بستن صفحه اینستاگرام سرداران سپاه توسط اینستاگرام!

پس از اعلام رسمی تروریست بودن سپاه توسط آمریکا که خود یکی از پشتوانه های تروریستی در سراسر دنیاست صفحه سرداران سپاه یکی پس از دیگری توسط اینستاگرام مسدود می شود.

بستن صفحه اینستاگرام سرداران سپاه

اینستاگرام در اقدامی خصمانه صفحات برخی از سرداران سپاه از جمله سرلشگر جعفری، سرلشگر سلیمانی، سردار کمالی ، محمد باقر قالیباف ، عزت ا… ضرغامی و صفحه منتسب به سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را از دسترس خارج کرد.

بستن صفحه اینستاگرام سرداران سپاه توسط اینستاگرام!

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه