهٔ امریکا
۴۰۷اورلندو، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۴۰۸سن‌خوزه، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۴۰۹بومانت، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۴۱۰مریلندایالات متحدهٔ امریکا
۴۱۲پیتسبرگ، پنسیلوانیاپنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۴۱۳ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
۴۱۴میلواکی، ویسکانسینویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
۴۱۵سان فرانسیسکوکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۴۱۷میزوریایالات متحدهٔ امریکا
۴۱۹اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۴۲۳تنسیایالات متحدهٔ امریکا
۴۲۴لس آنجلسکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
۴۲۵سیاتلایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
۴۳۰لانگویو، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۴۳۲تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۴۳۴ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
۴۳۵یوتاایالات متحدهٔ امریکا
۴۴۰اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۴۴۲ایالات متحدهٔ امریکا
۴۴۳مریلندایالات متحدهٔ امریکا
۴۴۷ایالات متحدهٔ امریکا
۴۵۸ایالات متحدهٔ امریکا
۴۶۴ایالات متحدهٔ امریکا
۴۶۹دالاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۴۷۰ایالات متحدهٔ امریکا
۴۷۵ایالات متحدهٔ امریکا
۴۷۸ماکن، جورجیاجورجیاایالات متحدهٔ امریکا
۴۷۹آرکانزاسایالات متحدهٔ امریکا
۴۸۰فینیکس، آریزوناآریزوناایالات متحدهٔ امریکا
۴۸۴پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۵۰۱آرکانزاسایالات متحدهٔ امریکا
۵۰۲لوییویل، کنتاکیکنتاکیایالات متحدهٔ امریکا
۵۰۳پورتلند، اورگناورگنایالات متحدهٔ امریکا
۵۰۴نیواورلئان، لوئیزیانالوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
۵۰۵نیومکزیکوایالات متحدهٔ امریکا
۵۰۷راچستر، مینه‌سوتامینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
۵۰۸ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
۵۰۹ایالت واشینگتنایالات متحدهٔ امریکا
۵۱۰اوکلند، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۵۱۲آستین، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۵۱۳سینسینتی، اوهایواوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۵۱۵دموین، آیوواآیوواایالات متحدهٔ امریکا
۵۱۶ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۵۱۷لنسینگ، میشیگانمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۵۱۸ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۵۲۰توسانآریزوناایالات متحدهٔ امریکا
۵۳۰کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۵۳۱ایالات متحدهٔ امریکا
۵۳۴ایالات متحدهٔ امریکا
۵۳۹ایالات متحدهٔ امریکا
۵۴۰ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
۵۴۱اورگنایالات متحدهٔ امریکا
۵۵۱جرزی سیتینیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
۵۵۷ایالات متحدهٔ امریکا
۵۵۹فرزنو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۵۶۱فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۵۶۲لانگ بیچ، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۵۶۳آیوواایالات متحدهٔ امریکا
۵۶۴ایالات متحدهٔ امریکا
۵۶۷اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۵۷۰پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۵۷۱Arlingtonویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
۵۷۳میزوریایالات متحدهٔ امریکا
۵۷۴ساوث بند، ایندیاناایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
۵۷۵ایالات متحدهٔ امریکا
۵۸۰اکلاهماایالات متحدهٔ امریکا
۵۸۲ایالات متحدهٔ امریکا
۵۸۵روچستر، نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۵۸۶دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۶۰۱میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکا
۶۰۲فینیکس، آریزوناآریزوناایالات متحدهٔ امریکا
۶۰۳نیوهمپشایرایالات متحدهٔ امریکا
۶۰۵داکوتای جنوبیایالات متحدهٔ امریکا
۶۰۶کنتاکیایالات متحدهٔ امریکا
۶۰۷ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۶۰۸ویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
۶۰۹نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
۶۱۰پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۶۱۲مینیاپولیسمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
۶۱۴کلمبوس، اوهایواوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۶۱۵نشویلتنسیایالات متحدهٔ امریکا
۶۱۶گرندرپیدز، میشیگانمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۶۱۷بوستونماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
۶۱۸ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۶۱۹سن دیگو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۶۲۰کانزاسایالات متحدهٔ امریکا
۶۲۳فینیکس، آریزوناآریزوناایالات متحدهٔ امریکا
۶۲۶پاسادینا، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۶۲۷ایالات متحدهٔ امریکا
۶۲۸ایالات متحدهٔ امریکا
۶۳۰ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۶۳۱ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۶۳۶سنت لوئیسمیزوریایالات متحدهٔ امریکا
۶۴۱آیوواایالات متحدهٔ امریکا
۶۴۶نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۶۵۰سان فرانسیسکوکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۶۵۱سینت پل، مینه‌سوتامینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
۶۵۷ایالات متحدهٔ امریکا
۶۵۹ایالات متحدهٔ امریکا
۶۶۰میزوریایالات متحدهٔ امریکا
۶۶۱بیکرزفیلد، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۶۶۲میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکا
۶۶۷ایالات متحدهٔ امریکا
۶۶۹ایالات متحدهٔ امریکا
۶۷۰ایالات متحدهٔ امریکا
۶۷۱ایالات متحدهٔ امریکا
۶۷۸جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
۶۷۹ایالات متحدهٔ امریکا
۶۸۱ایالات متحدهٔ امریکا
۶۸۲فورت وورث، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۶۸۴ایالات متحدهٔ امریکا
۶۸۹ایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
۷۰۱فارگو، داکوتای شمالیداکوتای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
۷۰۲لاس وگاسنواداایالات متحدهٔ امریکا
۷۰۳ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
۷۰۴شارلوت، کارولینای شمالیکارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
۷۰۶جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
۷۰۷کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۷۰۸ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۷۱۰ایالات متحدهٔ امریکا
۷۱۲آیوواایالات متحدهٔ امریکا
۷۱۳هیوستونتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۷۱۴آناهایم، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۷۱۵ویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
۷۱۶بوفالو، نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۷۱۷پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۷۱۸بروکلین، نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۷۱۹کلرادو اسپرینگزکلرادوایالات متحدهٔ امریکا
۷۲۰آرورا، کلرادوکلرادوایالات متحدهٔ امریکا
۷۲۴پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۷۲۷سن پترزبورگ، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۷۳۰ایالات متحدهٔ امریکا
۷۳۱تنسیایالات متحدهٔ امریکا
۷۳۲نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
۷۳۴دیترویتمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۷۳۷ایالات متحدهٔ امریکا
۷۴۰اوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۷۴۷ایالات متحدهٔ امریکا
۷۵۴فورت لادردیل، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۷۵۷ویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
۷۶۰اوشن ساید، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۷۶۲ایالات متحدهٔ امریکا
۷۶۳مینیاپولیسمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
۷۶۴ایالات متحدهٔ امریکا
۷۶۵ایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
۷۶۹میسیسیپیایالات متحدهٔ امریکا
۷۷۰جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
۷۷۲فورت پیرس، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۷۷۳شیکاگوایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۷۷۴ووستر، ماساچوستماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
۷۷۵رینو، نوادانواداایالات متحدهٔ امریکا
۷۷۹راک‌فورد، ایلینویایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۷۸۱ماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
۷۸۵کانزاسایالات متحدهٔ امریکا
۷۸۶میامی، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۸۰۱سالت‌لیک‌سیتییوتاایالات متحدهٔ امریکا
۸۰۲ورمونتایالات متحدهٔ امریکا
۸۰۳کلمبیا، کارولینای جنوبیکارولینای جنوبیایالات متحدهٔ امریکا
۸۰۴ریچموند، ویرجینیاویرجینیاایالات متحدهٔ امریکا
۸۰۵کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۸۰۶تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۸۰۸هونولولوهاواییایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
۸۱۰میشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۸۱۲ایندیاناایالات متحدهٔ امریکا
۸۱۳تمپا، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۸۱۴پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۸۱۵ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۸۱۶کانزاس‌سیتی، میزوریمیزوریایالات متحدهٔ امریکا
۸۱۷فورت وورث، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۸۱۸کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۸۲۸کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
۸۳۰تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۸۳۱سالیناس، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۸۳۲هیوستونتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۸۳۵ایالات متحدهٔ امریکا
۸۴۳کارولینای جنوبیایالات متحدهٔ امریکا
۸۴۵ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۸۴۷ایلینویایالات متحدهٔ امریکا
۸۴۸Edisonنیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
۸۵۰فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۸۵۶نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
۸۵۷بوستونماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
۸۵۸سن دیگو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۸۵۹Lexingtonکنتاکیایالات متحدهٔ امریکا
۸۶۰کنتیکتایالات متحدهٔ امریکا
۸۶۲نیوآرک، نیوجرسینیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
۸۶۳فلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۸۶۴کارولینای جنوبیایالات متحدهٔ امریکا
۸۶۵ناکسویل، تنسیتنسیایالات متحدهٔ امریکا
۸۷۰آرکانزاسایالات متحدهٔ امریکا
۸۷۲ایالات متحدهٔ امریکا
۸۷۸پنسیلوانیاایالات متحدهٔ امریکا
۹۰۱ممفیس (تنسی)تنسیایالات متحدهٔ امریکا
۹۰۳تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۹۰۴جکسون‌ویلفلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۹۰۶میشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۹۰۷آلاسکاایالات متحدهٔ امریکا
۹۰۸نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
۹۰۹سن برناردینو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۹۱۰کارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
۹۱۲جورجیاایالات متحدهٔ امریکا
۹۱۳کانزاسایالات متحدهٔ امریکا
۹۱۴ایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۹۱۵ال پاسوتگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۹۱۶ساکرامنتو، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۹۱۷نیویورکایالت نیویورکایالات متحدهٔ امریکا
۹۱۸تالسا، اکلاهمااکلاهماایالات متحدهٔ امریکا
۹۱۹رالی، کارولینای شمالیکارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
۹۲۰گرین‌بی، ویسکانسینویسکانسینایالات متحدهٔ امریکا
۹۲۵کانکورد، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۹۲۸آریزوناایالات متحدهٔ امریکا
۹۲۹ایالات متحدهٔ امریکا
کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقه
۹۳۱تنسیایالات متحدهٔ امریکا
۹۳۵ایالات متحدهٔ امریکا
۹۳۶تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۹۳۷دیتون، اوهایواوهایوایالات متحدهٔ امریکا
۹۳۸ایالات متحدهٔ امریکا
۹۴۰تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۹۴۱ساراسوتا، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۹۴۳ایالات متحدهٔ امریکا
۹۴۷Clarkstonمیشیگانایالات متحدهٔ امریکا
۹۴۹کالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۹۵۱ریورساید، کالیفرنیاکالیفرنیاایالات متحدهٔ امریکا
۹۵۲مینیاپولیسمینه‌سوتاایالات متحدهٔ امریکا
۹۵۴فورت لادردیل، فلوریدافلوریداایالات متحدهٔ امریکا
۹۵۶لاریدو، تگزاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۹۵۹ایالات متحدهٔ امریکا
۹۷۰کلرادوایالات متحدهٔ امریکا
۹۷۱پورتلند، اورگناورگنایالات متحدهٔ امریکا
۹۷۲دالاستگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۹۷۳نیو جرسیایالات متحدهٔ امریکا
۹۷۵ایالات متحدهٔ امریکا
۹۷۸بوستونماساچوستایالات متحدهٔ امریکا
۹۷۹تگزاسایالات متحدهٔ امریکا
۹۸۰شارلوت، کارولینای شمالیکارولینای شمالیایالات متحدهٔ امریکا
۹۸۴ایالات متحدهٔ امریکا
۹۸۵لوئیزیاناایالات متحدهٔ امریکا
۹۸۹میشیگانایالات متحدهٔ امریکا
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي