تلفن و آدرس مراکز خانه معلم مشهد

خانه معلم مرکزی در تمامی شهرهای کشور که ویژه فرهنگیان به همراه افراد وابسته درجه یک آنها می باشد. مشهد که یکی از شهرهای زیارتی برای ایرانیان و خارجی ها است مهمانان زیادی را می پذیرد . فرهنگیان محترم می توانند با تماس با هر یکی از مراکز خانه معلم مشهد و شهرستانهای مشهد در آنجا سکونت موقت داشته باشند.

تلفن و آدرس مراکز خانه معلم مشهد

در ادامه تلفن و آدرس مراکز خانه معلم مشهد مقدس را مشاهده می کنید.

خانه معلم شماره 1 مشهد

آدرس مرکز:
بلوار وکیل آباد – بلوار فارغ التحصیلان10
تلفن تماس:
35010055 – 051     35010066 – 051

خانه معلم شماره 2 مشهد

آدرس مرکز:
خ امام رضا (ع) – نبش عنصری
تلفن تماس:
38516961-8 – 051

خانه معلم شماره 3 مشهد
آدرس مرکز:
انتهای بلوار سجاد  – خ امین 4
تلفن تماس:
36077790-1 -051

خانه معلم شماره 4 مشهد

آدرس مرکز:
خیابان خواجه ربیع – بلوار مجلسی غربی
تلفن تماس:
32769662 – 051

خانه معلم شماره 5 مشهد

آدرس مرکز:
میدان فلسطین – جنب مدرسه امیر علی شیر نوایی
تلفن تماس:
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه