دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب سوپ ، تعبیر سوپ در خواب

تاريخ : 2 جولای
اگر خواب سوپ دیده اید می توانید در ادامه تعبیر سوپ در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب سوپ یا تعبیر سوپ در خواب

تعبیر خواب سوپ ، تعبیر سوپ در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر
تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می نویسد:
  • این تصویر ممکن است به ماندگاری و استمرار و نیرو گرفتن عواطف اشاره کند. اما بستگی دارد که برای سوپ در رویا چه اتفاقی می‌افتد. اگر سر رفت و به بیرون ریخت این تصویر به ریخت و پاش و کثافت کاری و یا احساس نا امنی درباره یک رویداد اجتماعی اشاره دارد.
  • تعارف کردن سوپ به دیگران از بخشش، فداکاری، توجه و شفقت شما می‌گوید.
  • سوپ در قابلمه نشان دهنده آن است که چگونه شما چیزهای بسیاری برای تغذیه، پروراندن و بال و پر دادن به خود و یا دیگری گرد هم آورده‌اید تا خوراک جسم و روح باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن سوپ در خواب ، نشانه آسایش و شنیدن خبرهای خوش است .
  • اگر دختری خواب ببیند سوپ درست می کند ، نشانه آن است که در خانه خود ناچار نمی شود کار کند . زیرا با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
  • خوردن سوپ که از شیر شیرین درست شده است ، نشانه آن است که از روی بداقبالی مشاجراتی روی می‌دهد ، اما دعوا و فریادها با آشتی خاتمه می‌یابد.
برایت می‌گوید: خوردن سوپ در خواب، نشانه‏ داشتن یک روز خوب است.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي