جالب ترین فال پوست هندوانه در شب یلدا

جالب ترین فال پوست هندوانه در شب یلدا

جالب ترین فال پوست هندوانه در شب یلدا
جالب ترین فال پوست هندوانه در شب یلدا

پوست هندوانه را می‌برند و چهار قسمت می‌کنند و در یک دست می‌گیرند و نیت می‌کنند و از جلو به پشت می‌اندازند: اگر 2 قطعه سبز و دو قطعه سفید بیفتد – خیر است، اگر 3 قطعه سبز و یک قطعه سفید بیفتد – خوب است، اگر یک قطعه سبز و 3 قطعه سفید بیفتد – باطل است و سرانجام اگر هر 4 قطعه سبز باشد خیلی خوب است.

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه