تعبیر خواب انعام ، تعبیر انعام گرفتن در خواب

تاريخ : 12 آگوست

اگر خواب انعام دیده اید می توانید در ادامه تعبیر انعام در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب انعام یا تعبیر انعـام در خواب

تعبیر خواب انعام ، تعبیر انعام گرفتن در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

تعبیر خواب انـعام دادن

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید به کسی انعام می‌دهید، نشانه‌ی آن است که مورد موعظه قرار می‌گیرید که این باعث می‌شود تا در زندگی، بیشتر مراقب اعمالتان باشید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • خواب ببینید که انعام می‌دهید: یکنفر قصد دارد شما را بخرد.
  • مخفیانه به کسی انعام می‌دهید: بزودی خبر ازدواجی را به شما می‌دهند.

تعبیر خواب انعام گرفتن

کتاب سرزمین رویاها
  • شما انعام می‌گیرید: یکنفر قصد اذیت شما را دارد
  • خرج زندگی‌ تان را از راه انعام در می‌آورید: شما نمی‌توانید فرزند داشته باشید.
  • یک انعام را بین چند نفر قسمت می‌کنید: از راههای نادرست به ثروت می‌رسید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي