عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

تاج‌الملوك پهلوی در كنار فرزندان خود در سویس (۱۳۱۴ش) از چپ: شمس پهلوی، محمدرضا پهلوی، تاج‌الملوك پهلوی، علیرضا پهلوی و اشرف پهلوی.

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

محمدرضا پهلوی (ولیعهد) و مادرش تاج‌الملوك پهلوی

 

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

توران امیرسلیمانی همسر سوم رضاشاه

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

غلامرضا پهلوی در پنج سالگی در كنار مادرش توران امیرسلیمانی و چند تن از بستگان خویش، در باغ مكتب‌خانه (۱۳۰۷ش) از چپ: توران امیرسلیمانی و غلامرضا پهلوی

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

توران امیرسلیمانی و همسر دومش ذبیح‌الله ملكپور

 

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

عصمت‌الملوك دولتشاهی همسر چهارم رضاشاه، در دوران اقامت در جزیره موریس در افریقای جنوبی

 

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

فرزندان رضاشاه به همراه غلامرضا رشیدیاسمی. در آستانه سفر به اروپا جهت تحصیل (۱۳۱۲ش). از چپ: محمودرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوك)، غلامرضا پهلوی (فرزند توران امیرسلیمانی)، غلامرضا رشیدیاسمی، احمدرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوك) و عبدالرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوك)

 

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه

تاج‌الملوك پهلوی در اواخر سلطنت پسرش محمدرضا پهلوی

عكس های تاریخی از زنان رضاشاه
گردآوری: گروه خبرگهر
منبع: عصرایران
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه