تعبیر خواب زرشک ، تعبیر زرشک در خواب

تاريخ : 3 جولای
اگر خواب زرشک دیده اید می توانید در ادامه تعبیر زرشک در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب زرشک یا تعبیر زرشک در خواب

تعبیر خواب زرشک ، تعبیر زرشک در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

معبرین اسلامی دیدن زرشک در خواب را به دلیل مزه ترشی که دارد اندوه و غمبار می‌دانند البته بایستی ترش مزگی زرشک را در خواب احساس کنید تا بتوان تعبیر غم را برای آن بیان کرد.

تعبیر خواب زرشک

اصفهانى گوید: زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد.

تعبیر خواب خوردن زرشک

اصفهانى گوید:  اگر بیند زرشک می‌خورد، دلیل بر غم و اندوه است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید

 

اصفهانى گوید: اگر بیند زرشک از درخت جمع می‌کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می‌شود که خودتان آغاز می‌کنید ولی در نتیجه شما را غمگین و اندوهگین می‌کند.

تعبیر خواب زرشک پلو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که عاید شما می‌شود اما این نعمت سبب اندوه شما می‌گردد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي