دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب کوتاه شدن مو ، تعبیر کوتاه کردن مو در خواب

تاريخ : 24 آوریل

کوتاه کردن مو در خواب می‌تواند تعبیری به تغییر در عقاید و نگرش شما در رابطه با موضوعات اطراف باشد. تعبیر خواب کوتاه شدن مو، و تعبیر کوتاه کردن مو در خواب را در مطلب زیر برای شما می گذاریم تا خوابتان را تعبیر کنید.

تعبیر خواب کوتاه شدن مو ، تعبیر کوتاه کردن مو در خواب

تعبیر خواب کوتاه شدن مو ، تعبیر کوتاه کردن مو در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

اگر کسی در خواب موهایتان را کوتاه کرد نشانه آن است که ناعادلانه مورد نقد واقع می‌شوید.
رویا‌هایی در رابطه با مو از آن دسته خواب‌هایی است که شاید هر کسی یک بار در طول زندگیش با آن مواجه گردد. خواب‌هایی که از تنوع بسیاری برخوردارند.
دیدن موی بلند در خواب، رویای ریزش به یکباره مو، سفید شدن ناگهانی مو و … از جمله این خواب‌های رایج محسوب می‌گردند.
اما کوتاهی مو در خواب و رویا به چه معناست؟ تفسیر گران غربی نماد‌های مختلفی را برای این گونه خواب‌ها بیان می‌کنند و البته معبرین اسلامی نیز تعابیری را بر اساس روایات ذکر کرده اند.
تعبیر خواب کوتاه شدن مو ، تعبیر کوتاه کردن مو در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

خواب کوتاه شدن مو

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مو را نمادی از افکار، تصوری که بیننده رویا از خود دارد و یا نگرش و طرز رفتار آن می‌داند و هر گونه تغییرات در آن را نشانه‌ای از تغییرات در طرز تفکر و بینش فرد می‌داند؛ بنابراین کوتاه کردن مو در خواب می‌تواند نشان دهنده از بین رفتن عقاید گذشته تان باشد.
کارل گوستاو یونگ نیز مو را بیانگر اغوا، احساس، غرور، سلامت و نگرش‌های شما می‌داند.خواب دیدن اینکه موهاتان را کوتاه می‌ کنید بیانگر این است که نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرتتان را از دست می‌دهید). شما ممکن است حس کنید که کسی تلاش می‌کند که شما را سانسور کند. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تفکر یا آرزوهاتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و افکار/عادات ناخواسته را حذف می‌کنید.

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر توسط دیگران

تعبیر خواب کوتاه شدن مو ، تعبیر کوتاه کردن مو در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می‌کند بیانگر این است که شما احساس کمبود (کاهش) قدرت می‌کنید. شما حس می‌کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می‌شوید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه است. شما جنبه‌های ناخواسته‌ی خودتان را حذف می‌کنید.

تفسیرگران دیگر رویا می‌گویند:

رفتن به آرایشگاه برای کوتاه کردن مو در خواب نشان می‌دهد افکار و اعتقادات شما در حال تغییر است. اگر در خواب دیدید که آرایشگر شده اید و مو‌های کسی را کوتاه می‌کنید، معنایش این است که شما عقایدتان را به دیگران تحمیل می‌کنید.

دیگر مفسرین غربی در رابطه با کوتاه کردن مو در خواب می‌گویند:
لوک اویتنهاو: کوتاه کردن مو نشانه غم و اندوه است.
آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از دیدگاه تعبیرگران اسلامی چیست؟

تعبیر خواب کوتاه شدن مو ، تعبیر کوتاه کردن مو در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

ابن سیرین بر خلاف معبرین غربی موی سر را برای مردان غم و اندوه وبرای زنان زینت و آرایش می‌داند. تعابیری که در کتاب بانک جامع تعبیر خواب آورده شده است در ارتباط با تراشیدن مو بوده و با کوتاه کردن آن متفاوت می‌باشد.

جابر مغربی
 می‌گوید:
 • اگر زنی در خواب ببیند که موی سر خودش را تراشیده است، یـعـنـی دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می‌شود.
 • اگر مردی ببیند موی سر خود را تراشیده است، از غم و اندوه در امان می‌ماند یا اگر بدهکار باشد، بدهی خود را پرداخت می‌کند.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
 • اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند، شوهرش از دنیا می‌رود.
 • اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را تراشیده است، برکنار می‌شود.
 • اگر ببینی در مراسم حج، سر خود را تراشیده‌ای، تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تو می‌باشد.
 • اگر ببینی موی سر خود را با تیغ یا با موبر و واجبی زده‌ای، سود و منفعت به دست می‌آوری

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تراشیدن مو عبارتند از:

 • به جا آوردن حج
 • مسافرت
 • عزت و مقام
 • امنیت
 • کامیابی و بهره‌مندی

تعبیر خواب قیچی زدن مو

تعبیر خواب کوتاه شدن مو ، تعبیر کوتاه کردن مو در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست، زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

توجه: بسیاری از افراد به دنبال تعبیر تمامی اجزای رویای خود هستند به طور مثال و با توجه به این مقاله به دنبال تعبیر خواب کوتاه کردن مو توسط مرده هستید و یا رویای شما از اجزای بسیار زیادی تشکیل شده است. برای تفسیر این گونه رویاها بایستی تحلیلی جداگانه از هر یک از اجزا دانست و با توجه به شرایط زندگی، رفتار و اعمال بیننده خواب به تعبیر خواب پرداخت.

تعبیر خواب کوتاه شدن مو ، تعبیر کوتاه کردن مو در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي