فال عطسه چهارشنبه

فال و تعابیر مختلف آن برای خیلی ها از اهمیت زیادی برخوردار است.روزهای  فال عطسه را در قبل برایتان در همین سایت گذاشته ایم. در مطلب امروز نیز درباره فال عطسه چهارشنبه یا فال عطسه روز چهارشنبه را برایتان می نویسیم.

فال عطسه چهارشنبه ، فال عطسه روز چهارشنبه

 

فال عطسه چهارشنبه – تعبیر فال عطسه روز چهارشنبه

فال عطسه چهارشنبه 

در ساعت های مختلف ، تعابیر متفاوتی دارد که مهمترین آنها : عطسه در صبح چهارشنبه ، عطسه در ظهر چهارشنبه ، عطسه در بعدازظهر چهارشنبه ، عطسه در شب چهارشنبه ، که هر یک از این زمان بندی ها ، برای امروز متفاوت است.
ساعتچهارشنبه صبح زود  
۶-۷خواب تو را می بیند  
۷-۸او درباره شما کنجکاو است  
۸-۹غرور را کنار بگذارید  
ساعتچهارشنبه صبح  
۹-۱۰اتفاقی برایتان می افتد ، صدقه بدهید  
۱۰-۱۱او هرگز شما را فراموش نمی کند  
۱۱-۱۲او به شما فکر می کند  
ساعتچهارشنبه ظهر  
۱۲-۱۳هوشیار باشید  
۱۳-۱۴او به شما احترام می گذارد  
۱۴-۱۵به حرف مردم اعتماد دارد  
ساعتبعد از ظهر چهارشنبه  
۱۵-۱۶او از شما خوشش می آید  
۱۶-۱۷صحیح فکر کنید  
۱۷-۱۸اخبار تازه ای میرسد  
ساعتغروب چهارشنبه  
۱۸-۱۹دوست عزیزتان خواهد آمد  
۱۹-۲۰در تکاپویی  
ساعتسر شب چهارشنبه  
۲۰-۲۱بعد از ظهر خوشی دارید  
۲۱-۲۲یک نفر درباره شما سخن می گوید  
ساعتآخر شب چهارشنبه
۲۲-۲۳منتظر شخصی هستید
۲۳-۲۴ازدواج

 

فال عطسه  چهارشنبه در ساعات مختلف
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه