دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب چرخ خیاطی ، تعبیر چرخ خیاطی در خواب

تاريخ : 18 جولای
اگر خواب چرخ خیاطی دیده اید می توانید در ادامه تعبیر چرخ خیاطی در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب چرخ خیاطی یا تعبیر چرخ خیاطی در خواب

تعبیر خواب چرخ خیاطی ، تعبیر چرخ خیاطی در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

تعبیر خواب چرخ خیاطی

به تعبیر معبرین غربی دیدن چرخ خیاطی در خواب بیانگر این است که صرفه جویی می‌تواند به شما در گذر از مراحل و زمان‌های سخت زندگی کمک فراوانی کند.

تعبیر خواب دوختن به وسیله چرخ خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • دوختن در خواب به وسیله چرخ خیاطی و یا هر وسیله دیگری بر طرف کردن امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.
  • دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می‌آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است. اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می‌دوزد شغلی مناسب پیدا می‌کند و اگر دختری ببیند چیزی می‌دوزد شوهر می‌کند. اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می‌دوزد صاحب فرزند می‌شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد
لوک اویتنهاو می‌گوید: خیاطی کردن: کارتان به شما سود خواهد رساند

تعبیر خواب رولت خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از کاری دشوار می‌دهد که شما را خسته می‌کند و امکان سهو و اشتباه در آن زیاد است.

تعبیر خواب قرقره چرخ خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب ببیند که قرقره چرخ خیاطی او خالی شده و نخ ندارد کاری می‌کند که در خانواده او را سرزنش می‌کنند
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي