پیام و متن تبریک روز کارگر + عکس نوشته روز جهانی کارگر

در این مطلب به مناسبت 11 اردیبهشت روز کارگر مجموعه ای از پیام و متن های تبریک روز کارگر  و همچنین عکس تبریک روز کارگر برای استوری و وضعیت واتس اپ گردآوری کرده ایم که در ادامه می بینید.

پیام و متن تبریک روز کارگر + عکس نوشته روز جهانی کارگر

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند
زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است
روز جهانی کار و کارگر خجسته باد

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

کار مایه حیات زندگی است
چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

متن تبریک روز کارگر

حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریخت
و در کشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد
روز جهانی کارگر گرامی باد.

پیام و متن تبریک روز کارگر + عکس نوشته روز جهانی کارگر

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

تمام روزهای شکوفا از تلاش ، روز تو باد !
روز بهروزی من ، روز بهروزی تو ، روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان
دست هایی که روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها
شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها !
روز کارگر مبارک

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

حضرت علی(ع) :
کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

از عذاب کار می ریزد عرق آنطور که
ذره ای باقی نماند هیچ نای کارگر
آی پیمانکار! کمتر خرده بر کارش بگیر
می رسد یکروز بر دادش خدای کارگر
روز کارگر گرامی باد

عکس تبریک روز کارگر به بابا

پیام و متن تبریک روز کارگر + عکس نوشته روز جهانی کارگر

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

پیام تبریک روز کاگر

فراموش مباد؛ در آیینه ای که آیندگان، به صافی و زلالی اش، سوگند خواهند خورد

مبارک باد هر روز تاریخ، به نامت

خوشا عرق جبین ات که خداوند، پاس می داردش . . .

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

هنر کارگران است که ایران آباد
کار بسیار هنر را بنیاد
همت ای اهل هنر بار دگر
تا شود کل وطن خرم و شاد
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد . . .

پیام و متن تبریک روز کارگر + عکس نوشته روز جهانی کارگر

تبریک روز کارگر به پدر

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

اس ام اس خنده دار روز کارگر

مرد یعنی کار و کار و کار و کار
یکسره در شیفت های بی شمار
مثل یک چیزی میان منگنه
روز و شب از هر طرف تحت فشار
مرد موجی است هی در حال دو
جان بر آرد تا برآرد انتظار
او خودش همواره در تولید پول
لیک فرزند و عیالش پول خوار

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

نامت که شکوه کار و تکاپوست ، تنها واژه ماندگار روزگار است
نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم
از بسته ترین زوایای « اهرام » ، تا بازترین گوشه های تخت جمشید !
روز کارگر مبارک

پیام و متن تبریک روز کارگر + عکس نوشته روز جهانی کارگر

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

روز کارگر 1401 مبارک

کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض
نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر
پادشاه از زور قدرت پول می آرد به دست
کارگر با رنج پس باشد گدای کارگر

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

بمیرم واسه دستایی که خستس از این زمونه
دلش می خواد که تک باشه ولی طفلی نمی تونه
همش شرمنده یه بچش می شه وقتی میاد خونه
دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

مرد یعنی آن که با پول و پله
می شود در خانه صاحب اعتبار
مرد یعنی سکته یعنی سی سی یو
ختم مطلب مرد یعنی جان نثار
خلقتش اصلا به این خاطر بود
تا صبح ها برخیزد و رود سرکار
روز کارگر گرامی باد

پیام و متن تبریک روز کارگر + عکس نوشته روز جهانی کارگر

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

امام صادق(ع) :
کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد
کارگری را بکار نمی گیرد مگر اینکه بیش از شروع کار مزدش را تعیین کرده باشد
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

پیامک تبریک روز کارگر

بنده یک کارگر و این همه کار سَرَم
زاده ی درد و عذاب و عاشق همسرم
دِلی دریایی دارم و سفره ام باز ِ باز
لـَب ِ من در همه حال مشغوله راز و نیاز
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

امام خمینی (ره) : کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

رسول گرامی اسلام دست کارگری را که بر اثر کار و فعالیت ورم کرده بود بلند کرد و فرمود: این دستی است که هیچ گاه آتش جهنم آن را نمی سوزاند، این دستی است که خدا و رسولش آن را دوست می دارد؛ کسی که از دسترنج خود روزی اش را فراهم کند خداوند با نظر رحمت به او می نگرد. روز جهانی کار و کارگر را تبریک میگویم

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

امام خمینی (ره) : حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است
روزت گرامی باد

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

شعر طنز روز کارگر

فقط این مانده بود از چین رسد کارگر چینى

همان کارگران خوش قد و خوش منظر چینى

همان کارگرى که احتمالاً در پکن دارد

زمین و خانه و اهل و عیال و مادر چینى

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

شعر روز کارگر : اشعار طنز و رسمی برای روز جهانی کارگر

مرد یعنی کار و کار و کار و کار
یکسره در شیفت های بی شمار
مثل یک چیزی میان منگنه
روز و شب از هر طرف تحت فشار
مرد موجی است هی در حال دو
جان بر آرد تا برآرد انتظار
او خودش همواره در تولید پول
لیک فرزند و عیالش پول خوار

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

شعر طنز روز کارگر

کارگر خسته نباشی
دست رنج تو
در سفره پر برکت ماست
عرقت در حال کار
مقدس تر از آب وضو
پیشانی سجده گر ماست
می دانم
کارگر مرد وزنش
غرور افت دارند
چون صبح تا شب
همیشه در فکر کارند
مال دزدی وحرام لب نزدند
می دانم
خستگی در دست وپایت
نه عزیز درنگاهت، صورتت
می ماند
اما
دلت زیبا درخشنده
نگاهت خیس بارانی
درشب های غم ناک است
ولی دستت پراز پینه
نشانه از سر کار است
خدااین دست را
از آتش جهنم
دور نگه دار است
خدا با کارگر همراه است……

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

شعر خنده دار روز کارگر

فقط این مانده بود از چین رسد کارگر چینىهمان کارگران خوش قد و خوش منظر چینىهمان کارگرى که احتمالاً در پکن داردزمین و خانه و اهل و عیال و مادر چینى

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

شعر برای روز کارگر

بمیرم واسه دستایی که خسته س از این زمونه
دلش می خواد که تک باشه ولی طفلی نمی تونه
همش شرمنده ی بچش می شه وقتی میاد خونه
دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

شعر درباره روز جهانی کارگر

کار یعنی روح و جان زندگیکار یعنی مایه پایندگیکار اصل رویش و افزودن استخود صدای کار نبض بودن استگرچه قدر کارگر از کار شدکار بی او نیز بی آثار شدتا پیمبر”ص” بوسه زد بر دست منجاودان از بوسه اش شد هست منکاوه آهنگر از نسل من استاصل آیین محموری اصل من استکارگر هستم نجیب و سختکوشاز تبار میثم خرما فروشمقتدای من امام غیب استپاک مردی در غیابش نائب استتا فقیهی متقی شد رهبرممن مطیع و هم مرید این درمفاش گویم با هزاران افتخارکارگر هستم به شکر کردگار

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

شعر به مناسبت روز کارگر

رویت سفید کارگر ِ معدنِ زغالکای می روی به پای خودت در سیاه چالبا آنکه زندگانی ِ تو غرق ظلمت است ،بی آرزو نشسته ای اندر دلِ محالخود با زغال روز و شبت را به سر بریاما نکرده ای تو سیه کس ، که تا به حال!گفتی:” که ام به معدن و هم خانه رو سیاهمن را چه حاصلست پس از رنجِ بی مثال”روزی رسد زمان رهاییت ازین غباررویت سفید کارگر معدن زغالحسنا خورشیدی

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

جیب پر باری ندارد کارگر
غیر غم، یاری ندارد کارگرمی نشیند دور میدان تا غروب
غیر از این کاری ندارد کارگر!هر چه دارد در اتاقش چیده است
چون که انباری ندارد کارگرکل اجناس اتاقش کهنه است
گرچه سمساری ندارد کارگر!می خورد هر روز غم های جدید
شام تکراری ندارد کارگر!کلبه و ویلا و حتی یک پلاژ
حومه ی ساری ندارد کارگروقت دفنش نیست عکس و تاج گل
مجلسش قاری ندارد کارگرچند روزی می شود خوابیده است
قصد بیداری ندارد کارگر…

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه