تعبیر خواب دزدیدن وسایل خانه

اکثر ما بعد از دیدن خواب بدنبال تعابیر آن هستیم، امروز تعبیر خواب دزدیدن وسایل خانه را از دید معبران و مفسران تعبیر خواب برای شما قرار میدهیم تا بتوانید خوابتان را تعبیر کنید.

 

تعبیر خواب دزدیدن وسایل خانه

تعبیر خواب دزدیدن وسایل خانه

 

خواب دزد از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

 

تعبیر خواب دزد از دید ابن سیرین

تعبیر خواب گرفتن دزد: اگر دزدی را در در حین دزدیدن و در منزل خود گرفتید دلیل بر افزایش روزی مال و نعمت است اگر کسی در خواب ببینید دزد به او آسیبی میرساند دلیل بر اینکه از یکی از خویشاوندان نزدیک خود ضربه خواهی خورد.

خواب دزد از دید امام جعفر صادق (ع)

مهمان – مسافر – روزی – شانس و اقبال

دزد از دید ابراهیم کرمانی

اگر مردی متاهل خواب ببینید که در حال سرقت پول و طلا است دلالت بر این دارد که فرزند بزرگ و پسر او به راه خلاف کشیده می شود و به سبب دوستی و معاسرت با افراد ناباب روی به کارهای گناه و ناثواب می آورد.

تعبیر دزیدن پدر: با شخص جدیدی آشنا خواهید شد که به نفع شماست. پیشرفت در مسائل کوچک وجود دارد.

 

تعبیر خواب دزدیدن وسایل خانه

تعبیر خواب دزدیدن وسایل از دید یوسف پیامبر (ع)

دیدن دزد فتنه بود.

از دید دانیال نبی

خواب دزدیدن بچه: در کاری که بیم رسوایی در آن وجود دارد شرکت نکنید. مواظب آبروی خود باشید. از دوستان ناباب و ریاکار خود دوری کنید. به شایعات و حرفهای بی اساس دیگران توجهی نکنید.

تعبیر خواب  دزدیدن وسایل از دید منوچهری تهرانی

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست.

تعبیر دزد از دید معبران غربی

اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.

 

تعبیر خواب دزدی: اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده‌ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.

 

تعبیر اتهام دزدی: اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده‌اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می‌کنند و این امر باعث آزار شما می‌شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.

اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده‌اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.

 

تعبیر دزدی کردن: اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.

 

خواب دزدیدن پول: مراقب دزدها باشید.

اگر ببینید دزدی را تعقیب می‌کنید یا او را دستگیر می‌سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.

دیدن دزد در خواب نشانه بیماری، کمبود و یا ناراحتی جسمانی است.

اگر دزد سیاه پوستی را مشاهده کردید. شما زا ناحیه صفرا رنج می‌برید.

اگر پوست دزد به رنگ سرخ بود بیماری مربوط به خون شخص بیننده خواب است.

 

سایر تعابیر تعبیر خواب دزدیدن وسایل

تعبیر دزد طلا: از دید کتاب جامع تعبیر خواب طلا در خواب معنی غم واندوه دارد پس کسی که این‌ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود. چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می‌کند.

دزدیدن ماشین، پول، وسایل خانه: فرقی نمی کند دزد ماشین ، دزد خانه و کفش ، یا طلا و فرش و مغازه ، لباس ، وسایل منزل و …… ، دیدن دزد در خواب نشان از دوست ، مهمان مسافر ، یا شاید هم خوانواده تان چشم انتظار شما باشند.

دزد در حال فرار: خانواده یا یکی از دوستانتان کمی از شما دلخور شده است.

دزد مسلح: برای شما اتفاق عجیب و خوشایندی به زودی خواهد افتاد . دست از تلاش بر ندارید.

دزدیدن ماشین: بطور کلی و طبق نظر اکثر معبران تعبیر خواب شاهد دزدی ماشین دیگران بودن به آن معنا است که صاحب رویا یک مسیر و یک ماجرای وابستگی و دلبستگی را تجربه می کند

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه

  1. Alirezam says:

    سلام ترو خدا جواب بدید من خواب دیدم با بهترین دوستم رفتم دزدی بعد دوستم اومد گفت اومدن فرار کن فرار کردیم تعبیرش چی میشه