تعبیر خواب خون دماغ شدن ، تعبیر خون دماغ شدن در خواب

اگر خواب خون دماغ شدن دیده اید می توانید در ادامه تعبیر خون دماغ شدن در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب خون دماغ شدن یا تعبیر خون دماغ شدن در خواب

تعبیر خواب خون دماغ شدن ، تعبیر خون دماغ شدن در خواب


به طور کلی تعبیر رویا‌هایی مانند خارج شدن خون از بینی و یا خون دماغ شدن را می‌توان از دو منظر تحلیل به روش معبرین غربی (تفسیرگران خواب و رویا) و تعابیر خواب گفته شده توسط معبرین اسلامی مانند ابن سیرین یا جابر مغربی بیان کرد.

تعبیر خواب خون دماغ شدن (تعابیر جدید)

۱. هشداری از طرف بدن
اگر خواب ببینید که خون دماغ شده اید، تعبیر آن این است که اخیرا با بدن خود با ملایمت رفتار نکرده‌اید یا اهمیت چندانی به سلامت خود نمی‌دهید. از آن جایی که بدن ممکن است علائمی از آسیب یا بیماری از خود نشان ندهد، خواب خون دماغ شدن را می‌توان به عنوان عدم توجه کافی به بدن تلقی کرد. این خواب می‌تواند هشداری از طرف بدن باشد. برای مثال، شاید شاهد هیچ گونه بریدگی یا خراشی بر بدن خود نباشید، اما از درون بیمار باشید. هشدار از طریق خواب تنها راه بدن برای آگاه کردن شما از این مسئله است که بله شما اهمیت چندانی به سلامت خود نمی‌دهید. آیا اخیرا بیش از حد سیگار کشیده اید؟ آیا از انواع مشروبات استفاده می‌کنید؟ آیا به مصرف مواد مخدر روی آورده اید؟ آیا درگیر ورزش‌های مخاطره‌آمیز غیر قانونی شده‌اید؟ آیا …؟. همه این موارد می‌توانند تعبیر و تفسیر رویای خون دماغ شدن باشند، هر مسئله‌ای که سلامت جسم و روح را به خطر بیاندازد.

۲. تغییر ناگهانی در زندگی، اما با پایان خوش
اگر در خواب ببینید که خون دماغ شده‌اید، این مسئله همچنین می‌تواند به یک موقعیت شلاقی (تغییر ناگهانی) در زندگی اشاره داشته باشد. تغییر مهم بزرگی در زندگی شما رخ داده است، ذهن شما به کمی زمان برای تحلیل و تطبیق با این تغییرات نیاز دارد. در حال حاضر نیز برای تغییرات متنوع جدید آماده نیستید. از آنجایی که احتمال خون دماغ شدن معمولا با بالارفتن ارتفاع افزایش پیدا می‌کند، تعبیر خواب خون دماغ شدن می‌تواند خبر از یک تغییر خوب در زندگی بدهد، شاید این خون دماغ شدن مژده یک موقعیت بهتر و بالاتر است.

۳. بد رفتاری و کج خلقی
خواب خون دماغ شدن می‌تواند به بدرفتاری نسبت به یکی از آشنایان یا اطرافیان مربوط شود. برای مثال پسر شما کار نسبتا درستی انجام نداده است، اما شما با شدیدترین عکس‌العمل ممکن از او استقبال کرده‌اید؛ بنابراین خواب خون دماغ شدن می‌تواند دلیلی بر رفتار دمدمی مزاج شما باشد. اگر با غریبه‌ها خود واقعی‌تان هستید و درست رفتار می‌کنید، اما در بین دوستان و عزیزان با گفتن یا انجام کاری آن‌ها را آزرده خاطر می‌کنید، باید بگوییم که در حال تخریب شخصیت، روابط و زندگی خود هستید. خواب خون دماغ شاهدی بر این مدعاست.

نتیجه کلی تعبیر خواب خون دماغ شدن

اصولا خواب خون دماغ شدن در تمامی تعابیر گفته شده بدین معنی است که با تغییری در زندگی ایجاد کرده یا با تغییری رو به رو هستید. تغییر در زندگی شخصی، تغییر در رفتار و تغییر در سلامت جسمانی مهم‌ترین تعبیرات خواب خون دماغ شدن هستند. تعبیر خواب خون دماغ شدن با کلمه “تغییر” عجین شده است. اگر به فعالیت‌ها یا تجربیات جدید وارد شده‌اید و در حال تجربه چیز‌های جدید هستید یا قصد انجام آن را دارید، برای خواب خون دماغ شدن آماده باشید. احتمال دیدن این خواب زیاد است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

  • دیدن بینی در خواب بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که تلاش می‌کنید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. بینی بیانگر انرژی، بینش و خرد است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت در دستتان بیشتر یاد بگیرید.
  • خواب دیدن اینکه شما خون دماغ هستید به این معنی است که شخصیت شما مورد حمله قرار می‌گیرد.

آنلی بیتون: خون آمدن از بینی در خواب، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه‌ای روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب خارج شدن خون از دماغ (معبرین اسلامی)

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خون آمدن از بینی این است که پادشاه آنجا به تو مال و اموال می‌دهد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است، ولی ضعیف نشده‌ای، مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد) یا اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

  • اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است، مال حرامی به تو می‌رسد،، ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است، زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و آسیبی می‌رسد.
  • اگر کسی در خواب ببیند که از بینی‌اش خون می‌آید، چنانچه به تعبیرگر بگوید که: در خواب دیدم از بینی من خون می‌آید، مال و اموال زیادی بدست می‌آورد، ولی اگر بگوید که: در خواب دیدم خون از بینی من می‌رود، مال و اموالش را از دست می‌دهد.
  • اگر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته (خون بسته و منعقد شده) بیرون می‌آید، همسرت سقط جنین می‌شود و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: فقیر می‌شوی
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه