پیام و متن تبریک روز جهانی رقص

29 ماه آوریل (۹ اردیبهشت) روز جهانی رقص است. پیام و متن تبریک روز جهانی رقص را در مطلب زیر با ما دنبال کنید. یونسکو، 25 سال پیش سازمان علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل چنین روزی را تصمیم گرفت.

پیام و متن تبریک روز جهانی رقص

هدف از این نام‌گذاری ارج نهادن به رقص به عنوان زبانی جهانی است؛ زبانی که انسان‌ ها را در صلح و دوستی به هم نزدیک می‌کند.

دستی به جام باده و دستی به زلف یار
رقصی چنین میانه‌ی میدانم آرزوست

حافظ کمال انسان را در رسیدن رقص‌کنان به خورشید می‌داند:
کمتر از ذره‌ای نه‌ای، پست مشو، عشق بورز
تا به خلوتگه خورشید رسی رقص‌کنان

 

حافظ کمال انسان را در رسیدن رقص‌کنان به خورشید می‌داند: کمتر از ذره‌ای نه‌ای، پست مشو، عشق بورز تا به خلوتگه خورشید رسی رقص‌کنان
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه