قرص کلداستاپ actocold یا قرص کلداکس Coldax عموما برای بزرگسالان کاربرد دارد و به خاطر همین به شکل قرص در بازار می باشد.
قرص کلداستاپ actocold یا قرص کلداکس Coldax که پس از بلع جذبش آغاز می‌شود مخصوص بزرگسالان است و باید ۸ قرص در روز مصرف شود. هر ۶ ساعت ۲ قرص .