متن کوتاه برای بیو تلگرام

تاريخ : 8 خرداد

ما قصد داریم برای شما، متن کوتاه برای بیو تلگرام با موضوعات مختلف و متن های شاخ را برایتان در این مطلب قرار دهیم تا بتوانید اطلاعات خود را آن طور که مایل هستید تغییر دهید.

متن کوتاه برای بیو تلگرام

متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

با گسترش تکنولوژی و ساخت اپلیکیشن های مختلف برای برقراری ارتباطات، به نوعی بخش مهمی از تعاملات ما بواسطه آنها انجام می گیرد. در رقابت بین این اپلیکیشن ها برای جذب کاربران بیشتر، آپشن ها و امکانات زیادی را طراحی می کنند و در اختیار آنها قرار می دهند.

مثلا بیوی تلگرام یکی از این امکانات است که در نسخه های جدیدتر برای کاربران طراحی شد که هر فردی در حد محدود می تواند اطلاعاتی در مورد خودش، شغلش، تمایلاتش و یا هر آنچه تمایل دارد که دیگران در باره او بدانند را بنویسد. معمولا متن شاخ برای این کار از سوی جوانان انتخاب می شود.

برخی هم متن انگلیسی می پسندند. برخی هم متن کوتاه را انتخاب می کنند.

زیباترین متن ها برای بیوگرافی تلگرام

به تو وابسته شدن خانه خرابی دارد

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

نگاه ما چه ظالمانه جای کلمات را گرفته اند

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

به خودم آمدم انگار تویی در من بود

متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

من محالم تو به ممکن شدنم فکر نکن

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

من شبم تو ماه من بر آسمان بی‌ من مرو

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

رنگ و رویم غم دل پیش کسان می گوید

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

با تو بودن زِ همه دست کشیدن دارد

 

متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

متن عاشقانه 

به خودم آمدم انگار تویی در من بود

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

این جماعت همه گرگند مبادا که تو را

متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

درد دارد تنها بودن

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

محبت غیر ممكن را ممكن می سازد

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

متن کوتاه بیوگرافی زیبا و عاشقانه 

تو مثل اکسیژنی برام
بدونِ تٌ نفس کشیدن برام سخته

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

حماقت یعنی ؛
صداقت داشتن با کسی که سیاست دارد…

متن عاشقانه تلگرام

کجایی ای زِ جان خوشتر؟
شبت خوش باد، من رفتم…

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

خاطره الکل نیست بپره، خاطره میمونه دهنتو سرویس میکنه :))

متن مفهومی و زیبا 

اونی که میگه
سیگار عمر آدمو کم میکنه،
هنوز دچار تایپ کردن و نفرستادن نشده…!

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

چقدر
زندگی قشنگ می شود
وقتی کسی را داشته باشی
که پا به پای تو
دیوانگی کند!

متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

بی تو بودن زخمی ست که هرگز التیام نمیابد

صفحه های زندگی ام این روزها ، بی تو ،

سفید سفید میگذرند…

خالی ، بدون کلام

متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

اگر به دنبال عیب هستی از آینه استفاده کن نه ذره بین!

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

عاشق چوپانی هستم که گرگ ها را به شکار می برد

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

خدایا ؛ آدمو واسه دوروغهایی که به خودشم میگه مجازات میکنی

متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

متاسفانه چیزی ک داره این روزا ب بدترین شکل میگذره جوونیمه

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

سه زن در دنيا زيباترينن :

اول مادرم،

دوم سایه اش،

سوم: انعکاس تصویرش در آینه

متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

‏اگه وقتایی که تو آسانسور تنهایید تو آینه شکلک درنمیارید، يعنی از درون مردید

متن مفهومی برای بیوگرافی شبکه های اجتماعی

ماهی آزادیشو مدیون دریاست، پاییز زیباییشو مدیون برگاست

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

گریه میکنی میگن ولش کنین بزار راحت باشه میخندی میگن چیه بگو ما هم بخند

وقتى تو سكوت زندگيت رو بسازى، نميدونن به چى حمله كنن

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

‏سادگی آدما رو ازشون می گیرید بعد میگید جامعه شده پره گرگ ؟

متن بیوگرافی کوتاه عاشقانه 

دستم نمی رسد به بلندای چیدنت باید بسنده کرد به رویایِ دیدنت ..!

متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

اگه برای اون چیزی که میخواهی نمیجنگی، برای اون چیزی که از دست دادی هم گریه نکن

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

‏دیگه چه فرقی میکنه راهی که جلو روته درسته یا اشتباه وقتی تنها راه همینه

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

‏وقت گذاشتن براي هر بي لياقتي كه ياد گرفته فقط هرز بپره، تباه كردن عمر خودته

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

من خرو به خیلی از آدما ترجیح میدم جفتشون نفهمن اما خر بی ادعاست

………………..متن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمتن کوتاه برای بیو تلگرام, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر……………..

حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم..!

متن غمگین عاشقانه

والله که بی تو مرا حبس می شود این شهر

متن زیبا برای بیوگرافی 

در حسرتم که چگونه باد تو را برد و خواب مرا نمی برد.

جملات کوتاه و زیبا برای بیو پروفایل

زخم هایم به طعنه میگویند: دوستانت چقدر با نمک اند!

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي